Gasp - Yağma Suçu ve Cezası TCK 148 149
                            Gasp Suçu – Yağma Suçu ve Cezası TCK 148 149

Yağma suçu, hayatın içinde gasp kavramıyla aynı anlamda kullanılan bir suç tipidir. Mevzuatta 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun malvarlığına karşı işlenen suçlar başlığının 148.maddesinde tanımlanmaktadır. TCK 149. maddesinde de suçun nitelikli hali olan nitelikli yağma suçu halleri belirtilmektedir.

Yağma (Gasp) Suçu Türleri TCK 148-149

Kanunda basit ve nitelikli olmak üzere iki türe ayrılmaktadır. Böylelikle türleri şunlardır;

Basit Yağma Suçu TCK 148

Suçun temel şeklidir. Bir kimseyi kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceği yönünde ya da malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından bahisle tehdit ederek veya zor kullanarak, malını teslim etmeye zorlamadır. Ayrıca zor kullanarak ve tehdit ederek mağdurun kendisini veya başkasını borç altına sokan bir senedi imzalaması da TCK 148 basit yağma suçu olarak nitelendirilmektedir.

Nitelikli Yağma Suçu TCK 149

Kanunda belirtilen bazı hallerin varlığı ile birlikte gasp suçu işlenmesi halinde TCK 149 nitelikli yağma (gasp) suçu işlendiği varsayılmaktadır. Nitelikli halini işleyen kimse hakkında verilecek olan ceza, basit türlerine oranla daha arttırılmıştır. Kanunda belirtilen nitelikli (gasp) yağma suçu halleri ise şunlardır;

 • İşlenirken silahın kullanılması halinde,
 • İşlenirken failin kendisini tanınmayacak bir hale koyarak işlemesi durumunda,
 • Birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde,
 • Yol kesmek şeklinde ya da konut veya işyerinde işlenmesi halinde,
 • Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenmesi halinde,
 • Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak işlenmesi halinde,
 • Suç örgütüne yarar sağlamak amacıyla işlenmesi halinde,
 • Gece vaktinde işlenmesi durumundadır.

Gasp Suçu – Yağma Suçu Cezası

Yağma (gasp) suçu cezasını saptamadan önce, yaşanılanların hangi halinin kapsamına girdiği tespit edilmesi gerekmektedir. Çünkü suçun türlerine bağlı olarak yani basit veya nitelikli haline bağlı olarak verilecek olan ceza da farklılık göstermektedir.

Basit yağma suçu cezası altı yıldan on yıla kadar hapis cezasıdır. Nitelikli yağma suçu cezası ise on yıldan on beş yıla kadar hapis cezası olmaktadır.

Ayrıca verilecek olan ceza bazı hallerde indirilmekte ya da faile ceza verilmemektedir. Bu haller şunlardır:

 • Fail alacağını tahsil amacıyla tehdit veya zor kullanması halinde, bu suç ile ilgili olarak faile ceza verilmez. Ancak somut olayın niteliğine bağlı olarak tehdit veya kasten yaralama suçuna ilişkin yaptırımlar belirlenerek bu yönlerde ceza verilmektedir.
 • Suçun konusunu oluşturan malın değeri az miktarda ise, faile verilecek ceza üçte birden yarıya kadar indirilmektedir.
 • Bu suçun işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinden birinin gerçekleşmesi durumunda ayrıca fail kasten yaralama fiilinden de ceza almaktadır.

Yağma Suçunun Unsurları

Yağma suçu türlerinin oluşabilmesi ve ilgili soruşturma gerçekleştirilip ceza davası açılması için genel itibariyle yaşanılanlarda bulunması gereken bazı unsurlar mevcuttur. Böylelikle unsurları şunlardır;

 1. Faili herkes olabilmektedir. Ayrıca failin mağdurla yakınlık ilişkisi bulunması faile verilecek olan cezada cezasızlık veya cezada indirim sebebi olmamaktadır.
 2. Mağduru, herkes olabilmektedir. Mağdur, malı teslime veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur edilen kişi olarak nitelendirilmektedir.
 3. Konusu, taşınır maldır. Taşınmaz mal bu suçun konusu olamaz.
 4. Fail bilerek ve isteyerek,  zor kullanarak ve tehditte bulunarak malın kendisine teslimine zorlayan kimse olmaktadır. Bu nedenle; hırsızlık suçunun, tehdit ya da zor kullanma şekline benzemektedir.
 5. Mağduru, taşınır malın sahibi olmak zorunda değildir. Taşınır malı elinde bulunduran kimseye karşı da cebir ve tehditle elinden alma eylemi gerçekleştirildiğinde bu suçta, yağma suçu olarak nitelendirilmektedir.
 6. Failinin gerçekleştirdiği cebir veya tehdit, taşınır malın alınmasında araç olarak kullanılması gerekmektedir. Bu nedenle de cebir veya tehdidin taşınır malın alımı derecesine yönelik olarak belirli bir yoğunluğa ulaşması gereklidir.
 7. Tehdidin gerçekleşmesi için, tehdidin mağdurun yüzüne karşı ya da onun duyabileceği şekilde yapılması gerekmektedir. Bu nedenle telefon, fax, elektronik posta ve sosyal paylaşım sitelerinde yapılan tehditler de yağma suçu açısından tehdidin gerçekleşmiş sayılacağı hallerdendir.

Gasp suçu, hırsızlık suçu , tehdit suçu veya şantaj suçu ile karıştırılması sık durumdur. Bu aslında çok çok önemli bir farklılığı getirir zira gasp için verilecek ceza ile şantaj veya tehdit için verilecek ceza arasında çok fark bulunmaktadır. Bu bakımdan suçun niteliğinin iyi değerlendirilerek iddia veya savunma yapılmalıdır. Bu farklar için linkler üzerine tıklayarak hırsızlık tehdit ve şantaj ile ilgili yazılarımızı da okuyabilirsiniz.

Yağma Suçu ve Şikâyet

Kural olarak yağma şikâyete bağlı olmadan ilgili Cumhuriyet Savcılığı’na ulaştığı her an ve herhangi bir süreye tabi olmadan soruşturularak fail hakkında ceza davası açılmaktadır.  Ancak suç ile ilgili aşağıda belirtilen durumların varlığı hallerinde şikâyete bağlı olarak soruşturulup ceza davası açılmaktadır. Bu haller şunlardır;

 • Hukuki bir ilişkiden doğan alacağın tahsili amacıyla gerçekleştiği takdirde,
 • Suç sırasında kişinin basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralanması halinde,
 • Fail mağduru malvarlığı itibariyle büyük bir zarara uğratacağından veya başka bir kötülük edeceğinden bahisle tehdit etmesi durumlarındadır.

Gasp suçu ile ilgili olarak açılan ceza davasının görülmesi açından önemli olan dava zamanaşımı süresi ise on beş yıldır.

Sonuç olarak, yağma (gasp) suçu mağduru ya da faili olduğunuz her iki durumda da sorunların en başından çözülmesi ve daha sonrasında da daha büyük hukuki problemlerle karşılaşılmaması adına başarılı bir ceza avukatına danışmak ve yardım almak en doğru ve akıllıca çözüm yoludur.

Yazıyı Paylaş
 • 6
 •  
 •  
 •  
 •  
  6
  Shares
 1. 17 Mayıs 2017

  yağma suçundan yargılanıyordum sonra nitelikli yağma suçuna çevrildi. böyle bir şey olabilir mi ağır cezada yargılanıyorum ne kadar ceza alırım.

  • 20 Mayıs 2017

   Merhaba suçun niteliğinin değişmesi ile yağma suçunun, nitelikli yağma suçu olması mümkün olabilir. Ne kadar ceza alacağınızı bilmek mümkün değil ancak belli bir aralık söylemek mümkündür. Bu aralıkta ne kadar ceza verileceği hakimin takdir yetkisi içindedir.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

© 2020 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

Gizlilik Politikası

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: