Haberleşme, insanların birbirleriyle çeşitli araçlarla iletişime geçme halidir. T.C. Anayasası’nın 22.maddesinde de herkesin haberleşme hürriyetinin var olduğunu belirtmektedir. Ayrıca kişiler arasındaki haberleşme geçmişten günümüze değişmiştir. Ancak iletişimin kanallarının çeşidinin artması da haberleşmenin gizliliğinin ihlalini daha da önemli hale getirmiştir. Bu bağlamda herkesin haberleşme hakkı olup 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Özel Hayatın Gizliliğine Karşı Suçlar…

Kamudan ihraç edilen memurlar ve kamu görevlileri ne yapabilir? Hangi yargı yoluna başvurabilir? 15 Temmuz 2016 tarihinden sonra Fetö/Pyd terör örgütünün devlet içerisinden temizlenmesi adına olağanüstü bir dönem içerisinde girildi. Bu kapsamda da yayınlanan 667, 668, 669, 670 ve 672 sayılı kararnameler ile bu örgütle bağlantısı olan avukat, öğretmen, memur ve TSK mensubu askerlerin içerisinde…

Cebir suçuna geçmeden önce cebir ne demek bunun açıklanması gerekir. Bu kapsamda cebir, sözlük anlamı olarak zor ve zorlama anlamlarına gelmektedir. Hukukta ise 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Hürriyete Karşı Başlıklı Suçlar başlıklı bölümünün 108. maddesi’nde düzenlenmiştir. Bu anlamda cebir suçu, bir şeyi yapması ya da yapmaması için bir kişiyi zor kullanmak hatta bununla birlikte kasten…

Zimmet Suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine karşı başlıklı 247. maddede tanımlanan suç tipidir.  TCK 247 Zimmet suçu, mala hakim olan ve elinde bulunduran kamu görevlilerinin yani zilyedin koruma ve gözetmekle yükümlü olduğu malı kendisinin veya başkasının hesabına geçirmek şeklinde işlenen suç tipidir. Bu suçun oluşması ve bu suç ile ilgili suçluya…

Kara para aklama yöntemleri konusuna geçmeden önce kara para nedir bunun açıklanması gerekir. Kara para; terör, uyuşturucu, insan kaçakçılığı, silah ticareti ve fuhuş gibi suçlardan elde edilen gelir olarak nitelendirilmektedir. Suç gelirleri olmasından mütevellit, nereden kazanıldığı belli olmayan paraların ülkede vergisi verilememekte, banka hesaplarında tutulamamakta ve de ülkedeki ekonomi sisteminin ve para döngüsünün içine dâhil…

Hapis cezasının paraya çevrilmesi diğer adıyla adli para cezasına çevrilmesi, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 50.maddesinde yer alan bir kavramdır.  Hapis cezasının paraya çevrilmesi, suçlunun kişiliğine, sosyal ve ekonomik durumuna, yargılama sürecinde duyduğu pişmanlığa ve suçun işlenmesindeki özelliklere ve sabıka kaydına bakarak kanunda öngörülen kısa süreli hapis cezalarının adli para cezasına çevrilmesi işlemidir. Hapis Cezasının…

Herkes, ailesine dokunulmadan mahremiyetini yaşayabilmeli ve özel hayatını idame ettirebilmelidir. Anayasamızın 20.maddesine göre de herkesin özel hayatı ve aile hayatı gizliliğine dokunulmamasını talep etme hakkı mevcuttur. Tabi günümüzde internetin ve sosyal medyanın yaygın olarak kullanılması ile özel hayatımız daha da kamusal alan haline gelmeye başladığı da aşikardır. Ancak özel hayat, kimseyle paylaşmak istemediğimiz ve kendimize…

Konut dokunulmazlığının ihlali suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Hürriyete Karşı Suçlar başlıklı kısmının 116.maddesinde düzenlenmektedir ve bir kimsenin konutuna, konutunun eklentilerine rızasına aykırı olarak giren ya da rıza ile girmiş olsa dahi sonrasında buradan çıkmama şeklinde işlenen suç tipidir.   Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçu Cezası TCK 116 Konut dokunulmazlığının ihlali suçu işleyen kimseye verilecek olan ceza,…

Yurt dışına çıkış yasağı, kanunda suç işlemesi şüphesi bulunanlara ve suç işleyenlere karşı ceza kanunlarının uygulanmasını sağlamak amacıyla gecikmesinde sakınca bulunan hallerde geçici olarak başvurulan ve ilgili ceza davasının kararı verilmeden önce uygulanan bir adli kontrol tedbiridir. Yani suç işlemesi şüphesi bulunanlar ve suç işleyenler hakkında tutuklama sebepleri olmasına rağmen tutuklama kararı yerine verilen bir…

Çocuğun cinsel istismarı suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar başlıklı bölümünün 103.maddesinde tanımlanmaktadır. Çocuğun Cinsel İstismarı Suçunun Türleri TCK 103  Kanunumuzda faile verile cezaların niteliği açsından üçe ayrılmaktadır; Basit Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu TCK 103/1 Suçun sarkıntılık düzeyinde kaldığı hallerde oluşmaktadır. Hangi hallerin sarkıntılık olduğu genelde Yargı kararları ile belirlenmektedir. Bu konuda…

Page 2 of 5 1 2 3 4 5

© 2020 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

Gizlilik Politikası

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: