Marka Avukatı - Mıhcı Hukuk Bürosu
                                                 Marka Avukatı – Mıhcı Hukuk Bürosu

Marka

Marka avukatı olarak tanımlanan kişilerin,  ilgili oldukları konu markadır. Marka, bir işletmenin ürünlerinin ve hizmetlerinin başka bir işletmenin ürün ve hizmetlerinden ayırmaya yarayan ayırt edici işaret ya da simgedir.

Marka Hukuku

Marka ile ilgili düzenlemeler, marka kavramının geniş bir alanı kapsaması ve marka ile ilgili yapılacak işlemlerin farklı türlerde olması neticesiyle tam anlamıyla marka avukatının başvurulabileceği tek bir kaynak bulunmamaktadır. Bu nedenle marka avukatı marka hukukunun dağınık olarak yer alması ve diğer hukuk alanları ile yakın ilişkisi içinde olmasından marka hukuku konusunda sürekli bilgilerini tazelemeli ve her hukuk dalı ile ilgili mevzuata hâkim bir yapıda olması gerekmektedir.

Öncelikle marka avukatının bilmesi gereken mevzuat, telif hakları kanunudur. Telif hakları kanunu; telif hakları veya fikri haklar olan bir eser üzerinde sahip olunabilecek maddi ve manevi hakların tamamını ve komşu haklarıyla ilgili olan hukuk dalıdır. Marka kavramı, Fikir ve Sınai Hukuk’taki eser kavramının içinde yer alan bir kavramdır. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nunda eser kavramı tanımlanmış olup bir eserin sahibinin de manevi ve mali haklara sahip olduğu belirtilmiştir.

Ülkemizde markaların tabi olduğu ve genel anlamda marka avukatının sıklıkla başvurduğu mevzuat ise, 24/06/1995 tarih 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamedir. Bu KHK’nın amacı markaların korunmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Aynı zamanda Türk Ticaret Kanunu’nun 4.bölümündeki 56.ve 57.maddede haksız rekabet kavramı tanımlanarak marka konusunda yaşanabilecek olan haksız ihlallerde bunun içine dâhil edilmiştir. Böylelikle bir marka avukatının ticaret hukuku mevzuatlarına da hâkim olması gerekmektedir.

Böylelikle görüleceği üzere, marka hukuku, başta fikri mülkiyet hukuku olmak üzere, ticaret hukukunun çeşitli alt dallarıyla ilgili olan ve moda, medya, telekomünikasyon, ilaç, elektronik, teknoloji, finans, otomotiv, inşaat, madencilik, gayrimenkul ve enerji gibi farklı sektörlerden her biri için önem arz eden bir konudur. Bu kadar hayatın içinde karşılaşılan ve önemlilik arz eden marka kavramı ve bu konuyla ilgili işlemlerin mevzuata hâkim ve güncel olarak ulusal ve uluslar arası piyasada etkin ve sürekli takibini yapan ve deneyimli bir marka avukatı tarafından yapılması gerektiği de ortadadır.

Marka Avukatı

Marka avukatı, marka hukuku ile ilgili mevzuatlara hâkim, ulusal ve uluslar arası piyasada güncel olarak markalarla ilgili düzenlemeleri takip ederek en güncel bilgiyi sunabilecek düzeyde takibi sağlayan, markaların tescili veya tescilsiz kullanımı sayesinde kazanılmış olan hukuki hakları koruyan, markaların piyasadaki hukuk dışı kullanımların engelleyen, markalar hakkında düzenlenmiş olan dava çeşitlerinde müvekkillerini temsil eden bir avukattır.

Marka Avukatı veya Marka Alanında Hizmet Veren Hukuk Bürosu’nun Yürüttüğü Hizmetler

 • Markalarla ilgili her türlü davalar,
 • Marka başvurusuyla ilgili işlemler,
 • Marka tescili ile ilgili işlemler,
 • Marka başvurusuna itiraz işlemleri,
 • Marka devri ile ilgili işlemler,
 • Markada isim ve adres değişikliğiyle ilgili işlemler,
 • Marka ihlali işlemlerinin takibinin yapılması ve karşılaşılan sorunlarda çözümün sağlanması
 • Marka rehni ile ilgili işlemler,
 • Marka lisansı ve hacziyle ilgili işlemler,
 • Marka tecavüzünde ihtiyati tedbir, baskın ve el koyma gibi işlemlerdir.

Markalarda en çok yaşanan ve marka avukatına veya marka hukuku hizmeti veren hukuk bürosuna başvurulan hukuki uyuşmazlıkların başında, piyasada tanınmış ama marka olarak tescil edilmemiş işaret ya da kelimeler gelmektedir. Piyasada tanınmış ama tescil edilmemiş olduğunu farkeden kötü niyetli kişilerce tescil edilmesi, marka hukuku avukatı tarafından tescilin hükümsüzlüğü olarak dava konusu edilmektedir.

Marka hukuku ile ilgili uyuşmazlıkları yaşamamak adına marka avukatına başvurularak markaların tescil edilmesi işlemleri yapılmalıdır. Ayrıca sorunları en baştan çözmek ve daha sonrasında büyük hukuki uyuşmazlık olarak karşınıza çıkmaması adına marka hukuku avukatı tarafından koruyucu hukuk ve danışmanlık hizmetleri talep edilerek ihtilaf ve hukuki sorunların doğmadan tespiti yapılarak önlenmesi sağlanmalıdır.  Böylece hem sorunların en baştan oluşmaması sağlanır ve bunun yanında masraf, emek ve zaman kaybının da yaşanmaması sağlanmaktadır.

Uyuşmazlıkların ve hak kayıplarının tüm tedbirlere rağmen yaşanması halinde ise öngörülü, uzman ve deneyimli bir marka avukatı veya marka alanında uzman hukuk bürosu tarafından yargısal süreç yönetilerek yaşanılan haksızlıkların ortadan kaldırılması ve adaletin gerçekleştirilmesi sağlanmaya çalışılmalıdır.

Yazıyı Paylaş
 • 6
 •  
 •  
 •  
 •  
  6
  Shares
 1. 17 Mayıs 2017

  marka hakkımız ihlal ediliyor ilk olarak bunun tespitini istiyoruz bu durumla ilgili ne yapabiliriz.

  • 21 Mayıs 2017

   Merhaba, bu konuda marka hakkının ihlalinin tespiti için bir dava açılabilir. Daha sonrasında ise bu tespit kararına uygun şekilde diğer haklarınızı talep edebilirsiniz.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

© 2020 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

Gizlilik Politikası

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: