Öncelikle büyük yasadışı bahis soruşturması, banka blokesi ve yurtdışı çıkış yasağı konusunda alt kısımda bilgilendirme yaptık ancak konunun tam olarak anlaşılması için suç hakkında da geniş bilgi vermeyi uygun gördük. Bu nedenle konunun tamamının okunması faydalı olacaktır. Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu (yasadışı bahis suçu) Türk Ceza Kanunu’nun 228. Maddesinde 4 fıkra…

Resmi Evrakta Sahtecilik Suçu Nedir? Resmi Belgede Sahtecilik suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 204. maddesinde tanımlanır. Kanuna göre, bir resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmi belgeyi kullanan kişi bu suçu işlemiş olur. Hangi Belgeler Resmi Evrak Niteliğindedir? Hangi belgelerin resmi belge sayılacağı ayrımına girmeden önce sahtecilik…

Hakaret Suçu Nedir? Hakaret suçu, günümüzde sıkça gündeme gelen suçlardan biridir. TCK m.125’de bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına yönelik saldırıda bulunmak veya bunları rencide edecek şekilde davranmak olarak tanımlanmıştır. Hakaret suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 8. bölümünde “Şerefe Karşı Suçlar” bölümünde yer alır. Bu demek olur ki bu suçun tanımlanmasının amacı kişinin şerefini korumaktır. Bu…

Cinsel Taciz Nedir? Bu suç tipi, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar” başlığı altında ve 105. maddede düzenlenmiştir. Cinsel taciz suçunu; cinsel saldırı ve cinsel istismar suçlarından ayıran nokta, vücuda temasın olmamasıdır. Fiili sarkıntılığın bulunduğu hallerde oluşacak suç tipi, şartları göz önüne alındığında, cinsel saldırı veya cinsel istismar olacaktır. Örneğin, yolda yürüyen…

Adli Para Cezası Nedir? Mahkeme tarafından hükümlüye verilen cezalar kişinin yaşama hakkına veya malvarlığına yönelik olabilir. Hükümlünün yaşama hakkına yönelik yaptırım hapis cezası iken malvarlığına yönelik yaptırım ise para cezasıdır. Para cezası,işlenmiş bir suçtan dolayı kanunun çizdiği çerçeve içerisinde belirlenen bir miktar paranın devlet hazinesine ödenmesidir. Para cezası; adli para cezası ve idare para cezası…

Adam Kaçırma Nedir? “Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçu Türk Ceza Kanunun 109. maddesinde düzenlenmiştir. Bu suç tipi için yaygın olarak  “Adam Kaçırma” kavramının kullanıldığını söyleyebiliriz. Bir kimseyi hukuka aykırı olarak bir yere gitmek veya bir yerde kalmak hürriyetinden alıkoyan kişi bu suçun faili olacaktır. Adam Kaçırmanın Cezası Nedir? Kanunda 109. maddenin ilk fıkrasında “ Kişiyi…

Suç ile korunan hukuki değer, belirli bir fiilin ceza kanunu kapsamında suç olarak tanımlanarak korunmak istenen hukuki hak veya menfaattir. Bu kapsamda genelde toplum sağlığı özelde ise fertlerin sağlığı bu suç ile korunan hukuki yarardır. Bu durum kişiyi ceza tehdidiyle korkutarak topluma yeniden kazandırma olarak ifade edilebilir ve bunun Anayasanın 2.maddesine aykırı olmadığı hususu Anayasa…

Ceza davası olarak da bilinen ceza yargısı iki temel süreçten oluşmaktadır. Bu sürecin ilki soruşturma ikincisi ise dava süreci olan kovuşturmadır. Soruşturma sürecinde mağdur veya şikayetçi tarafından adli makamlara şikayet edilen kişi şüphelidir. Mağdur veya şikayetçi soruşturmanın başlaması için şikayetini cumhuriyet savcısına yapabileceği gibi kolluk kuvvetlerine (polise) de yapabilir. Bu süreçte şikayet edilen şüphelinin soruşturma…

Trafik kazaları her yıl binlerce can almakta olup kimi kesimler tarafından savaşlardan daha yıkıcı olduğu yönünde ifade edilerek tarif edilmiştir. Trafik kazalarının yıkımının bu denli büyük olmasının nedeni ise trafik kazaları ile birlikte hem ölüm, yaralanma ve yaralanma ile birlikte sakat kalma sonucunun doğması hem de maddi açıdan ekonomik değeri yüksek olan ulaşım araçlarının hasar…

Kanun koyucu, trafik kazalarındaki muazzam derecedeki can ve mal kaybının önüne geçebilmek adına ve oluşacak herhangi trafik kaynaklı hukuki ihtilafı çözüme kavuşturabilmek adına trafik hukuku mevzuatını oluşturmuştur. Trafik hukuku mevzuatı Karayolları Trafik Kanunu, Türk Ceza Kanununun belirli hükümleri ve diğer kanunların ilgili hükümlerinden oluşmaktadır. Trafik hukuku mevzuatının insan hayatı adına en önemli hükümleri trafiğin güvenliğinin…

Page 1 of 51 2 3 5

© 2019 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

Gizlilik Politikası

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: