Güncelleme Tarihi:
Arazi / Arsa / Parsel Tevhidi
Arazi / Arsa / Parsel Tevhidi (Birleştirmesi)

PARSEL TEVHİDİ NASIL YAPILIR?

Tevhit olarak da ifade edilen tevhid işlemi, kelime anlamı olarak birleştirme kelimesinin karşılığıdır. 2010/4 sayılı genelgeye göre tevhid işlemi; “Birbirine bitişik birden çok parselin  bir parsel haline dönüştürülmesi” yani parsel tevhidi olarak belirtilmektedir. İmar Kanunu’nun 15.ve 16.maddeleri gereğince de, tapu kütüğünün ayrı sayfalarında kayıtlı olup birbirine bitişik olan iki yada daha fazla parselin talep üzerine tek bir parsel numarası altında birleştirilerek kütüğün ayrı bir sayfasına tescili ile tek bir tapuya bağlanmasıdır.

Tevhid (birleştirme) kapsamındaki gayrimenkullerin bitişik olması yani işleme konu parsellerin birbirine sınır olması şarttır. İmar planlarında yol, yeşil alan, meydan, park ve otopark gibi kamu hizmetlerine ayrılan yerlere rastlayan gayrimenkullerin bu Alana rastlayan kısımlarının tevhidine ise izin verilmemektedir. Parsel sayısı ve büyüklüğü birleştirme işlemi için önemli olmayıp sadece söz konusu işlem için birden fazla taşınmaz olması gerekmektedir.

Aynı kişiye ait birden fazla taşınmaz mal birleştirilebileceği gibi, farklı kimselere ait taşınmaz mallarda birleştirilebilmektedir. Taşınmazların hepsinin arsa veya bina olması şart değildir. Taşınmazlardan birisi bina veya yapı ve diğerleri de arsa olabileceği gibi tam tersi bir durumda söz konusudur.

Gayrimenkuller üzerinde rehin ve irtifak hakları gibi kaydedilmemiş haklar ile taşınmaz mal mükellefiyeti ile tasarrufu kısıtlayan şerhler var ise bütün hak sahiplerinin ve rehin alacaklarının muvafakatları ile işlemin gerçekleştirilmesi gerekmekte olduğuna da dikkat edilmelidir.

Parsel Tevhidi (Arsa, Arazi Tevhidi) İşlemi İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Parsel Tevhid işlemi için tapu sicil müdürlüğüne sunulması gereken belgeler ise şunlardır;

 • 1-Taşınmazın bulunduğu yere  belediye encümen veya il idare kurulunun olumlu taşınabilir görüşünün verildiği onaylı, ıslak imzalı ve kaşeli  kararı (Taşınmaz mücavir alan içinde ise belediye encümeni kararı, Mücavir alan dışında ise il idare kurulu kararı alınmalıdır.),
 • 2-Kadastro müdürlüğünce üst yazıya bağlanmış üç takım birleştirme dosyası,
 • 3-Tescil bildirimi ve kontrol raporu,
 • 4-Birleştirme isteminde bulunanların ya da bulunanın fotoğraflı nüfus hüviyet cüzdanı veya pasaportu ile vekaletname örneği
 • 5-Birleştirme isteminde bulunanların ya da bulunanın 2 adet (son 6 ay içinde çekilmiş) vesikalık fotoğrafı veya temsilcisinin 1 adet (son 6 ay içinde çekilmiş) vesikalık fotoğrafı,
 • 6-Taşınmaz mal malikinin temsilcisi vasi veya kayyım ise mahkeme kararı ve kimliği, veli ise aile nüfus kayıt örneği ve kimliği,
 • 7-Talep sahibi şirket, vakıf,dernek veya kooperatif temsilcisi ise, işin yapılması için yetki verildiğini açıkça belirten yetki belgesi ve imza sirküleri ile temsilcinin kimliği,
 • 8-Taşınmaz malın sahibi ölmüş ise talepte bulunanların mirasçı olduklarını gösterir veraset belgesi veya vukuatlı nüfus kayıt örneği ve kimliği,
 • 9-Taşınmaz mallardan en az birinin cinsi bina ise deprem sigortası,
 • 10-Birleştirilmesi talep edilen taşınmazların güncel tapu senetleri veya tapu kayıt örnekleri,
 • 11-Birleştirme için düzenlenmiş yürürlükteki mevzuata yönetmenliklere uygun nitelikteki plan ve ekli belgeler gerekmektedir.

Tüm bu durumunuza göre gereken belgeler temin edildiğinde tapuda tevhid işlemi gerçekleşmektedir.İşlemlerin sonucunda da tapu tevhid işlemi tapuya tescil edilebimektedir.

Parsel tevhidi işlemlerinde taşınmazların sahibi TC vatandaşı olmayıp yabancı uyruklu ve oturum izni olan bir kişi ise de aynı işlemleri yapabilmektedir. Ayrıca taşınmaz mallar üzerinde mirasçıların hakkı var ise tüm miras sahiplerinin rızası beyanı ıslak imzalı kâğıtlarla birlikte sunulmalıdır. Arsa tevhidi işlemi için başvuruda bulunan herkesin ise kimliklerinde T.C. Kimlik Numarasının bulunması zorunludur.

TAKBİS’e bağlı olup tapu müdürlüğü tarafından tapu kayıt bilgileri görünen kadastro müdürlüklerinde tapu senedi veya tapu kaydı istenmediği de ayrıca bu işlemi kolaylaştıran başkaca bir etmendir.

Parsel Birleştirme Masrafı Ne Kadardır?

Parsel Tevhid işlemi, Harçlar Kanunu’na ekli (4) sayılı tarifenin 6-a bölümü uyarınca belli bir harca tabidir. Tapu Dairesine ödenen harç bedeli, her sene yeniden belirlenmekte olup 2015 yılı harç tablosuna göre, tevhid işlemine konu gayrimenkuller için birleştirmeden önceki halinden kayıtlı değerleri üzerinden ayrı ayrı binde 11,40 oranında harç tahsil edildiğini belirtmek isterim.

Parsel Tevhidi İçin Nereye Başvurulur?

Arsa veya arazi tevhidi işlemi için, öncelikle gerekli belgelerle tapuların kayıtlı olduğu en yakın Tapu Kadastro Müdürlüklerine başvuru yapılmalıdır. Daha sonrasında tapu kadastro yetkilileri tarafından  tapudaki gayrimenkullerin bulunduğu yerin belediye encümenine veya il idare kurulu ile görüşülüp olumlu onay kararı alınması durumunda kazanılan hakla birlikte yeniden tapu sicil müdürlüğüne başvurulmaktadır.  Bu başvurumuz sırasında tevhid işlemi harcı yatırılmaktadır ve bazı belgeler tapu sicil müdürlüğüne sunulması gerekmektedir.

Arazi Tevhidi Talebi Sonrası İşlemler Nasıl Olur?

Talebimizle birleştirilme işlemi gerçekleştirilen taşınmazlarla ilgili tapu sicil müdürlüğü tarafından tescil işlemi de şu şekilde yapılmaktadır;

 • 1-Birleştirilen parsele ait kütük sayfaları kapatılır ve bu işlem için ”Sayfa No” sütunu sol üst köşeden sağa çapraz, ”Mülkiyet” sütununda ki maliklerden sonra gelen ilk boş satır ya da yatay olmak üzere kırmızı kalemle ve çift çizgi ile çizilir.
 • 2-Beyanlar sütununda kapatılma nedeni yine kırmızı kalemle açıklanır ve işlemle ilgili tarih ve yevmiye numarası yazılır.
 • 3-Yeni parselin edinme sebebi sütununa “Birleştirme” veya “Tevhid” yazılır.

Böylelikle arazi/arsa birleştirme sonucu oluşan parsel, kadastro müdürlüğünce verilen ada ve parsel numarası altında,  bulunduğu mahalle veya köye ait son kütüğün boş olan ilk sayfasına tescil edilerek, kapatılan eski sayfalar ile yeni sayfa arasında irtibat kurulmuş olmaktadır. Sonrasında ise tapu senedi düzenlenilerek parsel tevhidi yani birleştirme işlemi sonlanmaktadır.

Parsel tevhidi işlemleri bazı durumlarda mümkün değildir. Bazı durumlarda ise evraklardaki eksiklikler, müdürlük ile ilişkiler ve sair sebeplerden dolayı işlemlerde aksamalar olabilir. Bu gibi durumların önüne geçilmesi için gayrimenkul avukatı ile çalışılması yerinde olacaktır. Bununla ilgili online danışma bölümünden sorularınızı sorabilirsiniz. Parsel tevhidi (birletirmesi) nasıl yapılır?

Yazıyı Paylaş
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 1. 17 Mayıs 2017

  İki tane yan yana arazimiz var bunları tevhid etmek mümkün müdür? Bir sürü evrak isteniyor karışık işlemler mevcut. Yazıda herşeyi çok iyi anlatmışsınız ancak bu kadar zor olmaması gerekiyor.

  • 21 Mayıs 2017

   Merhaba, parsel tevhidi konusunda gerekli avukatlık hizmeti veriyoruz. Yapamayacak gibi iseniz avukatlık hizmeti alabilirsiniz.

 2. 25 Mayıs 2017

  Ayni kişiye ait ancak imar yolu ile ayrılmış parsellerin tevhidi hukuken mumkunmu yol için ayrica para alinirmi

 3. 28 Eylül 2017

  tevhıd yapıldıktan sonra anlasmazlık durumunda gerıye donus mumkunmu ve rızklerı nelerdır

Yorum Yap

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

© 2019 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

Gizlilik Politikası

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: