Güncelleme Tarihi:
Gümrük Avukatı
                                                      Gümrük Avukatı

Gümrük; eşyaların, malların ve bu kapsamdaki benzeri şeylerin ülkeye girişlerinin ve ülkeden çıkışlarının devlet tarafından vergi ve benzeri yollarla denetlenmesidir.

Gümrük Hukuku ve Gümrük Avukatı

Gümrük Hukuku ise, gümrüğe konu olan eşyaların ve malların devlet tarafından denetlenirken ortaya çıkan sorunların çözümünü sağlayan bir hukuk dalıdır. Özellikle uluslar arası ticari ilişkilerin artması ile gümrük mevzuatına duyulan ihtiyaç artmıştır.

Böylelikle de ülkemizde dış ticaret ve gümrük konularında, Avrupa Birliği ile yapılan 1996 tarihli Gümrük Birliği Antlaşması ile birlikte özellikle gümrük kodu konusunda yasal değişiklikler yapılarak ülkemizin gümrük konularındaki temel hukuk kaynağı olan 4458 sayılı Gümrük Kanunu 1999 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Daha sonrasında da 18/06/2009 tarih ve 5911 sayılı Kanun ile de değişikliğe uğramıştır.

Dünyanın adeta global bir köy haline gelmesi ile ülkeler arasında yapılan ticari işlemler artmıştır. Her ülke ile yapılan ticari işlemlerin ve ülkelerdeki prosedürsel işlemlerin farklılık göstermesi ile de gümrük mevzuatına duyulan ihtiyaç giderek artmıştır. Gümrük mevzuatına duyulan ihtiyacın giderek artması ile bu alanla ilgilenen ve gümrük avukatı diye tabir edilen hukuk kişileri ortaya çıkmıştır.

Gümrük Avukatı, ülkemizdeki ve dış dünyadaki mal alım satım sırasındaki gümrük mevzuatını en iyi şekilde bilen, oluşabilecek hukuki sorunları oluşmadan önleyecek işlemleri gerçekleştirebilen ve sorun oluşması halinde ise en kısa sürede çözüme kavuşturan kişidir. Bu nedenle de dış ticaret ve gümrük konularında işlemler gerçekleştirirken gümrük avukatı tarafından danışmanlık almanız, sizi hem daha az masrafa hem de en kısa sürede işlemlerinizin yürümesini sağlayacaktır.

Gümrük Avukatı Tarafından Yürütülen İşlemler

Gümrük Avukatı, başlıca gümrük ve dış ticaret konusundaki birçok işleme danışmanlık yapmak ve dava süreçlerini takip etmekle birlikte aşağıdaki hizmetleri de vermektedir;

 1. Gümrük Avukatı, gümrük uygulamaları hakkında yerli yabancı üretici, ithalatçı ve ihracatçı şirketlere genel hukuki danışmanlık ve dava takibi işlemlerini gerçekleştirmektedir,
 2. İhracat ve ithalat ile ilgili uluslar arası ticari sözleşmelerin hazırlanmasına yardımcı olmakta, hazırlanan sözleşmelerin size uygun olup olmaması bakımından kontrolleri sağlamakta ve de sözleşmeleri kendisi de hazırlayabilmektedir,
 3. Geçici depolarda ve antrepolarda bulunup haciz konulan eşya ile ilgili gereken işlemleri yürütmektedir,
 4. Gümrük Avukatı, serbest bölgelerle ilgili her türlü işlemleri gerçekleştirmektedir,
 5. Dış ticaretin finansmanı, uluslararası teslim ve ödeme biçimleri (akreditif) konularında gerekli işlemleri gerçekleştirmektedir,
 6. Dış ticarette ve gümrük alanında çıkan uyuşmazlıkları ve özellikle gümrük vergileri konusunda çıkan uyuşmazlıkları çözmektedir,
 7. Gümrük Avukatı, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında belirtilen kaçakçılık fiilleriyle ilgili aleyhinize ya da lehinize olabilecek cezai işlemleri yürütmektedir,
 8. Eşyanın müsaderesi ve mülkiyetinin kamuya geçirilmesi konularında danışmanlık hizmeti vermektedir,
 9. Uluslararası taşımacılık, mal bedeli döviz hareketleri (kambiyo), ihraç kayıtlı alış ve satışlar konusunda gereken işlemleri gerçekleştirmektedir,
 10. Muafiyetler ve yatırım teşvik rejimleri hakkında hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir,
 11. Gümrük Avukatı,  ülkemize giren ya da çıkan gümrüğe konu malların Gümrük Tarife ve İstatistik Pozisyon Nosu’nun (GTİP), miktarının, kıymetinin ve menşe ülkesinin hatalı beyan edilerek ağır gümrük vergi cezalarının ortaya çıkması halinde gereken işlemleri yürütmektedir,
 12. Gümrük Avukatı, 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 3065 sayılı KDV Kanunu, 4760 sayılı ÖTV Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre tahakkuk ettirilmiş vergi ve para cezalarına ilişkin idari itiraz işlemlerini ve davaları yürütmektedir,
 13. Gümrük Avukatı, gümrük hizmetleri ile ilgili mevzuata aykırılığın tespit edilmesi halinde idari kararla düzeltilmesi, kaldırılması, itiraz edilmesi veya idari dava konusu yapılarak idare ve vergi mahkemelerinde dava açılması ve Danıştay’da temyiz işlemlerinin gerçekleştirilmesi işlemlerini yürütmektedir.

Bu yukarıda sayılan işlerde veya gümrük mevzuatından kaynaklanan bir sorundan dolayı avukatlık hizmeti almak isterseniz Mıhcı Hukuk Bürosu ile iletişime geçebilirsiniz. Aynı zamanda uluslararası ticaret avukatı yazımızı okuyarak da o alanda verdiğimiz hizmetleri öğrenebilirsiniz.

 

Yazıyı Paylaş
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Yorum Yap

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

© 2019 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

Gizlilik Politikası

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: