Vergi cezalarında uzlaşma, mükellef ile idarenin cezalar konusunda ortaya çıkan uyuşmazlıkların yargı yoluna başvurmadan önce konuşularak karara bağlanmasıdır. Vergi cezalarının büyük bir bölümü, uzlaşma yoluna gidilerek çözüme bağlanmaktadır. Vergi cezalarında uzlaşma ile birlikte idare, vergi alacağını daha erken tahsil etmekte, mükelleff ise ödemesi gereken vergi aslı ve cezasının yerine daha az miktar ödeme gerçekleştirmektedir. Bu nedenle her iki…

Vergi, kamusal ihtiyaçların karşılanmasının gereği olarak devletin halktan aldığı bedeldir ve Anayasanın 73.maddesinde de belirtildiği üzere herkes kamu giderlerini karşılamak üzere mali gücüne göre ödemekle yükümlüdür. Anayasada ve ilgili kanunlarda belirtilen ödeme yükümlülüğünü ödemeyen kişilere karşı ise cezai müeyyideler uygulanmaktadır.  Ancak Anayasaya göre idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır. Bu nedenle uygulanan vergi…

Vergi kaçırma, bireylerin, şirketlerin ya da diğer kuruluşların yasa dışı yollarla, ödemekle yükümlü oldukları vergileri ödememe çabaları ile gerçekleştirilen eylemlerdir. Vergi kaçırma faaliyetleri ile mükellefler, gerçek durumlarını devlete kasten yanlış tanıtarak ya da gizleyerek yükümlülüklerini azaltmaya çalışmaktadırlar. Ayrıca günümüzde mevzuatlarımızda vergi kaçırma eylemleri için cezai müeyyideler mevcuttur. Bu nedenle de genellikle mükellefler muhasebeciler ve vergi avukatları yardımları…

© 2019 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

Gizlilik Politikası

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: