Bilişim avukatı, bilişim suçları, e-ticaret hukuku, internetten içerik kaldırma ve online itibar yönetimi gibi kısaca bilişim hukuku ile ilgili alanda çalışan, dava ve hukuki danışmanlık hizmeti veren avukata denir. Her geçen gün insanlar ve kurumlar, internet üzerinde fazlasıyla vakit geçirmektedir. Bu kapsamda adeta bir dijital çağ yaşanmaktadır. Yaşanan dijital çağla birlikte, bilişim sektörü de kısa sürede hızlı bir…

İç savaştan sonra Ukrayna ekonomisini düzeltmek ve halkın refah seviyesini artırmak için parlementonun attığı adımlarla birlikte yabancı sermayeye daha da açılma ve imkanlar ile kolaylıklar sağlama ve yabancı sermayenin de yatırımını Ukrayna’dan yana değerlendirmesi ülkemiz girişimcilerini ve yatırımcılarını da tercihlerini Ukrayna’dan yana kullanmasının nedenlerinden birisi olmuştur. Ancak yatırım amaçlı gitmek ve şirket açıp fabrika yahut işletme sahibi olmak…

Ukrayna hükümeti ülke içerisindeki iç karışıklıklardan sonra ülke ekonomisini sağlamlaştırmak ve istihdamı artırmak amacıyla ülkede yabancı sermayenin yer edinmesi amacıyla parlamento aracılığıyla yasal zemin oluşturma çabaları mevcuttur. Bu çabalara istinaden ucuz iş gücü nedeniyle yabancı yatırımcılar bu ülkenin yolunu tutmuştur. Bu hareketliliğe kayıtsız kalmayan Türk yatırımcıları da Ukrayna’da şirket kurma işlemlerini gerçekleştirerek ticari hayat içerisinde yerini almaya…

Kira hukukunda en çok karşılaşılan sorunlardan birisi de ev veya iş yeri sahiplerinin kiracıları ile olan uyumsuzluklarından veya hukuki uyuşmazlıklarından dolayı kiralanan taşınmazı kiracılarından geri almak istemeleri diğer bir deyişle kiracısının tahliyesini, kiracısını evden çıkartarak tekrar taşınmaz üzerinde zilyet konumuna gelmek isteyişidir. Kiralayan ev veya iş yeri sahibi kişi her türlü sebebe sığınarak kiracısını taşınmazdan…

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre yabancı şirketlerin Türkiye’de her türlü şirket kurması serbesttir. Bununla birlikte yabancı şirketlerin Türkiye’de şube açması (Türkiye’nin herhangi bir ili veya ilçesinde) da serbest olmakla birlikte tek bir şart mevcuttur. Buna göre; yabancı uyruklu şirketlerin Türkiye’de şube açması, yabancı uyruklu şirketin sermayesinin paylara bölünmüş olması halinde gerçekleşebilmektedir. Yabancı Şirketlerin Türkiye’de…

Osmanlı Devleti’nde vakıflar çok önemli bir yer tutmaktadır. Her ne kadar vakıfların kurulmasının birincil amacı vakfiyede gösterilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda faaliyet gösterilmesi olsa da bir diğer yandan devletin şahısların malvarlıklarına el konulmasının önüne geçmek ve katı İslami miras kurallarını dolanmak maksadıyla da vakıflar kullanılmıştır. Şöyle ki Osmanlı Devleti’nde savaş zamanı varlıklı kimselerin malvarlıklarına el konulması…

On yıllık kiracının tahliyesi konusu yeni Türk Borçlar Kanunu ile mevzuatımıza girmiştir. Geçmişte kiracı ile kiralayan arasındaki uyuşmazlıklar 6570 sayılı Gayrimenkullerin Kiralanması hakkında kanun aracılığıyla çözülmekteydi. Ancak yeni Türk Borçlar Kanununun 2012’de yürürlüğe girmesi ve kira hukukunu da kendi bünyesinde düzenlemesi nedeniyle 6570 sayılı kanun mülga olmuştur. 2012’den sonra ortaya çıkan kira uyuşmazlıklarının çözümü için…

Teknolojik gelişmeler ile alışverişlerde yaygın hale gelen kredi kartı kullanımı sırasında yaşanabilecek dolandırıcılık ve sahtecilik suçlarına karşı dikkatli olmak gerekmektedir. Özellikle internetten alışveriş sırasında kredi kartlarının kopyalanması gibi sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bu açıdan yaşanan sorunlara çözüm oluşturması açısından da yasalarımızda yaşanan kredi kartı dolandırıcılığı için suç tanımlaması kapsamına girmiştir. Kredi kartı dolandırıcılığı suçu, Mal Varlığına Karşı…

Ekonomik yaşamda, müşteriyi çekmek için ifade edilen ekonomik rekabet davranışları ekonomik etkinliğin piyasada hüküm sürmesi için gerekli olan unsurlardandır. Ekonomik rekabette elbette herkes rakipleri ile yarışacak ve rakiplerini yenmeye ve geçmeye çalışacaktır. Ancak kullanılan araçlar meşru yani yasal olmalıdır. Rekabet bir haktır ancak herkes bu hakkını yerine getirirken dürüstlük kuralına uymak zorundadır. Buna uymayan kimselerde…

Suç ile korunan hukuki değer, belirli bir fiilin ceza kanunu kapsamında suç olarak tanımlanarak korunmak istenen hukuki hak veya menfaattir. Bu kapsamda genelde toplum sağlığı özelde ise fertlerin sağlığı bu suç ile korunan hukuki yarardır. Bu durum kişiyi ceza tehdidiyle korkutarak topluma yeniden kazandırma olarak ifade edilebilir ve bunun Anayasanın 2.maddesine aykırı olmadığı hususu Anayasa…

Page 1 of 241 2 3 24

© 2018 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: