“İFLASIN ERTELENMESİ” YERİNE “KONKORDATO” 28.02.2018 tarihli ve 7101 sayılı kanun ile “İflas erteleme”  kurumu kaldırılıp yerine konkordato hükümleri genişletildi ve yaygınlık kazandırılmaya başlandı. Bu tarihten önce verilen iflas erteleme kararlarının eski sisteme tabi olacağı da kanunda düzenlenmiştir. Konkordato teklifi ve konkordatonun  tasdikine kadar olan süreç 28.02.2018 tarihli kanunla birlikte Ticaret Mahkemelerine bırakılmıştır. Önceden kabul edilmiş…

Kimler Konkordato Talebinde Bulunabilir? Vadesi geldiği halde borcunu ödeyemeyen borçlu veya vade geldiği tarihte ödeyememe  tehlikesi bulunan borçlu konkordato talebinde bulunabilir. Bu sayede iflasa tabi olanların ticari hayat içerisindeki devamlılığının sağlanması amaçlanmaktadır. Yeni yasayla birlikte getirilen en önemli değişiklik tacir olmayanların da konkordato ilan edebilmesidir. Aynı şekilde iflas talebinde bulunma hakkı olan her alacaklı, ödenmeyen…

VAKIF NASIL KURULUR? VAKIF KURULUŞ İŞLEMLERİ VE GEREKLİ BELGELER Yazımızda vakıfların nasıl kurulduğuna ve tesciline değineceğiz ancak buradaki işlemleri hukuki açıdan problem çıkmaması için vakıflar hukuku avukatı ile çalışmanız hem zaman kazanmanızı sağlayacak hem de hukuki problemlerin ve davaların önüne geçmenizi sağlayacaktır. Anayasa’nın 33.maddesine göre herkesin önceden izin almaksızın vakıf kurma hürriyeti mevcuttur. Vakıflarla ilgili düzenlemeler, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 5737…

DERNEK NASIL KURULUR? DERNEK KURULUŞ İŞLEMLERİ VE GEREKLİ BELGELER Yazımızda derneklerin nasıl kurulduğuna değineceğiz ancak buradaki işlemleri hukuki açıdan sıkıntı çıkmaması için dernekler hukuku avukatı ile çalışmanız hem zaman kazanmanızı sağlayacak hem de hukuki problemlerin ve davaların önüne geçmenizi sağlayacaktır. Anayasa’nın 33.maddesine göre herkesin önceden izin almaksızın dernek kurma hürriyeti mevcuttur. Ayrıca 5235 sayılı Dernekler Kanunu ve…

İhtarname ya da ihbarname, günlük hayatta sıkça işitilen bir kavramdır. İhtarname, hakkın ihlali ya da alacağın ödenmediği durumlarda yazılı olarak genellikle de noter aracıyla hakkın ihlal edildiğini ve zararın karşılanması gerektiğini ya da alacağınızın ödenmesi gerektiğini karşı tarafa bildirmeyi sağlayan bir işlemdir. Böylelikle henüz hak kaybıyla ilgili ya da alacağın ödenmediği ile ilgili olarak dava…

2016 yılı dava açma masrafı hesaplamak için aşağıda ilgili kısımları doldurunuz. Mahkeme Türünü Seçiniz: LİSTEDEN SEÇİNİZ…SULH HUKUK MAHKEMESİİCRA HUKUK MAHKEMESİASLİYE HUKUK MAHKEMESİAİLE MAHKEMESİİŞ MAHKEMESİKADASTRO MAHKEMESİTÜKETİCİ MAHKEMESİFİKRİ VE SINAİ HAKLAR H.MAHKEMESİTİCARET MAHKEMESİDENİZCİLİK İHTİSAS MAHKEMESİ Dava Değerini Giriniz: Taraf Sayısı: 12345678910 Avukat Sayısı: 012345678910 Bilirkişi Sayısı: 012345678910 Tanık Sayısı: 012345678910 Maktu Harç Bilirkişi(Dava dilekçesinde bilirkişi deliline dayanıyorsanız…

© 2018 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: