Güncelleme Tarihi:
Mala Zarar Verme Suçu ve Cezası TCK 151 152
                         Mala Zarar Verme Suçu ve Cezası TCK 151 152

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun malvarlığına karşı işlenen suçlar bölümünün 151. maddesinde mala zarar verme suçu tanımlanmaktadır. Aynı kanunun 152.maddesinde de suçun nitelikli halleri belirtilerek düzenlenmiştir.

Mala Zarar Verme Suçu ve Cezası TCK 151 152

Suçu işleyen kimseye verilecek olan cezaların tespitinden önce somut olayda hangi mala zarar verme suçu var olduğunun belirlenmesi gerekmektedir. Suçun basit veya nitelikli türleri arasında verilecek olan cezalar farklılık göstermektedir.

Basit mala zarar verme suçu için dört aydan üç yıla kadar hapis veya adli para cezası yaptırımı mevcuttur. Nitelikli mala zarar verme suçu için ise bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası verilmektedir. Kanunda verilecek olan cezalar tam olarak belirlenmiş olsa da bazı hallerin varlığı halinde mala zarar verme suçu için verilecek olan ceza bir katına kadar arttırılmaktadır. Bu haller şunlardır;

 • Yakarak, yakıcı veya patlayıcı madde kullanılarak işlenmesi halinde,
 • Toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına neden olacak şekilde işlenmesi halinde,
 • Radyasyona maruz bırakılarak, nükleer, biyolojik veya kimyasal silah ile işlenmesi halinde,
 • Somut olayda kanunda belirtilen terör suçu kapsamına giren nitelikteyse Terörle Mücadele Kanunu uyarınca belirlenecek olan ceza kıstas olarak belirlenir ve bu cezada bir kat arttırma işlemi uygulanmaktadır.

Ayrıca mala zarar verme suçu işlendikten sonra haberleşme, enerji ya da demiryolu veya havayolu ulaşımı alanında kamu hizmeti geçici de olsa aksadığı durumlarda verilecek olan ceza yarısından iki katına kadar artırılmaktadır.

TCK 151 ve 152, mevzuatta genel itibariyle basit ve nitelikli mala zarar verme suçu olarak iki türe ayrılmaktadır. Bu ayrım ile birlikte kişinin hangi mala zarar verme suçu işlediği tespit edildiğinde ona uygun olarak verilecek ceza da değişmektedir. Böylelikle suçun türleri şunlardır;

Basit Mala Zarar Verme Suçu TCK 151

TCK 151 suçun temel şeklidir. Başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkma, tahrip etme, yok etme, bozma, kullanılamaz hale getirme veya kirletme eyleminin gerçekleştiği suç tipidir. Haklı bir neden olmaksızın, sahipli hayvanı öldüren, işe yaramayacak hale getiren veya değerinin azalmasına neden olan kişi de suçun basit halini işlemiş olarak görülmektedir.

Nitelikli Mala Zarar Verme Suçu TCK 152

Kanunda belirtilen bazı durumlarla işlendiği takdirde nitelikli mala zarar verme suçu TCK 152 işlendiği varsayılmaktadır. Nitelikli halini işleyen kimse hakkında verilecek olan ceza, basit halinin cezasına oranla daha ağır yaptırımlara tabi olmaktadır. Kanunda belirtilen nitelikli mala zarar verme suçu halleri ise şunlardır;

 • Kamu kurum ve kuruluşlarına ait, kamu hizmetine tahsis edilmiş veya kamunun yararlanmasına ayrılmış yer, bina, tesis veya diğer eşya hakkında işlenmesi halinde,
 • Yangına, sel ve taşkına, kazaya ve diğer felaketlere karşı korunmaya alınmış her türlü eşya veya tesis hakkında işlenmesi halinde,
 • Devlet ormanı statüsündeki yerler hariç, nerede olursa olsun, her türlü dikili ağaç, fidan veya bağ çubuğuna karşı işlenmesi halinde,
 • Sulamaya, içme sularının sağlanmasına veya afetlerden korumaya yarayan tesislere yönelik olarak işlenmesi halinde,
 • Grev veya lokavt hallerinde işverenlerin veya işçilerin veya işveren veya işçi sendika veya konfederasyonlarının sahibi olduğu veya kullanımında olan bina, tesis veya eşya ile ilgili olarak işlenmesi halinde,
 • Siyasi partilerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve üst derecedeki kuruluşlarının sahibi olduğu veya kullanımlarında olan bina, tesis veya eşya hakkında işlenmesi halinde,
 • Görevinden ötürü öç almak amacıyla bir kamu görevlisinin görevi son bulmuş dahi olsa zararına olarak işlenmesi hallerindedir.

Mala Zarar Verme Suçunun Unsurları

Mala zarar verme suçu oluşabilmesi ve ilgili soruşturma gerçekleştirilip ceza davası açılması için somut olaylarda bulunması gerekenler mevcuttur. Bu unsurlar şunlardır;

 1. Konusu, başkasının taşınır veya taşınmaz malıdır. Hayvanlar ve bitkiler de suçun konusu olabilmektedir.
 2. Faili, bilerek ve isteyerek suçu işleyen herkes olabilmektedir.
 3. Mağduru; zarar verilen malın sahibi olan herkes olabilmektedir.

Mala Zarar Verme Suçu ve Şikâyet

Genel itibariyle sınıflandırıldığı tiplere bağlı olarak şikâyet ve dava süresi gerçekleştirilmektedir. TCK 151 basit hali için altı aylık hak düşürücü süre içerisinde ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikâyet edilmesi ile görülen bir suç tipidir. Zarar verilen malın birden fazla sahibi varsa her birinin ayrı ayrı şikâyet hakkı bulunmaktadır.

Hırsızlık suçunun işlenmesi amacıyla bu suçun işlenmesi halinde ise mala zarar verme suçu ile ilgili ceza davası açılması şikâyete ve süreye bağlı olmadan ilgili Cumhuriyet Savcılığı’na şikâyetin ulaştığı andan itibaren soruşturularak ilgili ceza davası açılmaktadır.

TCK 152 nitelikli halinde ise şikâyete ve süreye bağlı olmadan soruşturulan ve ceza davası açılan bir suç tipidir.

Sonuç olarak, bu suçun mağduru yada faili olduğunuz her iki durumda da başarılı bir ceza avukatına başvurarak yardım almak en doğru yoldur.

Yazıyı Paylaş
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares
 1. 17 Mayıs 2017

  Merhaba avukat bey gece bir kişi aracımın lastiklerini bıçakla kesmiş. bu kişiyi kameradan görebiliyoruz. bu aşamadan sonra ne yapmamız gerekiyor.

  • 21 Mayıs 2017

   merhaba burada mala zarar verme suçu oluşmuştur. Elinizdeki delillerle birlikte savcılığa suç duyurusunda bulunabilirsiniz.

 2. 3 Şubat 2018

  slm.
  benim aracın tavan camı serviste camın altındaki perde değişirken çatlatıldı ama kabul etmediler. sadece emniyetten şikayette bulundum. savcı olayın ceza gerektirmediğine dair karar vermiş ve kapatmış dosyayı ama şöyle bir cümle var …soruşturmaya konu olayda mala zarar verme eyleminin taksirle meydana geldiğinin anlaşıldığı, müştekinin oluşan maddi hasarı hukuk mahkemelerinde açacağı tazminat davaları ile… diyor…
  şimdi ben karara itiraz mı edeceğim başka bir dava mı açacağım…?
  saygılarımla…

  • 15 Kasım 2018

   Merhaba, mala zarar verme suçu taksirle işlenemez bir suçtur. Ancak kasten gerçekleşmesi halinde ceza gerektirir. Ancak eylemin kasten gerçekleştirildiğini düşünüyorsanız bu yöndeki iddianızı öne sürmelisiniz. Bunun haricinde tazminat davası açarak maddi zararınızı tazmin edebilirsiniz. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi almak ve hukuki yardım talep etmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 3. 9 Ağustos 2018

  Merhabalar.Savcı bey basit mala zarar verme şikayetini karakola değil illa mahkemeye yapın diyorsa ne yapmak lazim?

  • 7 Kasım 2018

   Merhabalar, savcılığa suç duyurusunda bulunmanız gerekir.

Yorum Yap

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

© 2019 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

Gizlilik Politikası

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: