Cinsel Taciz Nedir? Bu suç tipi, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar” başlığı altında ve 105. maddede düzenlenmiştir. Cinsel taciz suçunu; cinsel saldırı ve cinsel istismar suçlarından ayıran nokta, vücuda temasın olmamasıdır. Fiili sarkıntılığın bulunduğu hallerde oluşacak suç tipi, şartları göz önüne alındığında, cinsel saldırı veya cinsel istismar olacaktır. Örneğin, yolda yürüyen…

Sigorta Tahkim Nedir? Genel yargılama yolunda iş yükünün gün geçtikçe artması, hukuki uyuşmazlıkların neticeye ulaşmasını zorlaştırmaktadır. Yargılanma sürecinin çok uzun sürmesi maddi gerçekliğin de vaktinde ortaya çıkmasına engel olmaktadır. İşlerin bu denli aksamasına bağlı olarak da kişilerin anayasal hakkı olan “hak arama hürriyeti” sekteye uğramaktaydı. Kanun koyucu, yeni düzenlemeler ile alternatif çözüm yollarını hukuk sistemimize…

Tapu Nedir? Tapu Sicil Müdürlüğü tarafından düzenlenen, toprak parçasının veya üzerine inşa edilen bağımsız parçanın malikinin kim olduğunu gösteren resmi belgeye tapu denilmektedir. Tapunun doğruluğu karine olarak kabul edilmektedir. Kadastro Nedir? Ülke çapındaki arazilerin ve taşınmaz malların sınırlarını, hukuki durumlarını belirleyen; belirlenen sınırlamalar ile yapılan işlemler kesinleştiğinde tapuya tescilin gerçekleştirilip hak sahiplerine tapu belgelerinin verildiği…

VAKIF NASIL KURULUR? VAKIF KURULUŞ İŞLEMLERİ VE GEREKLİ BELGELER Yazımızda vakıfların nasıl kurulduğuna ve tesciline değineceğiz ancak buradaki işlemleri hukuki açıdan problem çıkmaması için vakıflar hukuku avukatı ile çalışmanız hem zaman kazanmanızı sağlayacak hem de hukuki problemlerin ve davaların önüne geçmenizi sağlayacaktır. Anayasa’nın 33.maddesine göre herkesin önceden izin almaksızın vakıf kurma hürriyeti mevcuttur. Vakıflarla ilgili düzenlemeler, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 5737…

DERNEK NASIL KURULUR? DERNEK KURULUŞ İŞLEMLERİ VE GEREKLİ BELGELER Yazımızda derneklerin nasıl kurulduğuna değineceğiz ancak buradaki işlemleri hukuki açıdan sıkıntı çıkmaması için dernekler hukuku avukatı ile çalışmanız hem zaman kazanmanızı sağlayacak hem de hukuki problemlerin ve davaların önüne geçmenizi sağlayacaktır. Anayasa’nın 33.maddesine göre herkesin önceden izin almaksızın dernek kurma hürriyeti mevcuttur. Ayrıca 5235 sayılı Dernekler Kanunu ve…

İhtarname ya da ihbarname, günlük hayatta sıkça işitilen bir kavramdır. İhtarname, hakkın ihlali ya da alacağın ödenmediği durumlarda yazılı olarak genellikle de noter aracıyla hakkın ihlal edildiğini ve zararın karşılanması gerektiğini ya da alacağınızın ödenmesi gerektiğini karşı tarafa bildirmeyi sağlayan bir işlemdir. Böylelikle henüz hak kaybıyla ilgili ya da alacağın ödenmediği ile ilgili olarak dava…

2016 yılı dava açma masrafı hesaplamak için aşağıda ilgili kısımları doldurunuz. Mahkeme Türünü Seçiniz: LİSTEDEN SEÇİNİZ…SULH HUKUK MAHKEMESİİCRA HUKUK MAHKEMESİASLİYE HUKUK MAHKEMESİAİLE MAHKEMESİİŞ MAHKEMESİKADASTRO MAHKEMESİTÜKETİCİ MAHKEMESİFİKRİ VE SINAİ HAKLAR H.MAHKEMESİTİCARET MAHKEMESİDENİZCİLİK İHTİSAS MAHKEMESİ Dava Değerini Giriniz: Taraf Sayısı: 12345678910 Avukat Sayısı: 012345678910 Bilirkişi Sayısı: 012345678910 Tanık Sayısı: 012345678910 Maktu Harç Bilirkişi(Dava dilekçesinde bilirkişi deliline dayanıyorsanız…

© 2018 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: