Tapu sahibi sizsiniz ancak gayrimenkulünüzü başkası kullanmakta ya da hisseli tapunuz mevcut ancak söz konusu taşınmazı kullanmanız engellenmekte. Ancak 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun Mülkiyet Hakkının İçeriği başlıklı 683. maddesine göre bir şeye malik olan yani bir şeyin sahibi olan kimsenin hukuk düzeninin sınırları içerisinde o şey üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma…

Önalım hakkı, diğer adıyla şufa hakkını yasal önalım hakkı ve sözleşmeden doğan önalım hakkı olarak iki ayrı kategoride incelemek gerekir. Günlük hayatta daha çok karşımıza çıkanı yasal önalım hakkıdır. Yasal Önalım (Şufa) Hakkı Adı üzerinde yasal yani kanundan doğan bu önalım hakkı, TMK. m. 732’de açıkça düzenlenmiştir. Buna göre “Paylı mülkiyette bir paydaşın taşınmaz üzerindeki…

İşyeri ve Evlerde Kiralarında Kira Artış Oranı Kira sözleşmesinin yenilenmesi halinde kira bedeline belli bir oranda kira zammı yapılır. Yeni dönemdeki kira bedelinin belirlenmesinde uygulanacak olan orana ise artış oranı veyahut kanuni kira zam oranı denmektedir. İşyeri ve ev kiralarında kira artış oranı farklı şekillerde belirlenir. Bu sebeple ayrı ayrı incelemek gereklidir. Ev Kiralarında Kira Artış Oranı Ev…

Aile Konutu Şerhi Nasıl Konulur? Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de  “aile kurumu”  toplumun temeli kabul edilip, çoğu toplumsal değer aile kavramı üzerine inşa edilmiştir. Bu derece önem taşıması sebebi ile aile kurumunun kurulmasını sağlayan “evlilik”  Türk Medeni Kanunu’nda ayrıntılı bir biçimde düzenlenmiştir. Evlilik birliğinin kurulması, yürütülmesi ve sonlandırılmasında her bir eşe ait hak ve…

Özellikle son yıllarda çıkan kanunlar ile kiracılık haklarının korunmasına dair pek çok yasa yürürlüğe girmiştir. Fakat gerekli hukuki bilgilere sahip olunmadan ev kiralamak, ileride birçok mağduriyete yol açabilmektedir. Ev kiralarken dikkat edilmesi gerekenler listesinde önemli noktalar bulunmaktadır. İşte ev kiralarken dikkat edilmesi gereken hususlar: Ev Kiralarken Nelere Dikkat Edilmelidir? Kiralayacağınız Evi ve Kiralanan Taşınmazın Sahibini…

Arsa ya da arazi alımı ülkemizde orta ve uzun vadede en çok tercih edilen yatırımlardandır. Aslen arazi ve arsa farklı anlamlar taşır. Arazi imarsızdır, örneğin tarım arazisi. Halk arasında kullanılan arsa kelimesi ise imar edilmişliği ifade eder. Arazi ya da arsa alınırken dikkat edilmesi gereken hususlar başlıca şunlardır: Arazi veya Arsa Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?…

Ev Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir? Ev almaya karar verdiğimizde birçok prosedürü tamamlamak gerekir. Gerekli makamlardan alınması gereken çeşitli izinler alınmadığında, bu husus ileride pek çok sorun yaratabilmektedir. Bu sebeple sonradan mağdur olmamak adına ev alırken dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır. Bunların en başında da resmi kayıtlarda araştırmaların yapılması gerekliliği gelir. Ev alırken dikkat edilmesi gerekenlerden başlıcaları…

PARSEL TEVHİDİ NASIL YAPILIR? Tevhit olarak da ifade edilen tevhid işlemi, kelime anlamı olarak birleştirme kelimesinin karşılığıdır. 2010/4 sayılı genelgeye göre tevhid işlemi; “Birbirine bitişik birden çok parselin  bir parsel haline dönüştürülmesi” yani parsel tevhidi olarak belirtilmektedir. İmar Kanunu’nun 15.ve 16.maddeleri gereğince de, tapu kütüğünün ayrı sayfalarında kayıtlı olup birbirine bitişik olan iki yada daha…

İzale-i Şüyu, izale(gidermek) ve şüyu (ortaklık) kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşan ve yeni tabiriyle ortaklığın giderilmesi anlamına gelen hukuki bir durumdur. İzalei Şüyu davası ise taşınır ya da taşınmaz bir eşyaya paylı mülkiyet halinde ortak olan paydaşlardan en az birinin istemiyle, mahkeme aracılığıyla ortaklığın giderilmesini, son bulmasını ve eşyanın (malın) eğer bölünebilir bir eşya ise aynen, bölünemeyecek bir…

Kira hukuku bir tarafın kiraya veren diğer tarafın kiralayan olduğu uyuşmazlıklarda uygulanacak hukuki düzenlemeleri içerir. Kira hukuku avukatı da bu alanda uzmanlaşmış kişidir. Kiracı evden nasıl çıkarılır, kiracı tahliyesi nasıl olur sorusunun cevabı tüm olasılıklara göre vereceğin ancak öncesinde kira sözleşmesinin tanımını yapmakla başlamalıyız. TBK m.299 a göre kira sözleşmesi kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla…

Page 2 of 3 1 2 3

© 2020 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

Gizlilik Politikası

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: