Güncelleme Tarihi:
Cinsel Saldırı Suçu ve Cezası TCK 102
                                      Cinsel Saldırı Suçu ve Cezası TCK 102

Mevzuatımızda cinsel saldırı suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar başlıklı 102.maddesinde düzenlenmiştir ve bir kişinin vücut dokunulmazlığını ihlal etmeye yönelik cinsel arzuları tatmin etme amacıyla ancak cinsel ilişki boyutuna varmadan eylemler gerçekleştirmektir.

TCK 102 Cinsel saldırı suçu faili,  cinsel arzuların tatmin etme amacıyla ancak cinsel ilişki boyutuna varmadan bir kimsenin vücut dokunulmazlığını bilerek ve isteyerek ihlal eden herkes olabilmektedir. Ayrıca fail, zor kullanma, tehdit ya da hileye de başvurabilmektedir.

Cinsel saldırı suçu mağduru, cinsel eylemlerin yöneltildiği ve rızasının olmadığı herkes olabilmektedir. Mağdurun suçu oluşturan eylemlerde rızasının olması durumunda, suç oluşmamaktadır. Buradaki söz konusu rıza, saldırı eylemlerinden önce ya da eylemlerin işlendiği sırada açık ya da örtülü olarak reşit kişiler tarafından açıklanmış olabilir. Ancak on beş yaşını bitiren ve cinsel ilişkinin anlam ve sonuçlarını kavrama yeteneği gelişmiş çocukların da rızası hukuki sonuç doğurmaktadır.

Cinsel Saldırı Suçu Türleri TCK 102

Cinsel saldırı suçu, failin eylemlerini gerçekleştirirkenki durumuna bağlı olarak ikiye ayrılmaktadır. Böylelikle bu suçun türleri açısından cezalarda değişmektedir. Bunlar şunlardır;

Basit Cinsel Saldırı Suçu

Cinsel davranışlarla bir kişinin vücut dokunulmazlığını ihlalidir.

Nitelikli Cinsel Saldırı Suçu

Bu suç işlenirkenki eylemleri sırasında mağdurun vücuduna organ ya da buna benzer bir cisim sokulması şeklinde işlenmesi halidir.

Cinsel Saldırı Suçu Cezası (Tecavüz) TCK 102

TCK 102 için verilecek olan ceza, suçun türleri açısından farklılık göstermektedir. Basit halini işleyen kimseye verilecek olan ceza, beş yıldan on yıla kadar hapis cezasıdır. Suçun sarkıntılık düzeyinde kalması halinde, faile verilecek olan ceza iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasıdır.

Nitelikli cinsel saldırı suçu işleyen kimseye verilecek olan ceza ise, on iki yıldan az olmayacak şekilde hapis cezasıdır. Faile verilecek olan cezanın alt sınırı bu olmakla birlikte üst sınırı hakimin takdirine bağlı olarak artış göstermektedir. Ayrıca cinsel saldırı suçu aşağıdaki hallerde işlenmesi durumunda fail verilecek olan ceza yarı oranında arttırılmaktadır. Cezayı arttırıcı haller şunlardır;

 • Cinsel saldırı (tecavüz) suçu, beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak derecede bulunan kimseye karşı işlenmesi halinde,
 • Kamu görevini, vesayet veya hizmet ilişkisinin sağladığı saygınlığı kötüye kullanarak işlenmesi durumunda,
 • Üçüncü derece dahil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş, evlat edinen veya evlatlık tarafından işlenmesi halinde,
 • Suçun silahla veya birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi durumunda,
 • İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanarak işlenmesi hallerindedir.
 • Suçun işlenmesi sırasında mağduru karşı başvurulan zor kullanma ve şiddetin kasten yaralama suçunun ağır sonuçlarına neden olması halinde, faile ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin olan hükümler de uygulanmakta ve fail bu durumdan da ceza almaktadır.
 • Suç işlendikten sonra mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölmesi halinde ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmektedir.

Cinsel saldırı suçu failinin ceza alması adına soruşturma ve ceza davası açılma prosedürleri farklılık göstermektedir. Basit hali yani TCK 102/1 için mağdur veya suçtan zarar görenin altı aylık hak düşürücü süre içerisinde ilgili Cumhuriyet Savcılığı’na şikâyet etmesi halinde soruşturulmakta ve akabinde ceza davası açılmaktadır.

Nitelikli hali yani TCK 102/2 için ise, herhangi bir süreye ya da şikâyete bağlı olmadan ilgili Cumhuriyet Savcılığı’na ulaşması durumunda kendiliğinden soruşturulmakta ve ceza davası açılmaktadır. Bu bakımdan nitelikli hali fail açısından sıkıntılı bir durumdur. Ancak nitelikli cinsel saldırı suçu (tecavüz) işleyen fail, bu suçu eşine yöneltmesi halinde yani eşinin mağdur olması durumunda, failin hakkında soruşturma açılıp ceza davası açılması mağdurun şikâyetine bağlı olmaktadır.

Bu suç dolayısı ile mağdur veya suçu işleyen kişi olmanız durumunda bir ceza avukatı ile irtibata geçerek kişiyi şikayet veya size karşı açılan davaya karşı savunma anlamında yardım istemelisiniz. Bizimle irtibata geçmek için iletişimden ulaşabilirsiniz.

Yazıyı Paylaş
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 1. 17 Mayıs 2017

  cinsel saldırı suçu mağduruyum. kişiyi şikayet ettim ama Türkiye’de nasıl sonuçlanır bunu bilmiyorum.

  • 20 Mayıs 2017

   Remziye Hanım, konuyu net olarak anlatmamışsınız ancak şikayetiniz ile birlikte delillerinizi de belirtmeniz gerekmekte. Bu konu ile ilgili bir avukat ile çalışmanızı öneririm.

Yorum Yap

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

© 2019 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

Gizlilik Politikası

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: