Mıhcı Hukuk Bürosu

Yeni sitemiz https://mihci.av.tr/ ile bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bu site yakın zamanda yayından kaldırılacaktır.

İstanbul’da faaliyet gösteren Mıhcı Hukuk Bürosu, Avukat Mustafa Mıhcı tarafından kurulmuştur. Mıhcı Hukuk Bürosu alanında uzman olarak hukuki konularda danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermektedir. Mıhcı Hukuk Bürosu kişilere ve şirketlere başta hukuki danışmanlık, ticaret, iş, gayrimenkul, yabancılar, boşanma, e-ticaret hukuku, bilişim ve internet hukuku olmak üzere farklı hukuki alanlarda faaliyet göstermekte olup yerli ve yabancı müvekkillerine kaliteli avukatlık hizmetleri sunmaktadır. Mıhcı Hukuk Bürosu kurulduğu günden bu güne kadar etkin ve çözüm odaklı avukatlık hizmeti ile müvekkillerinin haklarını alması konusunda her zaman yardımcı olmuştur.

Hukuki Danışmanlık

Hukuki Danışmanlık Mıhcı Hukuk Bürosu tarafından şahıslara ve şirketlere yaptıkları işlemlerde hukuki yol gösteren ve yaptıkları işlerin hukuka uygun yürütülmesini sağlayan bir hizmettir.

Şirketler ve Ticaret Hukuku

Mıhcı Hukuk Bürosu; şirketlerin, Türk Ticaret Kanunu’na uyumunun sağlanması,şirket birleşme ve devralma, hisse devir işlemlerinin yapılması gibi her türlü hukuki danışmanlık hizmeti verir.

İş Hukuku

İş hukuku, işçi – işveren uyuşmazlıklarından kaynaklanan fazla mesai, milli ve dini bayram ve her türlü işçilik alacakları, kıdem ve ihbar tazminatı, sendikal tazminat haklarını konu alan hukuk dalıdır.

Bilişim Hukuku

Bilişim Hukuku; teknik özellik göstermesi nedeniyle avukat ile takip gerektiren hukuk dallarındandır. Bilişim sistemlerine izinsiz erişim, verileri bozma, değiştirme, yok etme Türk Ceza Kanunu anlamında suç sayılan durumlardır.

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul hukuku; her türlü tapu devir-şerh işlemleri, kat karşılığı inşaat sözleşmelerinden kaynaklanan davalar, izalei şuyu davası, ecrimisil davası, kiracı-kiraya veren ve kat mülkiyeti uyuşmazlıkları gibi durumları kapsar.

Yabancılar Hukuku

Yabancılar hukuku, yabancıların tabi olduğu hukuk dalıdır. Yabancıların ikamet izinleri, çalışma izinleri, şirket kurması, gayrimenkul edinmesi ve her türlü işleri için Mıhcı Hukuk Bürosu tarafından verilen hizmetlerdendir.

Tüketici Hukuku

Mal ve hizmet alımlarından, Tüketici Kanununda belirlenen diğer konulardan kaynaklanan tüketici uyuşmazlıkları için Hakem Heyetleri veya Tüketici Mahkemelerinde dava yoluna gidilmektedir. Bu süreçlerin avukat ile takibinde fayda vardır.

İcra Hukuku

İcra ve haciz; mahkeme kararı, sözleşme, çek veya senetten kaynaklanan bir alacağın icra yoluna başvurarak, alacağın borçludan alınarak alacaklısına verilmesi sağlayan Mıhcı Hukuk Bürosu alacak tahsili hizmetidir.

Fikri ve Sinai Mülkiyet Hukuku

Fikri ve Sınai Mülkiyet; fikri mülkiyet hakları, marka, patent, faydalı model ve telif haklarının tescili ve korunması, bu hakların ihlali durumunda cezaya ve tazminata hükmedilmesini sağlayan hukuk dalıdır.

Hukuki Danışmanlık ve Avukat İhtiyaçlarınız İçin Ulaşın

Avukat Mustafa Mıhcı

Kurucu Avukat
Mıhcı Hukuk Bürosu kurucu avukatı Avukat Mustafa Mıhcı, Kayseri’de doğdu. Melikgazi Anadolu Lisesi’nde lise eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni yüzde yüz burslu olarak derece ile kazandı. Üniversite eğitimi sırasında hukuk fakültesinin ilk sınıfından itibaren aralıksız olarak bir çok hukuk bürosunda çalıştı. Bu nedenle okul yıllarında teorik bilgisinin yanında uygulamaya dair bilgisini de geliştirdi. İyi bir derece ile hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra National University of Taras Shevchenko’da Rusça eğitimi aldı. Avukatlık stajını tamamlamasına müteakip İstanbul’da Mıhcı Hukuk Bürosu’nu kurdu. Av. Mustafa Mıhcı, ekibi ile birlikte halen hukukun çeşitli alanlarında yerli ve yabancı müvekkillere danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Özel hukuk alanında master eğitimine devam eden Avukat Mustafa Mıhcı, aynı zamanda yazılı ve internet medyasında hukuk alanında çok sayıda makaleler yazmıştır ve yazmaya devam etmektedir. İleri derecede İngilizce ve Rusça bilmektedir.
 

SIKÇA SORULAN SORULAR:

 • Nasıl Online Avukata Sorarım?

  Sitemizin Online Danışma-Avukata Sor bölümünü tıklayarak formdaki gerekli bilgileri doldurun ve sorunuzu açıklayıcı bir şekilde yazın. Sorunuzu sorarken olay örgüsünü doğru şekilde anlatın ve sorunuzu direk olarak sorun. Avukatlık Kanunu gereğince avukat müvekkil gizliliği söz konusu olduğundan sorularınızı sorarken daha sonra tarafımızca kimseye açıklanmayacağından emin olun. Mıhcı Hukuk Bürosu avukatlarımız sorduğunuz soru sonrası sizinle iletişime geçeceklerdir.

 • Davalar ne kadar sürer?

  Adalet Bakanlığının yayınladığı bilgilere göre 2007 senesinde bir hukuk davasının karara çıkması Türkiye genelinde ortalama 202 gün sürmektedir. Bu süre mahkemelere göre farklılık göstermektedir. Örnek olarak 2007 yılında bir dava ortalama olarak; İş Mahkemesinde 441 günde, Aile Mahkemesinde 157 günde, Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinde 619 günde, Sulh Hukuk Mahkemesinde 108 günde, Asliye Ticaret Mahkemesinde 410 günde karara bağlanmıştır. Bu süreler dikkate alındığında, mahkemelerdeki işlerin avukat ile takibinde büyük yarar söz konusudur. Mıhcı Hukuk Bürosu ve Av. Mustafa Mıhcı müvekkillerinin davalarını en hızlı şekilde sonuçlandırılmasını ilke edinmiş bir bürodur.

 • Dava masrafları ne kadar tutar?

  Dava açılma aşamasında başlangıçta dava harcı ve gider avansı masrafları söz konusudur. Dava türüne göre harç maktu yada nisbi olabilir. Konusu para veya para ile ölçülebilen bir dava ise nisbi, konusu para olmayan veya para ile ölçülemeyen dava ise maktu harca tabidir. Harç miktarları her yıl devletçe belirlenir. 2015 yılı için harç oranı dava değerinin binde 68’i dir. Bu rakamın ¼ ü dava açılırken, ¾ ü ise dava karara bağlanınca ödenir. Gider avansı olarak da bilirkişi, tanık gibi sunulan delillere göre hesaplanır. Ancak unutmayınız ki dava masraflarını vermekten kaçınmak belki dava masrafları ile karşılaştırılamayacak kadar hak kaybına uğramanıza neden olabilir.

 • Ne kadar avukatlık ücreti öderim?

  Mıhcı Hukuk Bürosu olarak her dava türüne ve harcanılacak emeğe göre ayrı bir avukatlık ücreti belirlemiş bulunmaktayız. Avukatların avukatlık ücretleri konusunda Türkiye Barolar Birliğinin her yıl yayınladığı asgari avukatlık ücreti çizelgesinden aşağı almamak yasal zorunluluktur. Bu konuda bizimle iletişime geçtikten sonra sorun değerlendirilip ücretlendirmesi yapılmaktadır.

 • Vekalet nasıl çıkarılır? Vekalet çıkarırken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

  Mıhcı Hukuk Bürosu’na vekalet vermek isteyen kişi, nüfus cüzdanıyla ya da pasaportuyla bizzat bir notere giderek, vekalet konusu işin niteliğine göre vekaletname düzenlettirebilirler. Yurt dışında olanlar konsolosluklarda vekaletname düzenlettirebilirler. Vekalet verilecek avukatın bilgilerinin notere bildirilmesi gerekmektedir. Ya da avukatınızdan aldığınız kopya vekaleti örneğini notere götürebilirsiniz.

  Boşanma, tanıma ve tenfiz, nafaka davaları için çıkarılacak vekaletname özel yetki içerdiğinden ayrıca iki adet fotoğraf gerekmektedir. Ayrıca 2 nüsha olarak çıkarılması gerekmektedir.

  Şirketler için verilecek vekaletnamelerde yetki belgesi ve imza sirkülerinin notere ibrazı gerekmektedir. Aynı vekaletnamede kişi hem kendisi için hem şirket için vekalet verebilir hatta birden fazla kişi de bir vekaletname ile avukata vekalet verebilirler.

  Niteliği bakımından tapuda işlem gerektiren sözleşme ve vekâletnameler, gayrimenkul satış vaadi, vakıf senedi, evlenme mukavelesi, vasiyetname, mülkiyeti muhafaza kaydıyla satış, evlat edinme ve tanıma, mirasın taksim sözleşmesi ve diğer kanunlarda kendiliğinden düzenlenmesi belirlenen işlemlerin “düzenleme” şeklinde yapılması gerekir. Söz konusu işlemler (iş kâğıtları), ancak ilgilinin nüfus cüzdanı, geçerli pasaportu ve iki adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafıyla birlikte Türkiye’de bizzat notere yapacağı başvuru üzerine düzenlenebilmektedir. Mıhcı Hukuk Bürosu için çıkarılacak vekaletnameler Avukat Mustafa Mıhcı adına çıkarılmaktadır.

Hukuk Büromuzun En Çok Okunan Yazıları

Yabancının Türkiye’ye giriş yasağının (deport kararının) kaldırılması, itiraz ve iptali.  Deport (Sınır dışı) Kararı Nedir?…

İsim değişikliği dava dilekçesine geçmeden önce isim değiştirme yeni kanun ile davasız da olabilmektedir. Ancak…

Yağma suçu, hayatın içinde gasp kavramıyla aynı anlamda kullanılan bir suç tipidir. Mevzuatta 5237 sayılı…

İstanbul Avukat ve Hukuk Bürosu için sol üstte bulunan telefondan bize ulaşabilirsiniz. İstanbul, birçok farklı milletten…

İnternet, günümüzde birçok insanın günlük hayatının bir parçası olarak yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. İnternet aracılığıyla…

İsim Nasıl Değiştirilir? Günümüzde toplumsal yapının özellikleri oldukça kısa sürede değişim göstermektedir. Bu durumun bir…

Kira hukuku bir tarafın kiraya veren diğer tarafın kiralayan olduğu uyuşmazlıklarda uygulanacak hukuki düzenlemeleri içerir. Kira…