Vergi Cezasına İtiraz
                                                         Vergi Cezasına İtiraz

Vergi, kamusal ihtiyaçların karşılanmasının gereği olarak devletin halktan aldığı bedeldir ve Anayasanın 73.maddesinde de belirtildiği üzere herkes kamu giderlerini karşılamak üzere mali gücüne göre ödemekle yükümlüdür. Anayasada ve ilgili kanunlarda belirtilen ödeme yükümlülüğünü ödemeyen kişilere karşı ise cezai müeyyideler uygulanmaktadır.  Ancak Anayasaya göre idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır. Bu nedenle uygulanan vergi cezasına itiraz edilinilebilinmektedir.

Vergi Cezasına Nasıl İtiraz Edilir?

Vergi cezasına itiraz etmek mümkün olsa da bunu belirli koşullar dahilinde gerçekleştirmek gerekmektedir. Bazı durumlarda değişmekle birlikte bu aşamalar genel olarak şu şekildedir;

 1. Vergi cezasına itiraz etmek için, öncelikle bununla ilgili elinize ulaşan bir tebligat bulunması gerekmektedir.
 2. Vergi ceza ihbarnamesi elinize ulaştıktan otuz gün içerisinde, söz konusu uzlaşma talep edilebilecek konular içine girmekte ise bu konuda ilgili uzlaşma talep edilinebilinmektedir.
 3. Vergi cezasına uzlaşma ile birlikte otuz gün içerisinde itiraz etmek için mahkemeye başvurabileceğiniz gibi uzlaşma komisyonuna gidilmesine rağmen uzlaşma sağlanamaması halinde on beş gün içerisinde de dava açabilirsiniz.
 4. Verginin tarhiyat edilip edilmediği durumlarda itiraz edilmesi gerekmesi halinde, bu durum daha uzmanlık gerektiren bir mevzu olduğundan vergi mevzuatına hakim ve tecrübeli bir vergi hukuku avukatına danışılarak hareket edilmesi gerekmektedir. Zira mevzuat hükümleri çok karışık olması ve sürekli değişmesi nedeni ile kapsamlı bir araştırma da yapılması gerekmektedir. Burada genel hatları ile anlatılan hususlar haricinde itiraz için bir çok yol bulunmaktadır.

Vergi Cezasına İtiraz ve Vergi Ceza İhbarnamesi

İtiraz ederken öncelikle vergi ceza ihbarnamesinin tebliğ koşullarının gerçekleşip gerçekleşmediğini araştırmak gerekmektedir. Bunun tebliğ edilmesi gereken kişi mükelleftir. Ancak kanuni temsilcilere ya da vekillere de tebliğ edilebilinmektedir. Tüzel kişilere vergi ceza ihbarnamesi tebliğ edilmesi gerekmesi halinde ise, başkan, müdür, kanuni temsilcilere; vakıflar gibi tüzel kişiliği olmayan kurumlarda da bunları idare edenlere ya da temsilcilerine yapılması gerekmektedir. Mükellef haricinde kişiye tebliğ edilmesi ya da size tebliğ edilmemiş olmasına rağmen sizin cezaya karşı bir işlem yapıp yapmamanızda itiraz ederken dikkat edilmesi gereken durumlardandır.

Ayrıca vergi cezasına itiraz ederken ceza ihbarnamesinde; ihbarnamenin sıra numarası, tanzim tarihi, mükellefin adı soyadı, verginin matrahı, hesabı ve miktarı ve bunun gibi birkaç durum daha bulunması gereken unsurlardandır. Bunun yanında vergi ceza ihbarnameleri, bilinen en son adrese yapılması gerekmektedir. Bu durumlar vergi cezasına itiraz ederken ve itiraz gerçekleşip dava açıldıktan sonraki dava sürecinde yargı makamların itirazın içeriğini incelemeye girmeden dikkat ettiği ve bunlar sonucunda davayı karara dahi bağladığı durumlardandır.

Vergi Cezasına İtiraz Süresi ve Zamanaşımı

Vergi cezasına itiraz edilmesi için vergi mahkemelerine başvurma dava süresi genel olarak, otuz gündür. Genel dava açma süresi otuz gün olmakla birlikte, ödeme emri, ihtiyati haciz, ihtiyati tahakkuk, istihkak iddiası, gayrimenkul ihalesinin feshi talebi gibi konular için yedi günlük süre içerisinde vergi cezasına itiraz edilerek dava açılması gerekmektedir.

Vergi cezasına itiraz edilirken kesilen vergi cezasının hangi döneme ait olduğuna bakılarak tarh edilme zamanaşımı süresinin geçilip geçilmediğini de araştırmak gerekmektedir. Zira mevzuatımızda zamanaşımı süresi hak düşürücü olup bu sürelerin geçmesi halinde devletin söz konusu vergiyi ve cezayı isteme hakkı düşmekte ve böylelikle itiraz sonucu olumlu olabilmektedir.

Genel olarak vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından başlayarak beş yıl içinde tarh ve tebliğ edilmeyen vergiler zamanaşımına uğramaktadır. Örnek olarak 01.08.2016 tarihinde tebliğ edilmiş olan cezanın zamanaşımı 2022 olacaktır. Çünkü sayıma 2017 yılından itibaren başlanacaktır. Bunun akabinde düzenlenmiş vergi cezaları da geçersiz olmaktadır ancak yakın zamanda yatırım ortamının iyileştirilmesi adına bu sürenin 3 yıla düşürülmesi gibi bir yasa taslağı vardır. Bu konuda bize danışarak bilgi alabilirsiniz.

Zamanaşımı süreleri açısından istisnalar da mevcuttur. Vergi zamanaşımı sürelerini durduran durumlar, vergi istisna ya da muafiyetlerinin olduğu durumlarda vergilere ilişkin zamanaşımı süresinin başlangıcını değiştiren durumlar ve vergi ziyai ve usulsüzlük cezalarına karşı uygulanacak zamanaşımı süreleri açısından farklılıklar bulunmaktadır. Bu nedenle vergi cezasına itiraz edilirken zamanaşımı süreleri açısından inceleme, birçok istisnayı içerisinde barındırmasından dolayı vergi mevzuatına hakim bir avukattan yardım almak en doğru yoldur.

Görüleceği üzere, birçok istisnayı ve farklılığı içinde barındırması nedeniyle bu alanda çalışmış bir hukuk bürosu tarafından yürütülmesi gerekenmektedir. Bu nedenle tarafımıza ulaşarak deneyimli ve bilgili ekibimize danışmak ya da dava sürecinde yanınızda olmamızı istemeniz halinde web sitemizin iletişim kısmındaki telefon numarası ya da diğer iletişim yolları ile tarafımıza ulaşarak danışmanlık ve dava takibi hizmeti alabilirsiniz.

Yazıyı Paylaş
 • 4
 •  
 •  
 •  
 •  
  4
  Shares
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

© 2020 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

Gizlilik Politikası

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: