Ukrayna hükümeti ülke içerisindeki iç karışıklıklardan sonra ülke ekonomisini sağlamlaştırmak ve istihdamı artırmak amacıyla ülkede yabancı sermayenin yer edinmesi amacıyla parlamento aracılığıyla yasal zemin oluşturma çabaları mevcuttur. Bu çabalara istinaden ucuz iş gücü nedeniyle yabancı yatırımcılar bu ülkenin yolunu tutmuştur. Bu hareketliliğe kayıtsız kalmayan Türk yatırımcıları da Ukrayna’da şirket kurma işlemlerini gerçekleştirerek ticari hayat içerisinde yerini almaya…

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre yabancı şirketlerin Türkiye’de her türlü şirket kurması serbesttir. Bununla birlikte yabancı şirketlerin Türkiye’de şube açması (Türkiye’nin herhangi bir ili veya ilçesinde) da serbest olmakla birlikte tek bir şart mevcuttur. Buna göre; yabancı uyruklu şirketlerin Türkiye’de şube açması, yabancı uyruklu şirketin sermayesinin paylara bölünmüş olması halinde gerçekleşebilmektedir. Yabancı Şirketlerin Türkiye’de…

Ekonomik yaşamda, müşteriyi çekmek için ifade edilen ekonomik rekabet davranışları ekonomik etkinliğin piyasada hüküm sürmesi için gerekli olan unsurlardandır. Ekonomik rekabette elbette herkes rakipleri ile yarışacak ve rakiplerini yenmeye ve geçmeye çalışacaktır. Ancak kullanılan araçlar meşru yani yasal olmalıdır. Rekabet bir haktır ancak herkes bu hakkını yerine getirirken dürüstlük kuralına uymak zorundadır. Buna uymayan kimselerde…

Gümrük, ülke sınırlarına girilirken ya da çıkılırken hem ülke vatandaşlarının hem de vatandaş olmayanların eşya ve malları üzerinde gerekli denetimlerin yapıldığı ve vergilerin ödendiği bir kurumdur. Bu kapsamda bazı durumlarda ürünlere de gümrükte el koyulduğu durumlar da yaşanabilmektedir. Gümrükte El Koyma Yolcular kimi zaman beraberinde eşyalar getirebilmektedir. Bunlarda gümrükten kontrol edilerek ülkeye giriş çıkışı yapıldığından…

Bankaya hitaben yazılmış ödeme emri niteliğinde olan çek, Türk Ticaret Kanunu gereği bir kıymetli evraktır. Bunda dolayı çekten doğacak hukuki ihtilaflar için Ticaret Kanunumuzun kıymetli evraklarla olan ilgili hükümleri ve özel kanun olan çek kanunu uygulanacaktır. Bir kıymetli evrak olan ticari hayat için çok önemli bir konumdadır. Ticari hayattaki kolaylığı ve hızı sağlamak adına kullanılan…

Şirket Ortağı Ortaklıktan Nasıl Çıkarılır? 14/02/2011 tarihli, 27846 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve 01/07/2012 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu; şirket ortağının ortaklıktan çıkarılması (ortaklıktan çıkarma) konusundaki ayrıntıları belirlemiş olan en önemli kaynaktır. Şirketlerin nitelikleri itibariyle şirket ortağının ortaklıktan çıkarılması (ortaklıktan çıkarma) konusu 6102 sayılı TTK’da farklı düzenlemelere sahiptir. Anonim Şirket Ortağını…

Günümüzde Dünya’da ve Türkiye’de televizyonlarda, gazetelerde kısacası basında fazlasıyla kendine yer bulan bir konu birleşen şirketler, devralınan şirketler yani şirket birleşme ve devralmaları konudur. Şirket birleşme ve devralmaları hukuki boyutu açısından olabildiğince dikkat edilmesi gereken ve şirketlerde entagrasyon yaşanırken yaşanabilecek sorunları olabildiğince asgariye indirilmesi gerekmektedir. Uluslararası düzeyde ve ulusal düzeyde şirketler birleşme ve devralmalarda farklılıklar…

  Uluslararası Ticari Tahkim; kanunun yasaklamadığı konularda, taraflar arasındaki bir ticari sözleşmeden doğmuş veya ileride doğacak olan anlaşmazlıklarda devlet yargısına başvurulmadan, taraflarca tayin edilmiş bulunan hakem veya kurumlar aracılığı ile ve aynı zamanda da bir yabancı hukuk sisteminin dahil olduğu bir tahkim çeşididir. Uluslararası ticari tahkimin tarafları açısından üç tip uygulanma şekli vardır; Şirketten Şirkete…

© 2019 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

Gizlilik Politikası

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: