İşçi özlük dosyasında bulunması gerekenler nelerdir? 4857 sayılı İş Kanunu ile işverenler açısından zorunlu halen düzenlemelerden birisi de işverenin her işçi için ayrı ayrı olarak işçi özlük dosyası tutması gerekliliğidir. İşveren personel özlük dosyası tutması yanında bu özlük dosyasını saklamak ve gerektiğinde yetkililere sunmak mecburiyetindedir. İşveren, işçi hakkında edindiği bilgileri dürüstlük kuralları ile hukuka uygun olarak…

İşverenlerin Fesih Yaparken Dikkat Etmesi Gerekenler Nelerdir? İş Kanunumuz işçiye olduğu gibi işverene de iş sözleşmesini tek taraflı olarak sona erdirebileceği “fesih” imkanını tanımıştır. Tek taraflı olarak sona erdirme imkanı keyfiyet olarak algılanmamalıdır. Fesih hem sebep hem de usulleri bakımından kurallara bağlanmıştır. İşveren tarafından fesih yaparken dikkat edilmesi gereken kurallara uyulmadığı takdirde fesih geçersiz olabileceği…

İş hayatında sıklıkla var olan durumlardan bir tanesi de istifadır. İstifa, çalışanın ya da işçinin kendi isteği ile işi bırakma halidir. Ancak her istifa, hukuki olarak bir istifa sayılmayabilmektedir. Kimi durumlarda işveren de çalışanı istifaya zorlayabilmekte veya işçi haklı nedenle fesih yapabilmektedir. Bu nedenle bu gibi durumlarda henüz istifa edilmeden bir avukattan yardım alınarak durumun…

İstifa, herkesin iş hayatında en az bir kere yaşadığı kendi isteği ile işi bırakma halidir. Bu nedenle de hem psikolojik hem maddi açıdan üzerinizde düşünülmesi gereken bir konudur. Ayrıca bir avukattan da yardım alınarak işi bırakmanızın hukuki anlamda gerçekten bir istifa olup olmadığının irdelenmesi ve yasal haklarınızın işverenden talep edilip edilemeyeceğine bakılması gerekmektedir. Bazen işveren…

Her apartman ya da sitede ortak yaşam alanından sorumlu olan ve kapıcı ya da apartman görevlileri bulunmaktadır. Apartman görevlileri, apartmanın bakımından ve temizliğinden,  güvenlik hizmetlerinden ve korunmasından, küçük onarımlarından, çarşı hizmetlerinden, kaloriferin yakılması, bahçe düzenlenmesi ve diğer bu tarzdaki işlemlerinden sorumlu kişilerdir. Her konut ve sitede bulunan kapıcıların işe girmesi, çalışma esasları, işten çıkması ve emeğinin…

Arabuluculuk modern hukuk sistemlerinin getirdiği barışçıl çözüm yollarından biridir. İşçi ile işveren arasında çıkan toplu uyuşmazlıklar bakımından kanun koyucu arabuluculuğu zorunlu bir basamak olarak belirtmiştir. Kanunun bu yaklaşımı benimsemesindeki temel amaç, hem işçi hem de işvereni uzun süre meşgul eden grev-lokavt süreçlerine girilmeden önce tarafların anlaşmasını sağlayabilmek için son bir fırsat yaratmaktır. Arabulucunun Faaliyetleri Arabuluculuk…

Maaşı ödenmeyen işçinin hakları, maaşı ödenmeye işçi ne yapmalı? Bu konuya geçmeden önce ücret ve ücretin ödenmesi ile ilgili kurallara değinmemiz gerekmektedir. İş sözleşmelerinde işverenin temel borcu ” işçiye ücret ödeme” borcudur. Ücret genel olarak toplu iş sözleşmesi veya bireysel iş sözleşmesi ile belirlenebilir. Ödeme biçimi açısından da zamana göre ( aylık, haftalık vs), parça…

Kıdem tazminatı, iş hukuku bakımından önem arz eden bir konudur. Ancak belirtmek gerekir ki buradaki tazminat unsuru zarar kavramı ile bağlantılı değildir. Yani gündelik hayatta bireyler birbirine karşı gerçekleştirmiş oldukları haksız fiiller neticesinde oluşan zararlar bakımından tazminat ödeme yükümlülüğü altındadır. İş Hukuku bakımından ise zarar değil kanunun belirttiği haller ve şartlar aranacaktır. öz konusu şartların…

İş hukukunda ibraname işçi ile işveren arasında imzalanan işçinin işvereni tüm haklarını aldığından bahisle geçmişe yönelik olarak arada herhangi bir alacak veya tazminat hakkının kalmadığını belirten bir sözleşmedir. İş hukuku işçiyi koruyan bir hukuk dalı olduğundan dolayı işçiden alınan ibranamenin geçerliliği de belli şartlara bağlanmıştır. Bu durumda bize gelen mail ve telefonlarda  ibraname imzalayan işçi…

Hukuk büromuzun sitesine gelen soruların bazıları evlenen kadın işçilerden gelmektedir. Bunlardan bazıları; evlendim istifa edip kıdem tazminatı alabilir miyim? Evlenme nedeniyle işten nasıl ayrılırım? Evlilik nedeniyle istifa edip kıdem tazminatı aldıktan sonra başka bir işte çalışabilir miyim? Evlilik nedeniyle işten ayrıldığımda işsizlik ödeneği alabilir miyim? Sorularıdır. Bilindiği gibi 1475 sayılı İş Kanunun 14. maddesinde sayılan…

Page 1 of 21 2

© 2019 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

Gizlilik Politikası

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: