Alkollü Araç Kullanma Cezası

Trafik kazaları her yıl binlerce can almakta olup kimi kesimler tarafından savaşlardan daha yıkıcı olduğu yönünde ifade edilerek tarif edilmiştir. Trafik kazalarının yıkımının bu denli büyük olmasının nedeni ise trafik kazaları ile birlikte hem ölüm, yaralanma ve yaralanma ile birlikte sakat kalma sonucunun doğması hem de maddi açıdan ekonomik değeri yüksek olan ulaşım araçlarının hasar görmesidir. Trafik kazalarına birçok durum neden olmakta olup, bu nedenler dikkatsizlik, uykusuzluk, hatalı sürüş, trafik kurallarına uymama olarak sayılabilir. Ancak ölümlü, yaralanmalı trafik kazalarının ortaya çıkması ve ekonomik açıdan kaybın oluşmasında etkili olan trafik kazalarında en büyük pay sahibi nedenlerden de alkollü araç kullanmadır.

Yasa koyucu alkollü araç kullanma cezası tespit etmiş olup alkollü araç kullanmanın önüne geçerek can ve mal kaybını önlemek adına kanuni düzenlemeler yapmıştır. Bu kanuni düzenlemelere göre alkollü araç kullanma cezası iki farklı kanunda suç olarak düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerden ilki Trafik Kanunu madde 48 olup, bu madde alkol veya uyuşturucu madde etkisinde araç kullananlar için uygulanacak hukuki usul ve esasları tespit etmiştir ve sürücülere alkollü araç kullanma yasağı getirmiştir. İlgili kanun hükmü ayrıca alkollü araç kullananlar için 700 TL idari para cezası öngörmüş olup bu ceza için kontrollerde çıkan alkol promil seviyesinin 51 ve üzeri olması yeterlidir. Hususi aracını kullanmayan sürücüler için bu seviye 21 promildir. Kanun koyucu ilgili hükümde idari para cezası haricinde bir de ehliyete el koyma tedbirini öngörmüştür. Bu bu tedbir ve cezalar kişinin trafik ceza puanına etki eder nitelikte olup aynı zamanda alkollü araç kullanma cezası alan kişiler bir diğer kontrolde yine alkollü yakalanmaları halinde idari para cezasının ikinci seferde 877 TL üçüncü ve diğerlerinde ise 1407 TL alacaktır. Ayrıca ehliyetlerine daha uzun sürelerde el konulacaktır. Ehliyete el konulmasına itiraz da hukuken mümkündür.

Bir diğer düzenleme ise Türk Ceza Kanunu madde 179/3. Fıkrada yer almaktadır. Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunda yer alan bu fıkraya göre alkollü veya başka bir uyuşturucu maddenin etkisiyle trafik güvenliğini tehlikeye sokan kişiler hakkında 2 yıla kadar hapis cezasına hükmedilebilecektir.

Alkollü araç kullanma cezası için sürücünün belli bir alkol promil seviyesini aşması gerekmektedir. Yargıtay alkollü sürücünün TCK madde 179 çerçevesinde yargılanıp hapis cezasına hükmedilebilmesi için alkollü araç kullanan sürücüde 100 promil seviyesini aramıştır. Bu promil seviyesinin altında kalan tehlikeli rakamlarda sürücü diğer kanuni düzenlemeler gereğince idari para cezasına çarptırılacaktır. Yargıtayın tespit ettiği 100 promil eşiği aşan alkollü sürücüler kamu davası niteliğinde olan ceza yargılaması ile karşı karşıya kalacaklardır. Bu kamu davasında mahkeme tarafından cezaya hükmedilmesi halinde alkollü sürücü için idari para cezasına hükmedilemeyecek olup hakkında hükmedilen hapis cezası infaz edilecektir.

Alkollü Araç Kullanma Hapis Cezası

Türkiye Cumhuriyeti trafik hukuku mevzuat düzenlemeleri gereğince alkollü araç kullanma cezası hem idari para cezası hem de hapis cezası olabilecektir. Türk Ceza Kanunu, alkollü araç kullanmanın cezasını 2 sene üst sınır tayin etmiş olup mahkeme sürücünün trafik güvenliğini tehlikeye sokma kastının yoğunluğuna göre ya 2 seneye hükmedecektir ya da 2 seneden daha az cezaya karar verecektir. Bu cezanın tayininde etkili olan sürücünün kast yoğunluğu ise kolluk kuvvetlerinin yaptığı promil kontrolünde çıkan promil seviyesidir. Yargıtaya göre sürücünün alkollü araç kullanma cezası alabilmesi için 100 promilden fazla alkollü olması gerekmektedir.

Alkollü Araç Kullanma Neticesinde Ölüm ve Yaralanmaya Sebep Olma

Alkollü araç kullanarak TCK. Madde 179’da yer alan trafik güvenliğini tehlikeye atma suçunu işleyen kişinin suçlu sayılması ve cezaya çarptırılması için alkollü araç kullanma neticesinde bir trafik kazası geçirmesine gerek yoktur. Çünkü trafik güvenliğini tehlikeye atma suçu bir tehlike suçu olup kanunda belirtilen durumun oluşması yani trafik kazası tehlikesinin oluşması sürücünün alkollü araç kullanma cezası alması için yeterlidir. Ancak alkollü sürücü bazı durumlarda şanslı olamayıp trafik kazalarına karışmakta ve bu trafik kazası neticesinde ölüm ve yaralanma meydana gelebilmektedir. Alkollü araç kullanarak ölümlü veya yaralanmalı trafik kazasına sebep olan sürücü iki suç tipini ihlal etmiş olacaktır. Bu suç tiplerinden birisi için Yargıtay bilinçli bir şekilde sürüş yeteneğinin kaybedildiği ve bu yüzden bu durumun bilinçli taksirle insan öldürme veya bilinçli taksirle insan yaralama suçuna dahil edilmesi gerektiğini söylemiştir. Trafik kazasına sebep veren sürücü için işlediği iki suç tipine fikri içtima uygulanacak olup iki suçtan hangisinin cezası daha yüksekse o ceza alkollü sürücü hakkında infaz edilecektir.

Ölümlü veya yaralanmalı trafik kazaları sonucunda maddi ve manevi kayba uğrayan taraf için bu kayıpları tazmin edebilmek adına tarafların tazminat talep yolları açık olup mağdurların kayıplarını en doğru rakamlarla tazmin edebilmeleri adına trafik kazası avukatı ile hukuki süreci yönetmeleri gerekmektedir. Yine aynı şekilde trafik kazası avukatı ile çözüme kavuşturulacak diğer hukuki ihtilaflar ise, trafik kazası sonrası sigortadan tazminat nasıl alınır, trafik kazası tazminatı hesaplama, ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarında tazminat davası nasıl açılır gibi soruların cevabı trafik hukuku mevzuat ve uygulamasına hakim uzman bir avukat sayesinde alınabilecektir.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Yorum yazın:

*

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır

© 2017 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: