TBB Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen 2019 yılı avukatlık asgari ücret tarifesi Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre avukatlık asgari ücret tarifesi 2019 yılı için şu şekilde belirlendi. Genel hükümlere tablonun aşağısından ulaşabilirsiniz. BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Dava ye Takiplerin Dışındaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret 1. Büroda sözlü danışma (ilk bir saate kadar 375,00…

Bu yazı kiracının özel çıkarma nedenlerinden biri olan mülk sahibinin ihtiyacı sebebi ile kiracının çıkarılması konusunda olup diğer başkaca kiracının tahliyesi nedenlerini kısa kısa yazdığımız kiracı nasıl çıkarılır? yazımızı okuyabilirsiniz. Öncesinde 6570 sayılı gayrimenkul kiraları hakkında kanun ışığında çözülen kiracı tahliyesi problemi güncel kanun olan 6098 sayılı borçlar kanununun yürürlüğe girmesi ile Türk Borçlar Kanununun 339….

Sigorta Tahkim Nedir? Genel yargılama yolunda iş yükünün gün geçtikçe artması, hukuki uyuşmazlıkların neticeye ulaşmasını zorlaştırmaktadır. Yargılanma sürecinin çok uzun sürmesi maddi gerçekliğin de vaktinde ortaya çıkmasına engel olmaktadır. İşlerin bu denli aksamasına bağlı olarak da kişilerin anayasal hakkı olan “hak arama hürriyeti” sekteye uğramaktaydı. Kanun koyucu, yeni düzenlemeler ile alternatif çözüm yollarını hukuk sistemimize…

Osmanlı Devleti’nde vakıflar çok önemli bir yer tutmaktadır. Her ne kadar vakıfların kurulmasının birincil amacı vakfiyede gösterilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda faaliyet gösterilmesi olsa da bir diğer yandan devletin şahısların malvarlıklarına el konulmasının önüne geçmek ve katı İslami miras kurallarını dolanmak maksadıyla da vakıflar kullanılmıştır. Şöyle ki Osmanlı Devleti’nde savaş zamanı varlıklı kimselerin malvarlıklarına el konulması…

Herkes, doğduğu anda kendisine anne ve babasının ya da ailesinin uygun gördüğü isimle yaşamaya başlamakta ve kimi zaman da hayatı son bulasıya kadar bu isimle yaşamaktadır. Kişilere konulan isimlerde kimi zaman aile büyüklerinin ismi ve ya çevrede sıklıkla duyulan isimlerden biri olmaktadır. Ancak bazen kişiler, yaşadığı ortamda ya da kariyerinde isimlerinden dolayı olumsuzluklar yaşayabilmektedir. Zira…

Herkesin bu dünyadaki yolcuğu doğum ile başlamakta ve ölüm ile sonlanmaktadır. Doğum hatta anne karnındaki ceninde hukukta kişinin haklarının başlangıcı sayılmaktadır. Bu kapsamda doğum yeri de kişi için önemli bir unsurdur. Ancak buna rağmen bazı durumlarda kişinin doğum yeri kimliğine yanlış yazılabilmekte ya da farklı nedenlerle de kişinin doğum yeri gerçeğe aykırılık teşkil edebilmektedir. Bu…

Hayatta herkes için en önemli olan kişi, annesidir. Ama hayatın içerisinde yaşanılanlar sırasında bazen gerçekten anne olarak bilinen birisi değil de başka kişiler kimlikte anne olarak gözükmekte ve genel olarak bu durumdan haberdar da olunamayabilinmektedir. Bu durumu öğrendiğiniz anda ise üzüntü kaybı yaşayabilir ve gerçekleri öğrenme telaşı içerisine girebilirsiniz. Daha sonrasında da gerçek annenizin kim…

VAKIF NASIL KURULUR? VAKIF KURULUŞ İŞLEMLERİ VE GEREKLİ BELGELER Yazımızda vakıfların nasıl kurulduğuna ve tesciline değineceğiz ancak buradaki işlemleri hukuki açıdan problem çıkmaması için vakıflar hukuku avukatı ile çalışmanız hem zaman kazanmanızı sağlayacak hem de hukuki problemlerin ve davaların önüne geçmenizi sağlayacaktır. Anayasa’nın 33.maddesine göre herkesin önceden izin almaksızın vakıf kurma hürriyeti mevcuttur. Vakıflarla ilgili düzenlemeler, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 5737…

DERNEK NASIL KURULUR? DERNEK KURULUŞ İŞLEMLERİ VE GEREKLİ BELGELER Yazımızda derneklerin nasıl kurulduğuna değineceğiz ancak buradaki işlemleri hukuki açıdan sıkıntı çıkmaması için dernekler hukuku avukatı ile çalışmanız hem zaman kazanmanızı sağlayacak hem de hukuki problemlerin ve davaların önüne geçmenizi sağlayacaktır. Anayasa’nın 33.maddesine göre herkesin önceden izin almaksızın dernek kurma hürriyeti mevcuttur. Ayrıca 5235 sayılı Dernekler Kanunu ve…

Ülkemizde yaşanan toplumsal değişimler ile birlikte kişilerin bu konudaki ön yargıları yıkılmaya başlamış ve daha önceleri kapalı kapılar ardında konuşulan sorunlar aşılmaya başlanmıştır. Böylelikle Dünya’da birçok ülkede herhangi bir şarta bağlı olmadan gerçekleşen cinsiyet değiştirme davası, ülkemizde 4271 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 40. maddesinde belirtilen şartlara bağlı olarak gerçekleştirilmektedir. Özellikle Bülent ERSOY ve son dönemde de (Nil)…

Page 1 of 31 2 3

© 2019 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

Gizlilik Politikası

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: