Vergi Cezalarında Uzlaşma
                                           Vergi Cezalarında Uzlaşma

Vergi cezalarında uzlaşma, mükellef ile idarenin cezalar konusunda ortaya çıkan uyuşmazlıkların yargı yoluna başvurmadan önce konuşularak karara bağlanmasıdır. Vergi cezalarının büyük bir bölümü, uzlaşma yoluna gidilerek çözüme bağlanmaktadır.

Vergi cezalarında uzlaşma ile birlikte idare, vergi alacağını daha erken tahsil etmekte, mükelleff ise ödemesi gereken vergi aslı ve cezasının yerine daha az miktar ödeme gerçekleştirmektedir. Bu nedenle her iki tarafa belirli avantajlar sağlayan vergi cezalarında uzlaşma uygulaması, özellikle tarhiyat sonrasında, birçok kişinin başvuru gerçekleştirdiği yollardandır.

Vergi cezalarında uzlaşma tarhiyat öncesi ve sonrası ile birlikte bazı durumlarda farklılık göstermektedir. Böylelikle şu şekilde basamaklandırılabilinmektedir;

Vergi Cezalarında Uzlaşma Süreçleri

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma

Bu konuda mevzuatta birçok değişiklik yaşanmıştır. En son yapılan değişikliklerle birlikte, bütün vergi konuları ve usulsüzlük ile özel usulsüzlük cezaları dahil ve kaçakçılık suçları hariç olmak üzere vergi cezalarında uzlaşma gerçekleştirilebilinmektedir. Vergi cezası ile ilgili incelemenin başlamasından bitmesine kadar olan süreçte vergi cezalarında uzlaşma talebinde bulunulabilinmektedir. İnceleme elemanlarınca uzlaşmaya davet edilinilebilinmesi halinde ise on beş gün içerisinde uzlaşma talebinde bulunmak gerekmektedir.

 • Uzlaşmanın sağlanması halinde, uzlaşma tutanakları hakkında hiçbir merciye şikayette bulunulamaz, dava konusu edilinilemez ve uzlaşılan cezalar hakkında indirim hükümleri uygulanması talep edilinilemez.
 • Uzlaşmanın sağlanamaması halinde, vergi mükellefleri ya da vergi cezasına muhatap olan kimseler verginin tarh edilip cezanın kesilmesinden sonra tarhiyat sonrası uzlaşma talep edememektedir ve söz konusu vergi cezasını süresinde dava konusu edilinebilinmektedir.

Tarhiyat Sonrası Uzlaşma

Vergi ceza ihbarnamelerinin mükelleflere tebliğ edilmesinden sonraki süreci kapsamaktadır. İhbarnamelerin tebliğinden otuz gün içerisinde mükellefi ya da vekili uzlaşma komisyonuna usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları hariç olmak üzere vergi cezalarında uzlaşma talebi için başvurulmalıdır. Daha sonrasında uzlaşma komisyonu ile görüşmeler yapılmaktadır.

 • Uzlaşmanın sağlanması halinde, uzlaşma tutanakları kesin olup bu tutanaklar hakkında dava açılamaz ve hiçbir yere şikayette bulunulamamaktadır. Ayrıca hataların düzeltilmesi yoluna da gidilememektedir. Uzlaşılan cezalar ise, bir ay içerisinde ödenmesi gerekmektedir.
 • Uzlaşma sağlanamaması halinde, uzlaşma tutanaklarının tebliğinden on beş gün içerisinde söz konusu vergi cezası ile ilgili dava açılabilinmektedir. Ayrıca aynı vergi cezası için ikinci bir uzlaşma başvurusunda bulunulamamaktadır.

Kısmi Uzlaşma

Vergi cezasının mevzuatta belirtildiği şekillerde bölünebildiği durumlarda gerçekleştirilebilinmektedir. Kısmi uzlaşmaya konu olmayan bölüm için dava konusu edilinebilinmektedir. Vergi mükellefi hem tarhiyat öncesinde hem de tarhiyat sonrasında kısmi uzlaşmaya gidebilmektedir.

Ücretlilerde Vergi İadesinde Uzlaşma

2978 sayılı ücretlilere Vergi İadesi Hakkında Kanun’un 6.maddesi uyarınca üç kat kesilen vergi ziyaı cezaları uzlaşmaya tabi olmamaktadır.

Vergi Cezalarında Uzlaşmanın Sonuçları

Vergi cezalarında uzlaşma komisyonu, cezaları indirme bakımından sınırsız yetkiye sahiptir. Bu nedenle vergi cezalarını tamamen indirebileceği gibi kısmi tutarlarda da indirim gerçekleştirilebilmektedir.  Ayrıca vergi cezalarında uzlaşma gerçekleştirilmesi halinde yargı sürecine de başvurarak uzun bir zaman kaybı yaşanmasına engel olunulabilinmektedir. Bu açıdan vergi mevzuatına hakim ve tecrübeli bir vergi hukuku avukatından yardım alınarak işlemlerinizin yürütülmesi sizi hem zaman hem masraf kaybından kurtarabilmektedir.

Genel olarak vergi cezalarında öncelikle uzlaşma talep edilinilerek daha sonrasında davaya konu edilmekle birlikte, ayı zamanda uzlaşma talebi ile birlikte dava açılınabilinmektedir. Bu durumda dava uzlaşma talebinin sonucuna kadar vergi cezasının içeriğine girmeyerek davayı yürütmektedir. Uzlaşmanın sağlanamaması halinde dava esastan görüşülmektedir.

Sonuç olarak, hukuk büromuz vergi cezalarında uzlaşma konusunda ihtiyaç duyduğunuz zaman size idare ile aranızda yürütülecek olan işlemlerde yardımcı olabilmekte ve yargıda dava süreci yürütülmesi durumunda da uzman ekimiz en iyi biçimde sizleri temsil edebilecektir. Bize ulaşmak isteyen kişiler, web sitemizdeki telefonları arayarak randevu alabilir ya da diğer iletişim kanalları ile irtibata geçebilirsiniz.

Yazıyı Paylaş
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 1. 18 Mayıs 2017

  vergi cezalarını direk ödemek yerine uzlaşma yoluna gitmek daha mantıklı sanırım. teşekkürler yazınız için.

  • 20 Mayıs 2017

   Tayfun Bey, istatistiklere göre uzlaşma ile vergilerin yüzde 60 a yakını, cezaların ise tamamına yakını silinmektedir. Bu istatistik olup her durum için geçerli değildir.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

© 2020 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

Gizlilik Politikası

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: