E-ticaret, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a göre, ticaret işlemlerinin tüketici ve satıcı olarak nitelendirilen kişilerin karşılıklı olarak bir araya gelmeden telefon, faks ve internet ve benzeri elektronik araçlar ile alış ve satış işlemlerinin gerçekleştirilmesidir. Tüketici ya da müşteri ise e-ticaret sitesinden alışveriş yapan gerçek ya da tüzel kişidir. E-ticaret işlemleri sırasında hukukumuzda öngörülen…

Yazılı, görsel, elektronik ortamda veya diğer iletişim araçlarını kullanarak ve tüketici ile satıcının karşı karşıya gelmeden yaptığı satış ve alış işleminin yapıldığı, malı ya da hizmetin tüketiciye o an ya da sonradan teslim edildiği satış şekline mesafeli satış denilmektedir. Mesafeli Satış Sözleşmesi Mesafeli satış işleminin yer aldığı sözleşme tipine, mesafeli satış sözleşmesi denilmektedir. Kredi kartı…

E-ticaret, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a göre, ticari faaliyetlerin tüketici ve satıcı olarak nitelendirilen kişilerin karşılıklı olarak yüz yüze gelmeden telefon, faks ve internet ve benzeri elektronik araçlar ile alış ve satış işlemlerinin yapılmasıdır. E-ticaret faaliyetleri, yüz yüze yapılmamasından dolayı tüketici de güvensizlik ve mağduriyete neden olmasını engellemek adına hukukumuzda e-ticaret sitelerine web…

Teknoloji günden güne hayatın her alanına işlemekte, geleneksel yaşam alışkanlıklarını dönüştürmektedir. Tüketiciler zamandan tasarruf etmek ve daha çok seçeneği değerlendirmek adına teknolojinin kendilerine sunduğu araçları kullanmaya yönelmektedir. Tacirler ise bu tüketici davranışını karlarını yükseltmek üzere bir fırsata dönüştürmekte, ortaya yeni rekabet kuralları ve işletme süreçleri çıkmaktadır. Elektronik ortamda ticaret ise bu düzen için en uygun…

© 2020 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

Gizlilik Politikası

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: