Her insan, mirasını kimlere bırakacağını ve ne şekilde paylaştıracağına vasiyetname yardımı ile karar verebilmektedir. Vasiyetname, mirasını bırakacak kişinin tek taraflı iradesiyle ölümünden sonra geçerli olarak mirasının kimlere kalacağını belirlemesidir. Vasiyetname Nasıl Hazırlanır? Vasiyetname hazırlama, kişinin tek taraflı iradesi ile gerçekleşse de miras hukuku bu konuda bazı şekil şartları ve yaptırımlar getirmiştir.  Bu nedenle geçerli bir…

Mirastan feragat sözleşmesi, miras hukuku içerisinde düzenlenmiş olan bir kavramdır. Bu sözleşme miras bırakan ile mirasçılar arasında iki taraflı irade beyanlarıyla ve mirasçıların mirasçılık sıfatından kaynaklanan miras haklarından karşılıksız ya da bir karşılık sağlanarak feragat ettiklerine ilişkin olmak üzere Noter huzurunda resmi memur ve iki tanık önünde imzalanan bir miras sözleşmesidir. Bu sözleşme ile birlikte miras…

Mirasbırakan konumundaki kişiler, yaşamları boyunca yakınları ile yaşadığı sorunlar sebebi ile onları mirastan mahrum bırakmak isteyebilirler. Yalnız bir mirasçı mirasçılıktan çıkarılabileceği gibi birden fazla mirasçı da mirastan ıskat edilebilir. Muris ile mirasçıları arasındaki sorunların dışında, belirli durumlarda muris mirasçısının menfaat kaybını minimuma indirebilmek için de mirastan çıkarma yoluna gidebilir. Mirasçının borçları nedeniyle payına düşen tüm terekenin alacaklılarına…

Miras Nedir? Türk Medeni Kanununda miras hukuku hükümleri 495 ve devamı maddelerinde detaylı olarak ele alınmıştır. Bir kimsenin (mirasbırakan) ölümü ile mirasçılarına kalan haklar, borçlar ve malların bütününe miras denilmektedir. Kanundaki düzenlemeye göre mirasçılar ikiye ayrılmaktadır. Bu ayrım, yasal mirasçılar ve atanmış mirasçılar şeklindedir. Kanunen yasal mirasçılar; anne, baba, torun, çocuk, evlatlık, eş, kardeş, büyükanne,…

© 2020 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

Gizlilik Politikası

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: