Güncelleme Tarihi:
Uluslararası Ticaret Avukatı - Mıhcı Hukuk Bürosu
                             Uluslararası Ticaret Avukatı – Mıhcı Hukuk Bürosu

Dış ticaretin canlandığı, uluslararası ekonominin önem kazandığı günümüzde uluslararası uyuşmazlıkların çözüm yollarının bilinmesi ve en iyi şekilde çözümlenebilmesi önemli bir konu haline gelmiştir. Bu mevzuata hâkim olan uluslararası ticaret avukatı veya uluslararası ticaret alanında uzman hukuk büroları ise bu konuların uzmanı ve bu konulara hâkim olma açısından dünya üzerinde aranan ve başvurulması zorunlu unsur olmuştur.

Ticaret Hukuku; tacirler arasındaki ticari ilişkileri düzenleyen özel hukuk dalıdır. Yani en basit tanımıyla hukukun ticaret konusu ile ilgilenen alt bir dalıdır.

Uluslararası Ticaret Hukuku; ticaret hukukunun uluslararası piyasadaki görünümüdür. Uluslararası piyasadaki uluslararası şirketler ve yabancı uyruklu tacirler arasındaki mal ve hizmetler ile uluslararası ticari sözleşmeleri ele alan hukuk dalıdır. Küresel piyasa sisteminin öneminin artması ve artan ithalat ve ihracat faaliyetleri neticesinde uluslararası ticaret hukuku önemli bir hukuk dalı olmuştur.  Bu dalla ilgilenen ve en iyi şekilde temsil eden kişilere ise Uluslararası Ticaret Hukuku Avukatı denilmektedir.

Sürekli teknolojinin gelişmesi ve her anın kendi içinde daha hızlı akması ile ticaret usulleri, kuralları ve hâkim olduğu mevzuat değişmiş ve gelişmiştir. Buna bağlı olarak ta bu değişim ve gelişim devam etmektedir. Bu değişimin mevzuat açısından da olması bunu takip eden ve meslek olarak icra eden Uluslararası Ticaret Hukuku Avukatları için sürekli takip edilmesi ve incelenmesi gereken bir konudur.

Uluslararası ticaret hukukunun gelişimi neticesinde ve giderek öneminin artmasıyla 17/12/1996 tarihinde BM genel Kurulu’na bağlı bir alt organ olarak BM Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu kurulmuştur. Uluslararası ticaret hukukuna ilişkin olarak Uluslararası Ticaret Hukuku Avukatları ve diğer bununla ilgilenen kişiler için başvurulacak temel mevzuat ise Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler antlaşması (CISG)’dir.

 Genel Olarak Uluslararası Ticaret Avukatı ‘nın Hukuki Hizmetleri

 1. Uluslararası Ticaret Avukatı, uluslararası şirketlerin gümrük işlemlerinden doğan işlemelere danışmanlık eder ve bununla ilgili davalara bakmaktadır.
 2. Uluslararası Ticaret Avukatı, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanundan doğan ihtilafların çözümüne yardımcı olur ve bununla ilgili davalara bakmaktadır.
 3. Uluslararası Ticaret Avukatı, özellikle ithalatta haksız rekabetin önlenmesi davalarınla ilgilenmektedir.
 4. Uluslararası Ticaret Avukatı, tahkim ile çözülebilecek uyuşmazlıklarda uluslararası tahkim yollarına başvurarak bu yolla çözümlenebilmesini sağlamaktadır.
 5. Uluslararası Ticaret Avukatı, yabancı şirketlerle yapılacak uluslararası ticari sözleşmelerin ve diğer uluslararası sözleşmelerin uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde hazırlanmasına, denetlenmesine ve yorumlanmasına danışmanlık eder, franchising, distribütörlük ve sole agency anlaşmalarının hazırlanmasına yardımcı olmaktadır, istenilen dilde sözleşmelerin hazırlanmasını sağlamaktadır ve uluslararası ticari sözleşmelerden doğan davaların yetkili mahkemelerde çözümünü gerçekleştirmektedir.
 6. Uluslararası Ticaret Avukatı, ihracat vesaikinin ve ithalat işlemlerinin denetlenmesini ve düzenlenmesine yardımcı olmaktadır.
 7. Uluslararası Ticaret Avukatı, Dünya üzerindeki serbest bölgelerde karşılaşılan ihtilafların çözümlenmesini sağlamaktadır.
 8. Uluslararası Ticaret Avukatı, transit ticaret ve standardizasyon hakkında denetimler ve düzenlemeler gerçekleştirmektedir.
 9. Uluslararası Ticaret Avukatı, yurtdışı alacak tahsilatı ve yatırım danışmanlığı yapmaktadır ve yurtdışında yapılacak yatırımlarda; yatırım yapılacak ülkenin ticaret, yabancı sermaye, vergi, iş ve sair mevzuatı hakkında hukuki görüş vermektedir ve şirket kurma, şirket birleşme ve devralma işlemlerini gerçekleştirmektedir.
 10.  Uluslararası Ticaret Avukatı, uluslararası ticaret hukukunun alanına giren diğer bütün konularda yardımcı olmaktadır, hukuki danışmanlık etmektedir ve bunlarla ilgili davaları çözüme bağlamaktadır.

Ayrıca Uluslararası Ticaret Hukuku Avukatları, sürekli kendini geliştiren, uluslararası piyasaya hâkim, bu konuda tam donanımlı ve her ülkenin kendine özgü mevzuatları konusunda bilgi sahibi, birden çok yabancı dile ana dili kadar hâkim olabilme yeteneğine sahip ve deneyimli kişiler olmalıdır. Gerek Uluslararası Ticaret Hukuku Avukatlarının kendisine gerekse müvekkillerinin uluslararası ticari uyuşmazlıklarının çözümünde kolaylık ve en iyi şekilde çözümlenebilmesini sağlama açısından bu unsurlar önemlidir.

Sonuç olarak uluslararası ticaret hukuku konularında bu konunun uzmanı Uluslararası Ticaret Hukuku Avukatlarına başvurarak işlemlerinizi gerçekleştirmek son derece önemlidir. Zira söz konusu bir yabancılık kavramı var iken kar amacı ile yapılan ticari işlemlerin bir anda zarara dönmemesi için Uluslararası Ticaret Hukuku Avukatlarından veya uluslararası ticaret alanında hizmet veren hukuk bürolarından hukuki yardım ve danışmanlık alınmalıdır. Bu anlamda Mıhcı Hukuk Bürosu’ndan hukuki danışmanlık alabilirsiniz.

Yazıyı Paylaş
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 1. 17 Mayıs 2017

  türkiyeden tekstil ürünleri alıp isviçrede kendimiz satmak istiyoruz. Bu kapsamda burada araştırmalar yapıyoruz. tabi bunun bir de hukuki yönü var bu konuda yardımcı olabilir misiniz özellik sözleşmelerin hazırlanması konusunda yardımınız olur mu?

  • 21 Mayıs 2017

   Merhaba, bu konuda hukuki danışmanlık verebiliriz. Bahsettiğiniz gibi ilk olarak sözleşmeler ile başlanabilir biliyorsunuz İsviçre gibi ülkelere ihtal edilecek ürünlerin belli bir standartlara uygun olması gerekir. Böyle standartlar varken sözleşmelerinizin bunlara uygun hazırlanması ve sizi koruması gerekmektedir.

Yorum Yap

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

© 2019 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

Gizlilik Politikası

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: