Cinsel taciz suçu ülkemizde sıkça karşılaşılan ancak çok az bir yüzdesi yargı makamlarına taşınan suç tipidir. Zira bu suç türü ülkemizde her gün belki binlerce kez gerçekleşmekte ancak bunların sıradanlaşması, mağdurun önemsememesi veya bu konudaki bilgisizliği gibi nedenleri ile üstü kapalı kalmaktadır. Bu durumun ceza hukuku boyutuna değinmek gerekmektedir. Cinsel taciz suçu, 5237 sayılı Türk…

Mevzuatımızda cinsel saldırı suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar başlıklı 102.maddesinde düzenlenmiştir ve bir kişinin vücut dokunulmazlığını ihlal etmeye yönelik cinsel arzuları tatmin etme amacıyla ancak cinsel ilişki boyutuna varmadan eylemler gerçekleştirmektir. TCK 102 Cinsel saldırı suçu faili,  cinsel arzuların tatmin etme amacıyla ancak cinsel ilişki boyutuna varmadan bir kimsenin vücut dokunulmazlığını bilerek…

Taksirle yaralama suçu ve cezası, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Vücut Dokunulmazlığı’na Karşı Suçlar başlıklı 89. maddesinde düzenlenmektedir. Taksirle yaralama, dikkat ve özen göstermeyerek davranması sonucunda başkasının vücuduna acı vermek veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olmak şeklinde işlenen suç tipidir. Taksirle Yaralama Suçu Cezası  TCK 89 TCK 89 Taksirle yaralama suçu gerçekleştiren kimseye…

Başınıza kötü bir olay geldiğinde, haksızlığa uğradığınızda aklımıza gelen ilk soru Savcılık şikayeti nasıl yapılır sorusudur. Savcılık şikayeti nasıl yapılır sorusuna cevap vermeden önce şikayette bulunabileceğiniz makamlardan bir tanesi ve en yetkilisi kesinlikle Cumhuriyet Savcılığı’dır, bunu belirtmek isteriz. Yaşadığınız olayın mağduriyeti ile kendinizi doğru ifade edemeyeceğiniz yüksek bir ihtimaldir. Bu durumda sizin daha da mağdur…

Hayatın içerisinde yasaklanmış hakların geri verilmesi olarak da duyduğumuz memnu hakların iadesi,  kamusal haklarından yoksun olan bir kişinin haklarını yeniden elde etmesini sağlayan hukuki başvuru yoludur. Memnu Hakların İadesi İle İlgili Yasal Düzenlemeler 765 sayılı eski Türk Ceza Kanunu’nda müebbeden memuriyetten men kavramı yani süresiz hak mahrumiyetine neden olan uygulama ile birlikte memnu hakların iadesi…

Hayatımızın içerisinde fazlasıyla kullandığımız belgelerden bir tanesi de resmi evraklardır. Bunlar, kamu idareleri tarafından düzenlenen ve kesin delil niteliği taşıyan belgelerdir. Bu nedenle de elimizdeki bu belgelere dayanarak bir şey talep ettiğimizde, herkes bu evrakların doğru olduğuna inanarak hatta sorgulamadan talebimizi yerine getirebilmektedir. Bunun bilincinde olan kimi insanlarda, resmi dairelerden böyle bir evrak almamış olsa da…

Yağma suçu, hayatın içinde gasp kavramıyla aynı anlamda kullanılan bir suç tipidir. Mevzuatta 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun malvarlığına karşı işlenen suçlar başlığının 148.maddesinde tanımlanmaktadır. TCK 149. maddesinde de suçun nitelikli hali olan nitelikli yağma suçu halleri belirtilmektedir. Yağma (Gasp) Suçu Türleri TCK 148-149 Kanunda basit ve nitelikli olmak üzere iki türe ayrılmaktadır. Böylelikle türleri…

Şantaj Suçu Nedir? 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 107. maddesinde şantaj suçu düzenlenmiştir. Şantaj suçu kişi hürriyetine karşı işlenen suçlar arasında yer almakta ve tehdit suçunun unsurları ile oldukça karıştırılmaktadır. Şantaj suçunda kişi huzur ve güveninin sarsılması unsuru daha ağırdır. 107. maddedeki düzenlemeye göre şantaj suçu, seçimlik hareketlerin birinin gerçekleştirilmesi halinde gündeme gelecektir. buna göre;…

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun hayata karşı suçlar başlığının altında ve 85.maddede taksirle öldürme suçu düzenlenmiştir ve bir kişinin öldürme amacıyla hareket etmeden ancak yeterli dikkat ve özeni göstermemesinden dolayı yaşanılanların neticesinde karşı tarafın ölmesi ile gerçekleşen suç tipidir. Taksirle Öldürme Suçu TCK 85 ve Unsurları TCK 85 suçunun oluşabilmesi ve taksirle öldürme suçu ile ilgili soruşturma…

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun malvarlığına karşı işlenen suçlar bölümünün 151. maddesinde mala zarar verme suçu tanımlanmaktadır. Aynı kanunun 152.maddesinde de suçun nitelikli halleri belirtilerek düzenlenmiştir. Mala Zarar Verme Suçu ve Cezası TCK 151 152 Suçu işleyen kimseye verilecek olan cezaların tespitinden önce somut olayda hangi mala zarar verme suçu var olduğunun belirlenmesi gerekmektedir. Suçun basit veya nitelikli türleri…

Page 3 of 5 1 2 3 4 5

© 2020 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

Gizlilik Politikası

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: