Güncelleme Tarihi:
Tahkim Avukatı
                                                                 Tahkim Avukatı

Tahkim avukatı, tahkim alanında hukuki danışmanlık ve temsil faaliyetlerini yürütür. Tahkim avukatına değinmeden önce tahkim konusunun biraz aydınlatılması gerekmektedir.

Tahkim; uyuşmazlıkların mahkemeler yerine tarafsız ve objektif bir hakem veya hakem heyeti tarafından çözümlenmesi şeklinde bir hukuki düzenlemedir. Hakem veya hakem heyeti tarafından  inceleme sonucu verilen kararlar bir mahkeme kararı gibi tarafları bağlamaktadır ve icra dairelerince aynı mahkeme kararı gibi icraya konulmaktadır.

Tahkime başvurmak için açıkça bunun sözleşmede belirtilmesi gerekmektedir. Ancak her uyuşmazlık için tahkime başvurulmamaktadır. Bunlar; kişi hakları, anayasal haklar, emredici hukuk kuralları, boşanma davasıdır.

Tahkim anlaşması yazılı olmak zorundadır. Ancak imza dışında karşılıklı, faks, elektronik ortam, telgraf gibi yöntemler kullanılarak yapılan anlaşmalar da geçerli olmaktadır.

Tahkim Dünyada ve Türkiye’de geçmişi olan bir kurumdur. Özellikle son yıllarda çok uluslu şirket sayısının fazlalaşması, globalleşme ve uluslararası ticaret hacmindeki büyük yükselişler yaşanması gibi sebeplerle, tahkim giderek öne çıkan bir alternatif uyuşmazlık çözüm yolu olarak kabul görmektedir. Uluslararası nitelik taşıyan tahkim yargılaması sonunda verilen hakem kararları, New York Konvansiyonu ile bu konvansiyona taraf olan, Türkiye ve bütün Avrupa Birliği ülkelerinin de dahil olduğu, toplam 143 ülkede geçerliliğe sahip olması açısından önemlidir.

Tahkimin gittikçe ulusal ve uluslar arası düzeyde tercih edilmesinin sebepleri şunlardır;

 • Taraflara çok daha kısa sürede çözüm sağlayabilmesidir.
 • Kısa sürede çözüm sağlayabilmesinin de sonucu olarak taraflara düşük maliyet sağlamasıdır.
 • Taraflar hakem seçme özgürlüğüne sahip olduklarından verilecek karara güvenmesidir.
 • Tahkimde duruşma gerçekleştirildiği takdirde bunun taraflar ve avukatları dışındakilere kapalı olması yani gizlilik esas alınmasıdır.
 • Tahkimde hakemler, uyuşmazlığı sözleşme hükümleri doğrultusunda, hakkaniyete göre ve daha adil olarak çözdüklerinden verilen kararların güncel koşullar neticesinde çözümlenmesidir.

İki tür tahkim vardır. Bunlar; kurumsal tahkim ve özel (ad hoc) tahkimdir.

Kurumsal tahkimde, uyuşmazlık, tarafların atıf yapmış olduğu kurumun tahkim kural ve usullerine göre çözülmektedir.

Özel (Ad Hoc) tahkimde, taraflar tahkime uygulanacak kural ve yönetmelikleri kendileri kararlaştırmaktadırlar.

Genel Olarak Tahkim Avukatı veya Tahkim Alanında Hizmet Veren Hukuk Bürolarının Özellikleri

Gittikçe Dünya’da ve Türkiye’de önem kazanan alternatif uyuşmazlık yöntemi olan tahkim için başvurulan tahkim avukatı ya da tahkim alanında hizmet veren hukuk bürolarının da tahkim sürecinde sahip olması gereken belli başlı özellikler vardır. Bunlar;

 • Tahkim avukatı; Paris, Cenevre, Londra ve İstanbul gibi ulusal ve uluslar arası tahkim merkezlerinde deneyim sahibi olmalı, daha önce tahkim süreci yönetmiş olmalı ya da bu konu üzerinde üstün düzeyde bilgi sahibi olmalıdır.
 • Tahkim avukatı yabancı mahkeme ve hakem kararlarının Türkiye’de tanınması ve tenfizi konusunda başarılı davalar yürütmüş olmalı ya da bu konuda iyi eğitim almış olmalıdır.
 • Tahkim avukatı uyuşmazlık çözümü, dava ve icra hizmetlerinde müvekkilinin ya da müvekkillerinin haklarının temsili konusunda gerekli tüm özeni ve dikkati göstermelidir.
 • Tahkim avukatı tahkim sürecinin her aşamasında müvekkilini ya da müvekkillerini ilgili meseleye ilişkin tüm ihtimalleri içerir şekilde bilgilendirmelidir.
 • Tahkim avukatı tahkim faaliyet alanlarının tümünde ya da farklı sektörlerin yerli ve yabancı firmalar nezdinde hukuki hizmetleri konusunda bir uzman kadar bilgi sahibi olmalı ve uyuşmazlığın çözümüne her açıdan bakabilmelidir.
 • Tahkim avukatı müvekkilin ya da müvekkillerin tahkim sürecindeki ihtiyaçlarını kolayca anlamalı ve buna uygun çözümler üretebilmelidir.
 • Tahkim avukatı uyuşmazlığa konu bölge ve tahkim için başvurulacak bölgenin ticari yapısına dair bilgi sahibi ve deneyim sahibi olmalıdır.
 • Tahkim avukatı uluslararası bir hukuki danışmanlık ağına kolay ve hızlı erişim sağlayabilmelidir.

Tahkim alanında uzman ve başarılı avukat ya da hukuk büroları tarafından Tahkim ve Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları alanında genelde sunulan hukuki hizmetler ise şunlardır;

 • Tahkim ve Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarına uygun olan davaların belirlenmesi, bu yolların hangisinin tercih edilmesinin müvekkil açısından uygun olacağının belirlenmesidir.
 • Müzakere, uzlaşma, arabuluculuk hizmetlerinin verilmesidir.
 • Hakem heyeti nezdinde dosya hazırlama ve sunmadır.
 • Türkiye’de tahkim kararlarının icrasını sağlamaktır.
 • Talep edildiğinde bağımsız hakem olarak görev yapmaktır.
 • İstenen ülkenin hukuk sistemi kurallarına göre özel tahkim sözleşmelerinin hazırlanması ve incelenmesi, mütalaa verilmesini sağlamaktır.

Tahkim hukuku çoğunlukla uluslararası ticari tahkim konusundan oluşur. Bu ticari uyuşmazlıkların yüksek meblağlar olması nedeni ile tahkim konusunda hukuki danışmanlık almak için tahkim alanında uzman avukat veya hukuk büroları ile çalışılması hak kayıplarının önüne geçecektir.

Yazıyı Paylaş
 • 4
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  4
  Shares

Yorum Yap

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

© 2019 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

Gizlilik Politikası

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: