Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Temin Etme Suçu
Öncelikle büyük yasadışı bahis soruşturması, banka blokesi ve yurtdışı çıkış yasağı konusunda alt kısımda bilgilendirme yaptık ancak konunun tam olarak anlaşılması için suç hakkında da geniş bilgi vermeyi uygun gördük. Bu nedenle konunun tamamının okunması faydalı olacaktır.

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu (yasadışı bahis suçu) Türk Ceza Kanunu’nun 228. Maddesinde 4 fıkra şeklinde düzenlenmiştir. İlk fıkra bu suçun cezasını düzenlemekte iken, ikinci fıkra ise çocukların kumar oynaması için yer ve imkan sağlayan kişilerin daha ağır bir şekilde cezalandırılacağını düzenlemektedir. Üçüncü fıkra bu suçu tüzel kişilerin işlemesi halinde tüzel kişilere özgü güvenlik tedbirleri uygulanacağından bahsederken dördüncü ve son fıkra ise Türk Ceza Kanunu’nun uygulamasında kumarın ne şekilde tanımlanacağından bahsetmektedir.

KUMAR (BAHİS) NEDİR?

Biz de incelememize kumarın tanımı ile başlayalım. Kumar, kazanç amacıyla icra edilen ve kar ve zararın talihe/şansa bağlı olduğu oyunlardır. Görüldüğü üzere tanımda dikkati çeken nokta; kar sağlama amacıyla yapılan, ancak kar ve zararın emekten ve çalışmadan ziyade şansa bağlı olduğu oyunlar olmasıdır.

Bahis olarak adlandırılabilecek nitelikteki oyunlara örnek vermek gerekirse; sokaklarda veya bazı salonlarda horoz veya köpek dövüşlerinin yapılıp bunların sonuçlarına bahis oynanan oyunlar kumar oyunları olarak nitelendirilebilir.

Elbette bahis dediğimiz zaman akla ilk olarak spor bahisleri gelmekte olup bunların yasallığı noktasında kuşkularınız olabilir. Ancak incelememizin konusu olmadığından dolayı çok uzun uzadıya anlatamayacak olsam da mevzuatımızda spor bahisleri için özel düzenlemeler bulunuyor olup bu suç tipine ilişkin anlatacaklarımızın spor bahislerini içermediğini belirtmek isterim.

KUMAR OYNANMASI İÇİN YER VE İMKAN SAĞLAMAK NEDEN SUÇ OLARAK SAYILMIŞTIR?

Ceza hukukumuz, kişilerin somut olarak bir başka kişiye veya devlete verdiği zararları veya işlenen suçları elbette ki düzenlemiş ve cezalar öngörmüştür. Ancak Ceza hukukumuz aynı zamanda toplumun genel ahlak ve adabına aykırı davranışlara da müsaade etmemek ve toplum ahlakını korumak adına bazı fiilleri de suç olarak tanımlamış ve bunları cezalandırmıştır.

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamanın suç olarak düzenlenmesinin sebebi de kumarın toplumun sosyal ve ekonomik değerlerine vereceği zararları önlemek ve genel ahlakı krumaktır.

YASADIŞI BAHİS SUÇUNUN OLUŞUMU

Suçun isminden yola çıkacak olursak akla gelen ilk soru, kumar oynanması için sadece yer sağlamak veya sadece imkan sağlamak yeterli olur mu, yoksa hem yer hem de imkan sağlama fiillerinin birlikte mi gerçekleştirilmesi gerekmektedir?

Bu soruya cevap vermeden önce bu bahsi geçen fiillerimizi tanımlayalım. Yer sağlamak, kumar oynanabilecek uygun bir ortam sağlamak anlamına gelmektedir. Örneğin, bir kişinin kahvehanesini veya bir bodrum katı kumar oynamak için tahsis etmesi durumunda kişi, kumar oynanması için yer sağlamış olacaktır. Elbette yer olarak kabul edilmek için somut bir varlığa sahip olunması şeklinde bir zorunluluk bulunmamaktadır. Pek tabii sanal ortamda kumar için uygun bir ortam yaratılmış olması halinde de kumar oynanmasına yer sağlama fiilinin gerçekleştiğini söylememiz gerekmektedir.

İmkan sağlamak ise, yer dışında kumar oynanması için gerekli araç, gereçleri ve diğer imkanları sağlamayı ifade eder. Örneğin kumar oynamak için kahvehanesini tesis eden kişinin kumar oynamak için gerekli araç gereçleri, oyunları, kağıtları vs. getirmesi, kumar oynanan mekanın güvenliğini sağlaması halinde kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçunu işlediğinden bahsedebiliriz.

Sorumuza tekrar dönmemiz gerekirse; bu suçun oluşabilmesi için sadece yer sağlamak fiilinin gerçekleştirilmesi ya da sadece imkan sağlamak fiilinin gerçekleştirilmesi yeterli olmayıp bu her iki fiilin de gerçekleştirilmesi ile ancak suç oluşmaktadır. Yani bu suç, seçimlik hareketli bir suç olmayıp iki hareketin birlikte gerçekleştirilmesi gerektiğinden çok hareketli bir suçtur.

Bu suçun oluşabilmesi için yer ve imkan sağlayan kişinin ayrıca kumar oynaması şartı da aranmaz. Kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan kişi, kumar oynamazsa dahi suç tamamlanmıştır. Hatta kumar oynanması için yer ve imkan sağlandıktan sonra henüz kumar oynanmaya başlanmaması da suçun tamamlanmasına engel değildir. Suç tamamlanmıştır.

BU SUÇ KAPSAMINA GİRMEYEN BAZI HALLER

 1. Şansa Bağlı Olmayan Oyunlar

Kazancın şansa bağlı olmadığı oyunların bu kapsama girmediğinden yukarıda bahsetmiştik. Nitekim kazanmanın yeteneğe, güce, çalışmaya veya bilgiye dayalı olduğu oyunların bu suç kapsamında olmadığı açıktır.

 1. Kumar Oynamak

En başından beri incelediğimiz kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçunda görüldüğü üzere kumar oynatmak kanunumuzda suç olarak düzenlenmiştir. Peki kumar oynamak da suç mudur? Şimdi bu sorunun cevabına bakalım.

Kanunlarımızda kumar oynamak, bir suç olarak düzenlenmemiştir. Ancak ceza hukukunda kabahat olarak nitelendirilen bazı fiiller de bulunmaktadır. Kabahat olarak nitelendirilen fiiller, suç teşkil etmedikleri halde barındırdıkları olumsuzluklar yüzünden suçlara göre daha hafif cezaların öngörüldüğü fiillerdir.

Kumar oynamak da bir kabahat olarak Kabahatler Kanunu’nun 34. Maddesinde düzenlenmiştir. İlgili maddede; kumar oynayan kişiye 100 TL idari para cezası verilip, ayrıca kumardan elde ettiği gelire en konularak mülkiyetin kamuya geçirileceği ifade edilmektedir.

Kanundaki idari para cezası her yıl güncellenmekte olup 2018 yılı için 259 TL’dir.

KUMAR OYNANMASI İÇİN YER VE İMKAN SAĞLAMA SUÇUNUN NİTELİKLİ HALLERİ

Yazımızın başında da ifade ettiğimiz gibi bu suçu düzenleyen maddenin ikinci fıkrasında verilecek cezayı artıran nitelikli bir hale yer verilmiştir. İlgili maddeye göre çocukların kumar oynaması için yer ve imkan sağlayan kişilere verilecek ceza bir katı oranında artırılır. Yani kanun koyucu daha korumasız olan çocuklara karşı bu suçun işlenmesi halini daha ağır bir şekilde cezalandırarak çocuklara daha fazla bir koruma sağlama ihtiyacı içerisinde olduğunu göstermiştir.

KUMAR OYNANMASI İÇİN YER VE İMKAN SAĞLAMA SUÇUNUN CEZASI

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki yüz günden az olmamak adli para cezası ile cezalandırılır. Yani bu suçu işleyen kişi adli para cezasının yanında en az 1 ve en çok 3 yıl hapis cezası ile cezalandırılır.

Bu suçun çocuklara karşı işlenmesi halinde verilecek cezanın bir katı oranında artırılacağını da tekrar hatırlatmak gerekmektedir.

Anlattıklarımızı kısaca özetlemek gerekirse; hem kumar oynamak hem de oynatmak kanunlarda belli yaptırımları olan fiillerdir. Kumar oynatmak (kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak) bir suç olarak düzenlenmişken, kumar oynamak ise Kabahatler Kanunu’nda kabahat olarak düzenlenmiştir; ancak bir suç değildir.

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçu bünyesinde yer sağlamak ve imkan sağlamak şeklinde iki fiili barındıran çok hareketli bir suç olup suçun oluşup oluşmadığı veya tamamlanıp tamamlanmadığı her zaman için kolayca tespit edilemeyebilir. Her suçun kendine özgü bazı halleri olsa da bazen suçun cezalandırılıp cezalandırılamayacağını etkileyen ceza hukukuna ilişkin genel bilgiler de etkili olabilir. Tüm bu sebeplerden ötürü herhangi bir hak kaybı yaşamamak veya olası zararlardan kaçınabilmek için alanında uzman bir avukatla görüşmekte fayda olduğunu belirtmek zorundayım.

BÜYÜK YASADIŞI BAHİS SORUŞTURMASI (KAÇAK BAHİS OPERASYONU) BANKA HESABI BLOKESİNİN KALDIRILMASI, YURTDIŞI ÇIKIŞ YASAĞININ KALDIRILMASI

Tüm bu anlatılanlar ışığında yakın zamanda başlanan yasadışı bahis soruşturmasından da bahsetmek gerekecektir. Zira çok sayıda daha önceden bahis nedeni ile kaybedilen alacaklarını tahsil ettiğimiz müvekkillerimiz bu konuda bizlere danışmaktadır. Esasen örgütlü suç kapsamı da olduğundan bu dosyada gizlilik kararı vardır ancak müvekkillerimiz veya adliye çalışanları ile münasebetimiz doğrultusunda bilgiler elde etmiş bulunmaktayız. Dosya oldukça ciddi ilerletilen ve MASAK’ın da dahil olduğu bir dosyadır. Bu suçtan dolayı şüpheli konumunda olan kişilerin mutlaka bir avukatla çalışmasını önermekteyiz.

Bildiğiniz gibi yasadışı bahis ile birçok kişi oynamış ve bazı kişiler bunlara yer ve imkan sağlamıştır. Yukarıda anlatıldığı gibi oynamak suç olmamasına rağmen birçok kişi bu suç kapsamında şüpheli konumunda değerlendirilmektedir ve soruşturma sonrası haklarında dava açılarak sanık konumunda yargılama yapılacaktır.

Şuan da şüpheli olan kişilerin banka hesaplarında bloke konulmuş ve bazı kişiler bakımından haklarında yurtdışına çıkış yasağı uygulanmıştır.

Şüpheli sadece oynamasına, yer ve imkan temin etmemesine rağmen bu suçtan dolayı yargılanmasının bazı nedenleri vardır. Değişiklik göstermekle birlikte bir uygulama şu şekildedir. Şüpheli oynamak için para yatırırken verilen bir banka hesabına para yatırmaktadır. Bu aslında yasadışı bahsi oynamış ve kazanmış kişi yani oynayan sıfatında olan kişidir. Aynı şekilde bir kişi oynadığı bahsi kazandığı takdirde hali hazırda oynamak isteyen kişi tarafından ödeme almaktadır. Dolayısı ile bir diğerinin bahis oynaması için hesabını kullandırmış konumda yani kumar oynanması için yer ve imkan temin etmiştir.

Bunun gibi başka uygulamalar da mevcuttur. Dolayısı ile bu suçtan soruşturma gören kişinin “ben zaten oynatmadım bu yargılama sonrası nasılsa ortaya çıkar” demesi sağlıklı ve mantıklı olmayacaktır. Tekrar etmek gerekirse bu konuda şüphelilerin mutlaka bir avukat ile dosyayı yürütmelerinde fayda vardır.

YASADIŞI BAHİS SORUŞTURMASI BANKA HESABI BLOKESİ KALDIRMA

Yine bu nedenlerle bize başvuran müvekkillerimizin soruşturma nedeni ile birçoğunun banka hesabına ve hatta maaş hesabına bloke konmuştur. Biz de bunların kaldırılması için savcılık ve bankalarla ilgili yazışmaları yapmaktayız ve birçok olumlu sonuç almış durumdayız. Ancak bu başvuruları yaparken uygun bir dilekçe ile ve delillendirerek yapılması uygun olacaktır.

YASADIŞI BAHİS SORUŞTURMASI YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAĞININ KALDIRILMASI

Yasadışı bahis nedeniyle yurtdışına çıkış yasağı konulmuş birçok müvekkilimizin esasen dosyada gizlilik kararı olması nedeni ile ancak yurtdışına çıkarken çıkış kapılarında durumu öğrenmiş ve çıkmasına izin verilmemiştir. Bu yurtdışı çıkış yasağı nihai bir karar olmayıp kaldırma imkanı da mümkündür. Ancak bu kaldırma başvurularının delillerle desteklenmesi ve nedenlerinin oldukça uygun açıklamalarla belirtilmesi gerekmektedir. Yapılacak olan başvuruda ret yanıtı almanız yurtdışı çıkış yasağını dava sonuna kadar kaldırmanızı zorlaştıracağından veya imkansız hale getireceğinden başvurunun çok dikkatli hazırlanmış dilekçe ve ekleri ile yapılması gerekmektedir ki bu konudaki dava örgütlü suç olması bakımından oldukça uzun sürecektir.

Mıhcı Hukuk İletişim

Avukat Danışma

  Yazıyı Paylaş
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  Write a comment:

  *

  Your email address will not be published.

  © 2020 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

  Gizlilik Politikası

  logo-footer

  SOSYAL MEDYADA BİZ: