Güncelleme Tarihi:
Zimmet Suçu ve Cezası TCK 247
                                      Zimmet Suçu ve Cezası TCK 247

Zimmet Suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine karşı başlıklı 247. maddede tanımlanan suç tipidir.  TCK 247 Zimmet suçu, mala hakim olan ve elinde bulunduran kamu görevlilerinin yani zilyedin koruma ve gözetmekle yükümlü olduğu malı kendisinin veya başkasının hesabına geçirmek şeklinde işlenen suç tipidir.

Bu suçun oluşması ve bu suç ile ilgili suçluya ceza verilebilmesi için yaşanılan olayda bulunması gereken bazı unsurlar mevcuttur. Suçun unsurları ve özellikleri ise şunlardır;

 1. Zimmet suçu ile korunan değer, kamu görevlilerine duyulan güven ve devletin ekonomik faaliyetleridir.
 2. Faili, sadece kamu görevlisi olan kişiler olabilmektedir. Bu açıdan kamu görevlisini tanımlamak gerekirse, kamu görevlisi; devletin kamusal faaliyetlerinin işlemesi için atama ya da seçilme şekilleriyle sürekli ya da kısmi zamanlı olarak işlemleri gerçekleştiren kişilerdir.
 3. Mağduru, suçun kendisine yöneltildiği ve toplumu oluşturan herkes olabilmektedir.
 4. Zarar göreni ise kamu idaresi olmaktadır.
 5. Konusu, hakimiyeti kendisine devredilmiş olan mal yani zilyetliği, koruma ve gözetme yükümlülüğü olan taşınır, taşınmaz ve ekonomik değeri olan her türlü mal olmaktadır.
 6. Suça konu olan malın veya paranın özel kişilere veya devlete ait olması gibi bir durum söz konusu değildir. Önemli olan zimmet suçu konusu olan malın kamu görevlisine görevi nedeniyle teslim edilmiş olan bir mal olması gerekmektedir.
 7. Suç tanımı içinde geçen zimmete geçirmek fiili, suça konu mal üzerinde sahibi gibi hareket etmek anlamındadır. Yani fail, suça konu malı kendi hesabına katmakta, tüketmekte, satmakta veya rehin bırakmakta şeklinde eylemlerini gerçekleştirerek suç işlenmiş olmaktadır.
 8. Bu suç ile fail, kendisine veya başkasına devredilme amacının dışında mal varlığına aktararak yarar sağlamaktadır.
 9. Kasten işlenen bir suç olmasından dolayı fail eylemlerini bilerek ve isteyerek gerçekleştirmektedir.

Zimmet Suçu Cezası 

TCK 247 Zimmet suçu işleyen kamu görevlileri, beş yıldan on iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaktadır. Yani zimmet suçu işleyen faile sadece hapis cezası verilmekte, adli para cezasına hükmedilme olanağı bulunmamaktadır.

Zimmet suçu işleyen memur verilecek olan ceza, failin hileli davranışlarla işlemesi halinde yarı oranında arttırılmaktadır. Failin hileli davranışlarından kasıt, zimmetin ortaya çıkmasını engelleyen ve suçu karartmaya yönelen her türlü davranıştır. Bu duruma bazı hukukçular tarafından da zimmet suçunun ağırlaştırılmış hali yani nitelikli zimmet suçu olarak da tasnif edilebilmektedir.

Faile verilecek olan ceza TCK 247 suçunun konusunu oluşturan malın değerinin az olduğu durumlarda ise üçte birinden yarısına kadar indirilmektedir. Ayrıca suçu işleyen fail, söz konusu malı geçici bir süre kullandıktan sonra iade etmek üzere işlemesi halinde, verilecek olan ceza da yarı oranına kadar indirilebilmektedir. Bu duruma da bazı hukukçular tarafından kullanım suçu da denilmektedir.

Zimmet suçu işleyen memur, henüz ilgili şikayetin ya da suç duyurusunun Cumhuriyet Savcılığı’na ulaşmadığı ve soruşturma dosyası açılmamasından önce pişman olması halinde ve de zimmete geçirdiği paraları aynı şekilde geri iade ederek zararı karşılaması halinde, faile verilecek olan ceza üçte ikisine kadar indirilmektedir.

Fail, henüz ceza davası açılmadan yani kovuşturulma sürecine başlanılmadan önce ancak ilgili şikayetin ya da suç duyurusunun Cumhuriyet Savcılığı’na ulaşmasından sonra pişman olarak zararı tamamen gidermesi halinde, faile verilecek olan ceza yarısı oranında indirilmektedir.

Ancak fail, TCK 247  ile ilgili ceza davası açılmış olması ama henüz davada hüküm verilmediği hallerde pişman olması halinde faile verilecek olan ceza da üçte biri oranında indirilmektedir.

Zimmet Suçu Şikayet ve Zamanaşımı

Zimmet suçu ile ilgili şikayet ya da suç duyurusu ilgili Cumhuriyet Savcılığı’na ulaştıktan sonra soruşturması kendiliğinden ve herhangi bir süreye tabi olmadan kendiliğinden yapılmakta ve ilgili ceza davası açılmaktadır.

Bu suç ile ilgili dava zamanaşımı ise on beş yıldır.

Sonuç olarak, zimmet suçu ile ilgili fail ya da mağdur olduğunuz her iki durumda da başarılı, tecrübeli ve yasaları en iyi şekilde bilen bir ceza avukatından yardım almak en doğru yolda giden ilk adımdır.

Yazıyı Paylaş
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 1. 18 Mayıs 2017

  avukat bey zimmet suçundan yargılanıyorum ama tamamen bir yanlış anlama söz konusu kendimi mahkemede anlatmam gerekiyor. bunun için avukat tutmak istiyorum.

  • 20 Mayıs 2017

   Ural Bey, bu durumla ilgili bize ulaşırsanız yardımcı olalım. Hem asıl durumun anlatılması hem de hukuki bir savunma için bir avukat ile çalışmanızı öneririm.

Yorum Yap

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

© 2019 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

Gizlilik Politikası

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: