Güncelleme Tarihi:
El Atmanın Önlenmesi Müdahalenin Meni Davası
                                       El Atmanın Önlenmesi Müdahalenin Meni Davası

Tapu sahibi sizsiniz ancak gayrimenkulünüzü başkası kullanmakta ya da hisseli tapunuz mevcut ancak söz konusu taşınmazı kullanmanız engellenmekte. Ancak 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun Mülkiyet Hakkının İçeriği başlıklı 683. maddesine göre bir şeye malik olan yani bir şeyin sahibi olan kimsenin hukuk düzeninin sınırları içerisinde o şey üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma hakkı mevcuttur. Ayrıca malik yani sahibi malını haksız bir biçimde elinde bulunduran kimseye karşı el atmanın önlenmesi (müdahalenin meni) davası açabilmektedir. Bu nedenle yaşadığınız mağduriyetin en kısa sürede ve en masrafla çözülmesi için başarılı, mevzuata hâkim ve tecrübeli bir avukata danışarak el atmanın önlenmesi ya da diğer adıyla müdahalenin men’i davası açabilirsiniz.

El atmanın önlenmesi, bir taşınmazın sahibinin mülkiyet hakkının kullanılmasının engellenmesinin önüne geçilmeye çalışılması yani malına haksız olarak müdahale edilen ve onu kullanmasına engel olunan malikin bu engellemeyi bertaraf etmesinin sağlanmasıdır.

Ayrıca bir taşınmaz üzerinden kamulaştırma yapılmaksızın geçirilen enerji nakil hattı, altından geçirilen su ya da petrol boru hatları, taşınmaz üzerindeki ağaçların meyvelerinin toplanması, taşınmazdan çıkan başka ürünlerin malikin rızası dışında alınması, taşınmazdan çıkan kaynak suyunun boru döşenerek kendi arazisine götürülmesi yani mevzuatımızda belirtilen bütünleyici parça, doğal ürünler, eklentilerde el atmanın önlenmesi yani müdahalenin men’i davasına konu olabilmektedir.

Bu davanın kabul edilmesi ile mahkeme tarafından verilen karar icraya konularak işgalciler çıkarılabilinmektedir. Ayrıca bazı durumlarda hâkim, yerel âdete uygun ve kaçınılmaz taşkınlıklardan doğan zararların uygun bir bedelle denkleştirilmesine de karar verebilmektedir.

Bunlarla birlikte, müdahalenin men’i davası ile birlikte kaldırma ya da ecrimisil de talep edilebilinmektedir.

El Atmanın Önlenmesi (Müdahalenin Meni) ve Davacı

Bu davayı, taşınmazın maliki veya asli zilyedi yani malik gibi kullanan, elbirliği mülkiyetine bağlı olan taşınmazlarda paydaşlardan her biri, hepsi ya da yetki verdikleri bir paydaş ya da miras şirketinin temsilcisi açabilmektedir.

Yararı kamuya ait sular ile kayalar, tepeler, dağlar, buzullar gibi tarıma elverişli olmayan yerler ve buralardan çıkan kaynaklar ile dere, ırmak gibi halka ait sular ile dere yatakları, belediye hudutları dışında kalan umumi yollar, boşluklar, kıyılar, ormanlar, sazlık ve bataklık alanlar ile mera, yaylak ve kışlaklar hakkında el atmanın önlenmesi davası açma hakkı Hazine’ye aittir.

Hayvanların otlatarak yararlanılan mera, kışlak ve yaylak ile köy yolları, köy meydanları, köy boşlukları, köy pazarı, mezarlık, panayır yerleri vs. ile ilgili el atmanın önlenmesi davası açma hakkı, köy tüzel kişiliğine aittir.

Belediye hudutları içerisinde bulunan meralar, yol, meydan park ve mezarlık gibi yerler hakkında Belediye Başkanlığı el atmanın önlenmesi davası açılabilmektedir.

Umumi yol, meydan, mera, kışlak, yaylaklarda ve benzeri yerlerde yetki sahipleri kamu daireleri koruma görevini yerine getirmediği takdirde, halktan herhangi bir kişi de açabilmektedir.

El Atmanın Önlenmesi (Müdahalenin Meni) ve Davalı

El atmanın önlenmesi davasında davalı, söz konusu taşınmaza el atan kimse ya da kimselerdir. Yani mülkiyet hakkına el atan ve sahibinin yararlanma, denetim ve gözetim hakkını engelleyen veya mülkiyet hakkını başkasına zarar verecek ölçüde kullanan ya da kullananlardır.

El Atmanın Önlenmesi ve Süresi 

Gasp ve saldırılardan dolayı açılacak ise, zilyedin eylemi ve failini öğrenmesinden başlayarak iki ay ve her halde fiilin üzerinden bir yıl geçmekle açılması gerekmektedir. Bu süre hak düşürücü olup müdahalenin men’i davası açılmadığı takdirde dava açma hakkı düşmektedir.

Tapuya dayanılarak dava açılması halinde ise her halükarda yani her zaman dava açılabilinmektedir. Elbette bazı istisnalarda mevcuttur. Bunlardan bir tanesi de taşkın inşaatın söz konusu olduğu durumda, taşınmaz maliki bunu öğrendiği tarihten itibaren on beş gün içerisinde itiraz etmediği ve dava açmadığı takdirde, iyi niyetli inşaat sahibi uygun bir bedel karşılığında taşan kısmın kendisine verilmesini talep edebilmektedir.

El Atmanın Önlenmesi ve Görevli Mahkeme

El atmanın önlenmesi (müdahalenin meni) davasında görevli mahkeme, ilgili taşınmazın bulunduğu Asliye Hukuk Mahkemesi’dir.

Bu tür  durumlar ile karşılaştığınızda iyi bir gayrimenkul avukatı çözüme gitmeniz hak kaybınızı önleyecektir.

Yazıyı Paylaş
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 1. 17 Mayıs 2017

  merhaba, kiracı tahliye davası açtık kazandık ve kiracıyı evden çıkardık evden kiracılar çıktıktan sonra nasıl olduysa anahtarı bir tanıdıklarına vermişler ve onlar eve yerleşmişler bunları nasıl çıkaracağız bir daha mı tahliye davası açacağız

  • 21 Mayıs 2017

   merhaba, burada evinize yerleşen kişiler kiracı konumunda olmadığı için müdahalenin meni yoluna gidebilirsiniz.

Yorum Yap

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

© 2019 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

Gizlilik Politikası

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: