Güncelleme Tarihi:
Vergi Avukatı - Vergi Alanında Uzman Hukuk Bürosu
                Vergi Avukatı – Vergi Hukuku Alanında Uzman Hukuk Bürosu

Ülkemizdeki vergisel uygulamalarda yaşanan sıkıntılar ve bu alandaki hatalı uygulamalar neticesinde vergi avukatı olan kişilerle çalışmak son derece önemli hale gelmiştir. Kamu gelirleri arasında en önemli gelir kaynağı, vergidir. Anayasa’da herkesten kamu giderlerini karşılamak amacıyla ekonomik güçleri oranında doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak vergi alınacağı ifade edilmektedir. Ayrıca vergi, hukuki düzlemde oldukça karmaşık ve önemli yaptırımlarla düzenlenmiştir. Vergi avukatı olan kişilerin ilgi alanı olan vergi kavramı ile yakından ilgili olan bir diğer kavram da vergi hukukudur.

Vergi Hukuku

Günümüzde yapılan kanuni düzenlemelerle birlikte vergi hukuku daha kapsamlı hale gelmiş ve bu nedenle de giderek karmaşıklaşmıştır. Vergi hukuku, en kapsamlı ve en çok değişikliğe uğrayan bir hukuk alanıdır.

Vergi kavramıyla ve verginin toplanması süreci hakkında ve bunlara uymayanlara verilecek cezaları öngören bir hukuk dalıdır. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu başta olmak üzere içerisinde ilgili olan birçok kanun mevcuttur.

Vergi Hukuku hükümlerine göre işlem yapan vergi daireleri mükelleflere tahakkuk eden vergi miktarlarının hesaplanmasında, oranında, döneminde hatalar yapabilmekte, gereksiz vergi ziya cezaları kesmekte ve takdir komisyonları oluşturarak mükellefler aleyhinde takdiri kazançlar tarh ettirerek haksız olarak vergiler tahakkuk ettirebilmektedir. Bu süreçte aykırı ve yanlış olarak tarh edilen vergi borçlarına ve vergi cezalarına karşı dava açma süreleri çok kısadır. Bu nedenle de vergi ile ilgili oluşan problemlerin ve uyuşmazlıkların hakkında en kısa sürede çözüm sağlanılabilmesi için en hızlı biçimde bir vergi hukuku avukatı olan bir kişiye başvuru yapmak gerekmektedir.

Vergi Avukatı

Vergi avukatı, vergi hukuku ve vergi kavramı kapsamında yer alan uyuşmazlıkların çözümünü sağlayan ve aynı zamanda idari boyutta yer alan vergi ihtilaflarının çözümüne de danışmanlık eden hukuk kişisidir. Aynı zamanda vergi avukatı, mali müşavirlerle çalışarak mevzuattan kaynaklanan sorunları daha iyi bir şekilde ve kısa sürede çözebilmektedir.

Vergilendirme işlemlerinin başlangıcı sayılan ve vergi sürecinin nasıl yürütüleceğini belirleyen şey, vergiyi doğuran olaydır. Vergiyi doğuran olay, özel hukuk alanında alım, satım, kira vb. sözleşmelerin imzalanması ile gerçekleşmektedir. Bu nedenle vergi avukatı, önce borçlar hukuku ile ticaret hukuku konularında bilgi ve deneyim sahibi olmalıdır.

Ayrıca vergi dairelerinin işlem ve eylemleri, idari işlem ve eylem olup, idare hukuku bilgisi gerektirmektedir. Bu nedenle de bu avukatlar, idare hukuku alanı konusunda da iyi derecede bilgisi olmalıdır.

Vergi avukatı olan kişilerin bilmesi gereken bir diğer hukuk dalı da, ceza hukukudur.  Çünkü vergi cezalarının bir kısmı hürriyeti bağlayıcı ceza bir kısmı ise para cezası niteliğindedir. Ayrıca yine ceza hukuku bilgisindeki eksiklik savunacağı kişinin mahkûmiyetini dahi sağlayabilmektedir.

Tüm bu hususlarla birlikte vergi avukatı, vergi hukukunun bu kapsamlı yapısını göz önünde bulundurup vergi ile ilgili yasal mevzuatlar konusunda iyi derecede bilgi sahibi olmalıdır. Vergi avukatı hem genel hem özel vergi hukuku konularında bilgi ve deneyim eksikliği olmamalıdır.

Vergi Avukatı Tarafından Yürütülen İşlemler

 1. Vergi avukatı, Maliye Bakanlığı’nın vergisel denetimleri sebebiyle tutulacak defter kayıtlarını hukuki denetimden geçirerek ortaya çıkabilecek sorunları önceden tespit etmekte ve oluşan sorunları ise çözüme kavuşturmaktadır.
 2. Vergi beyanındaki usulsüzlükler ve defter kaydı tutmada yapılan hileler sebebiyle oluşan vergi suçlarıyla ilgili davalara bakmaktadır.
 3. Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi, Özel İşlem Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi ve benzer diğer vergiler çerçevesinde idarece yapılan tarh, tahakkuk, tahsil ve ceza uygulamalarından kaynaklanan hukuki uyuşmazlıklarda uzlaşma veya dava yoluna başvurarak sorunları çözüme kavuşturmaktadır.
 4. Şirketler arası işlemler, kaynak transferleri, hissedarlarla yapılan işlemler gibi özel işlemlerden kaynaklanan vergisel uyuşmazlıkları da çözüme kavuşturmaktadır.
 5. Vergi hukuku mevzuatındaki güncel değişim konusunda gerekli hukuki bilgi ve desteği de sunarak en başından uyuşmazlıkların oluşmamasını sağlamaktadır.
 6. Vergi kavramının ve vergi hukukunun dâhil olduğu her türlü dava takibini ve danışmanlık hizmetini sunmakta ve vergi suçları ile ilgili olup yürütülmesi gereken ceza davalarına bakmaktadır.

Vergi hukuku alanında uzman vergi avukatı arayışınız varsa iletişim bölümünden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Yazıyı Paylaş
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Yorum Yap

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

© 2019 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

Gizlilik Politikası

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: