Tüketici Hukuku

Tüketici Hukukunda Tanım ve Amaç

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu esas alan, borçlar hukuku kaynaklı güncel bir hukuk dalıdır.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun birinci maddesinde Kanunun ve dolayısıyla tüketici hukukunun amacını şöyle belirtir; ‘’Bu Kanunun amacı; kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı, tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemleri almak, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konulardaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir.’’

Tüketici Hukukunda Temel İlkeler ve Yetkili Mahkeme

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun dördüncü maddesi 2.fıkrasında bu hukuk ve Kanundaki temel ilkeleri şöyle açıklar; ‘’Sözleşmede öngörülen koşullar, sözleşme süresi içinde tüketici aleyhine değiştirilemez.’’ Aynı madde 3.fıkrada ise bir deiğer temel ilkeden bahseder; ‘’Tüketiciden, kendisine sunulan mal veya hizmet kapsamında haklı olarak yapılmasını beklediği ve sözleşmeyi düzenleyenin yasal yükümlülükleri arasında yer alan edimleri sözleşmeyi düzenleyen kendi menfaati doğrultusunda yapmış olduğu masraflar için ek bir bedel talep edilemez. Bankalar, tüketici kredisi veren finansal kuruluşlar ve kart çıkaran kuruluşlar tarafından tüketiciye sunulan ürün veya hizmetlerde ise tüketiciden faiz dışında alınacak her türlü ücret, komisyon ve menfaat türleri ile bunlara ilişkin usul ve esaslar Bakanlığın görüşü alınarak Bu kanunun ruhuna uygun olarak ve tüketiciyi koruyacak şekilde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenir.’’

Tüketici hakları ile ilgili uyuşmazlıklarda Tüketici Hakem heyeti ya da Tüketici mahkemelerine başvuruda bulunulmaktadır. Tüketicinin bulunduğu yerde Tüketici mahkemesi bulunmuyorsa Asliye Hukuk mahkemeleri bu görevi yerine getirmektedir.

Ülkemizde tüketici kesim haklarının ne olduğunu bilmediğinden birçok konuda mağdur oluyor. Her tüketicinin bilinçli olması gereken bir çağda yaşadığımızdan ve ayrıca tüketim çağında olduğumuzdan tüketici hukuku her geçen gün ehemmiyetini artırıyor. Son yıllarda vatandaşların en çok mağdur olduğu hukuk dalı olan tüketici hukuku, büromuzda en tecrübeli olduğumuz hukuk dallarından biridir. Büromuz çağın ve vatandaşın ihtiyaçlarına göre güncellenen bir hizmet anlayışında olduğundan tüketici hukuku alanında uzmanlaşmayı elzem görmüş ve bu alanda yeterli bir uzman kadro oluşturmuştur.

Tüketici hukuku, firmalara karşı bireylerin haklarını müdafaa etmek ve bunlardan yararlanabilmek için gereklidir. Türkiye’de vatandaşlar tüketici bilincine sahip olmadığından ayıplı bir mal alışverişinde haklarını bilmemekte olup gerekli hukuki prosedürü işletememektedirler. Mıhcı Hukuk Bürosu Avukat ekibimiz tüketici hakları hukuku ve tüketici mahkemeleri davaları konusunda edindikleri deneyim ve bilgiler çerçevesinde;

Tüketici mahkemesinde dava açılması ve takibi ile tüketiciler lehine Hakem Heyetine başvurulması, harici gayrimenkul satışlarına ilişkin konularda Tüketici mahkemelerinde dava takibi danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermektedir.

Mıhcı Hukuk Bürosu Tüketici Hukuku alanındaki tüm uyuşmazlıklarınız ve davalarınız hakkında hukuki destek ve danışmanlık sağlamaktadır.

Tüketici Hukukunda Kapsam

Tüketici hukuku, her türlü tüketici işlemi ile tüketiciye yönelik uygulamaları kapsar, örneğin; defolu mallar, garanti belgesi, etiketlendirme zorunluluğu, kapıdan pazarlamalar, taksitli satışlar da tüketici hukuku kapsamında yer alır.Bir mal veya hizmeti ticari ya da mesleki olmayan amacı için alan, kullanan ya da ondan faydalanan kişi tüketici kabul edilir. Bu kişi gerçek veya tüzel kişi olabilir. Kişinin tüketici sayılabilmesi için bu şartları sağlaması gerekmektedir. Tüketici hukuku yani tüketicinin kurduğu ilişkilerdeki haklarının korunması da 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile sağlanmaktadır.

Açıklanan tüketici sıfatına sahip kişiler söz konusu mal veya hizmetten kaynaklanan şikayetlerinde mal veya hizmetin bedeli her sene belirlenen sınır fiyatın altında kaldığında tüketici mahkemesinden önce tüketici hakları hakem heyetine başvurmak zorundadır. Tüketici avukatı, Tüketici Hakları Hakem Heyetine başvuru, Hakem Heyeti nezdinde yapılacak işlemler, tüketici mahkemesinde dava açmak ve mahkeme işlemlerinde tüketicinin haklarının korunması adına hukuki destek sağlar. Sonuç takibi yapar.

Tüketici avukatı tüketicinin şikayetleri üzerine tüketici hakları çerçevesinde izlenebilecek hukuki çözümleri kişiye sunar. Tüketiciyi mahkeme ve hakem heyeti önünde temsil ederek malın onarımı,  değişimi,  iadesi, uğranılan zararın tazmini gibi haklarını aramaları sürecinde ona hem temsil hem danışmanlık hizmeti sağlar. Tüketici hukuku alanındaki mevzuatı takip ederek çözümleri güncel olarak sunar ve tüketicinin izlemesi gereken yolu buna göre çizer. Satıcı ve tüketici arasında yapılan sulh görüşmelerinde yer alarak tüketicinin var olan haklarını etkin kullanmasını sağlar. Bu görüşmeler sonucunda bir protokol düzenlenecekse bir tüketici hukuku avukatı yardımı tüketicinin  yararına olacaktır.

Uygulamada en çok görülen uyuşmazlıklardan olan ayıplı mal ya da hizmet sunulması,  bu ayıplı mal ya da hizmetin sebep olduğu maddi ve manevi zararların tazmini, satılan ürünün bozuk defolu çıkması, servis sağlama yükümlülüğü,  garanti belgesi ile ilgili yaşanan uyuşmazlıklar, abonelik sözleşmesi ve bundan kaynaklanan uyuşmazlıklar, mesafeli satışlarda uyuşmazlıklar ve sözleşmelerde yer alan haksız şartların getirdiği uyuşmazlıklar, devre tatil, paket tur, kapıdan satış, tüketici kredisi sözleşmeleri uyuşmazlıkları, haksız alınan banka dosya masrafı iadesi, kaçak doğalgaz kullanma para cezasına, su-elektrik fatura itirazları, inşaat projelerinden daire veya iş yeri alma durumunda sözleşmeye uygun teslim etmeme gibi konularda avukat yardımı ile süreci yürütüp hakkınızı almalısınız.

Tüketici Hukuku Alanında Verdiğimiz Hizmetler;


-Kusurlu ürün yüzünden tüketicinin uğradığı zararın tazmini

-Alım satım sözleşmelerinin yapılması

-Tüketici sözleşmesindeki haksız şartlar

-Taksitli satış sözleşmelerinde cayma hakkı

-Turizm paket sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar

-Tüketici hakem heyeti başvuru ve takip işlemleri

-Tüketici mahkemelerindeki her türlü dava işleri

-Bayilik ve distribütörlük ilişkileri

-Tüketici kredi sözleşme işlemleri

-Tüketici şikayet hattı kurulması

-Abonelik sözleşmelerinin denetlenmesi

-Toki sözleşmelerinden doğan davalar

-Ayıplı otomobil davaları

-Ayıplı gayrimenkul davaları

-Kıymetli evrak hukukuna dayalı uyuşmazlıkların çözümü

-Çek, senet, poliçe kambiyo senetlerinden doğan alacak ve iptal davaları

-Garantili mal davaları

-Devre tatil davaları

-Haksız şartlardan doğan davalar

-TOKİ sözleşmelerinden doğan davalar

Yukarıda bulunan tüm hizmetlerimizden yararlanabilmek için iletişim sayfamızda bulunan iletişim kaynaklarından bize kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Mıhcı Hukuk Bürosu olarak her türlü tüketici uyuşmazlığı ile tüketici hukukunda uzman avukatlar vasıtasıyla soruna çözüm bulmaktadır.

Avukat Danışma

  Yazıyı Paylaş
  •  
  •  
  •  
  •  
  •