Gümrük; eşyaların, malların ve bu kapsamdaki benzeri şeylerin ülkeye girişlerinin ve ülkeden çıkışlarının devlet tarafından vergi ve benzeri yollarla denetlenmesidir. Gümrük Hukuku ve Gümrük Avukatı Gümrük Hukuku ise, gümrüğe konu olan eşyaların ve malların devlet tarafından denetlenirken ortaya çıkan sorunların çözümünü sağlayan bir hukuk dalıdır. Özellikle uluslar arası ticari ilişkilerin artması ile gümrük mevzuatına duyulan…

Ülkemizdeki vergisel uygulamalarda yaşanan sıkıntılar ve bu alandaki hatalı uygulamalar neticesinde vergi avukatı olan kişilerle çalışmak son derece önemli hale gelmiştir. Kamu gelirleri arasında en önemli gelir kaynağı, vergidir. Anayasa’da herkesten kamu giderlerini karşılamak amacıyla ekonomik güçleri oranında doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak vergi alınacağı ifade edilmektedir. Ayrıca vergi, hukuki düzlemde oldukça karmaşık ve…

Arabulucu, tarafların içinde bulunduğu uyuşmazlıkları mahkemeye gitmeden çözülmesi için onları bir araya getiren ve birbirlerini anlamalarını sağlayarak çözüm üretmelerine yardım eden tarafsız bir üçüncü kişidir. Yani arabuluculuk mesleğini yapan profesyonel bir gerçek kişi olmak kaydı ile Bakanlıkça düzenlenen arabulucular siciline kaydı gerçekleşmiş kimsedir. Arabulucuya Başvurulabilecek Uyuşmazlık Konuları Arabulucuya pek çok alanda başvurulabileceği gibi her konuda…

Sigorta Avukatı İnsanlar, belirli zaman aralıklarında verdikleri paralar karşılığında belirli miktarlarda sigorta hizmeti almaktadırlar. Aldıkları sigorta hizmetinin kapsamı ev, iş yeri, araba, hırsızlık, yangın, doğal afetler, kaza ve hastalık gibi durumlar olabilmektedir. Sigorta işlemleri genel olarak bu kapsamda kurulmuş sigorta şirketleri tarafından verilmektedir. Sigorta şirketleri tarafından yapılan sigorta işlemleri ise bazen doğru ve istenilen kurallara…

Telif Hakları; Telif hakları, ürün, düşünce, bilgi vb. gibi maddi ve manevi eserlerin kullanılmasının, yayılmasının ve kopyalanmasının kanunlar nazarında belirli kişilere verilmesidir. Telif hakları avukatının en başta savunması, koruması ve sınırlarını bilmesi gereken hak türüdür. Telif hakkını kullanma ve tasarrufta bulunma yetkisi sadece eser sahibinindir. Vekâlet verildiği takdirde de aynı işlemleri, telif hakları avukatı yürütmektedir….

E-ticaret avukatı konusundan önce e-ticaretin açıklanması gerekmektedir. Günümüzde ticaret işlemleri şekil değiştirerek ve günümüz koşullarına uygun hale getirilerek e-ticaret şekline dönüşmüştür. E-Ticaret işlemleri internetin olduğu her alanda gerçekleşebilmesi ile giderek işlerlik kazanmaktadır. Artık her yerde ve her saate sadece internetin olması ile e-ticaret işlemleri yapılmaktadır. Ticaret sistemindeki bu günümüz koşullarına uygun olarak şekillenen e-ticaret hizmeti…

Patent Patent, patent avukatının işlem alanı olan ve bilmesi gereken en önemli kavramdır ve buluş sahibinin buluş konusu ürünü belli bir süre üretme, kullanma, satma veya ithal etme hakkını gösteren ve ülke nezdinde korunmalarını sağlayan belgedir. Patent Hukuku Patent avukatının bilmesi gereken mevzuat dağınık bizimde yer alan patent hukukudur. Aynı zamanda patent avukatlarının korumaya çalıştığı hak türü…

Marka Marka avukatı olarak tanımlanan kişilerin,  ilgili oldukları konu markadır. Marka, bir işletmenin ürünlerinin ve hizmetlerinin başka bir işletmenin ürün ve hizmetlerinden ayırmaya yarayan ayırt edici işaret ya da simgedir. Marka Hukuku Marka ile ilgili düzenlemeler, marka kavramının geniş bir alanı kapsaması ve marka ile ilgili yapılacak işlemlerin farklı türlerde olması neticesiyle tam anlamıyla marka…

Dış ticaretin canlandığı, uluslararası ekonominin önem kazandığı günümüzde uluslararası uyuşmazlıkların çözüm yollarının bilinmesi ve en iyi şekilde çözümlenebilmesi önemli bir konu haline gelmiştir. Bu mevzuata hâkim olan uluslararası ticaret avukatı veya uluslararası ticaret alanında uzman hukuk büroları ise bu konuların uzmanı ve bu konulara hâkim olma açısından dünya üzerinde aranan ve başvurulması zorunlu unsur olmuştur. Ticaret Hukuku;…

Tahkim avukatı, tahkim alanında hukuki danışmanlık ve temsil faaliyetlerini yürütür. Tahkim avukatına değinmeden önce tahkim konusunun biraz aydınlatılması gerekmektedir. Tahkim; uyuşmazlıkların mahkemeler yerine tarafsız ve objektif bir hakem veya hakem heyeti tarafından çözümlenmesi şeklinde bir hukuki düzenlemedir. Hakem veya hakem heyeti tarafından  inceleme sonucu verilen kararlar bir mahkeme kararı gibi tarafları bağlamaktadır ve icra dairelerince…

Page 2 of 3 1 2 3

© 2020 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

Gizlilik Politikası

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: