Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku’nun Amaç ve Kapsamı

Bir eşya hukuku terimi olan gayrimenkul, genellikle ekonomik bir terim olarak kullanılır; arsa, arazi, bina, apartman, işyeri, konut gibi tapu kütüğüne bağımsız sayfaya kaydedilen taşınmazları ve sürekli haklar ile kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümleri konu alan bir hukuk dalıdır.  Eşya hukuku, mülkiyet hukuku, medeni hukuk ile yakından ilişkilidir.

Gayrimenkul hukuku, tapu ve tescil davaları başta olmak üzere, istihkak, kamulaştırma, kira bedeli tespiti, ortaklığın giderilmesi ve tescil davaları gibi konuları kapsamaktadır.

Emlak hukuku, diğer adıyla konut hukuku; gayrimenkul hukukunun konut taşınmazları ile ilgili kısmını konu alır. Alım-satım sözleşmelerinin hazırlanması ve düzenlenmesi, genel anlamda gayrimenkul danışmanlığı, gayrimenkul satış vaadi, ekspertiz hizmetleri, hukuki durum tespiti gibi hususlar, emlak hukukunun içinde yer almaktadır.

Gayrimenkul dava türleri; tapu davaları, istihkak davaları, kamulaştırma davaları, kira davaları, izale-i şuyu davalarıdır.

 • Tapu davaları; tapu tescil ve iptali gibi dava türlerini kapsar. Mülkiyet hakkını içerir. İmar uygulaması, mirastan mal kaçırma, vekaletin kötüye kullanımı ve tapu üzerinde hak sahibi olan kişinin hukuki ehliyeti olmaması gibi nedenlerle bu dava açılır.
 • İstihkak davaları; taşınmazın haksız olarak işgal edilmesi sonucunda açılır. Zilyetliği haksız yere elinden alınan kişinin bu davayı açmaya hakkı bulunur.
 • Kamulaştırma davaları; kamu yararı gözetilerek açılan bir dava türüdür. Devlet özel mülklere, değeri kadar ödeme yapılarak kamulaştırma yapmaktadır.
 • Kira davaları; mal sahibi veya kiracı açar. Kira bedelinin belirlenmesi, tahliye davaları gibi alt dalları bulunur. Kira sözleşmesinden kaynaklı uyuşmazlıklar da kira davalarına sebebiyet verebilmektedir.
 • İzale-i Şuyu davaları; taşınır veya taşınmaz üzerinde birden fazla ortak olması durumunda açılır. Diğer ismiyle ortaklığın giderilmesi davasıdır.

Sözleşmelere ve davalara diğer örnekler olarak; gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi, intifa, sükna ve sınırlı ayni hak kurulmasına dair sözleşmeler, istirdat davası, haksız el atmanın önlenmesi davası ve müdahalenin men’i davası verilebilir.   

Gayrimenkul hukukunda avukat tutma zorunluluğu yoktur ancak basit bir usul hatasından dolayı dava kaybedilebilmektedir.  Gayrimenkul davalarının önemi nedeniyle uzman bir hukukçu vasıtasıyla bu davaların takibi, tarafların yapacağı hataları ortadan kaldıracaktır.

İnşaat sektörünün hızla geliştiği ülkemizde, giderek taşınmazdan kaynaklanan hukuki uyuşmazlıklar da artmaktadır. Bu tür uyuşmazlıkların başında müteahhit firmaların satış vaadi sözleşmelerine rağmen işi zamanında bitirememeleri, alıcıya teslim edilmemesi veya taahhütlerine uymayan kalitede veya özellikte konut inşa etmeleri, sözleşmede kararlaştırılan ücretten farklı bir ücret talep etmeleri, tapu ve kat mülkiyeti konusunda yaşanan gecikmeler gelmektedir.

Mıhcı Hukuk Bürosu Olarak Gayrimenkul Hukuku Alanında Verdiğimiz Hizmetler

 • Kira sözleşmeleri,
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri,
 • Gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri,
 • Eser-istisna sözleşmeleri,
 • Müteahhidin ayıba karşı sorumluluğundan doğan uyuşmazlıklar,
 • Ayıp ve zararın tespiti işlemleri,
 • 2B yasasından doğan davalar,
 • Ecrimisil davaları,
 • Kamulaştırma davaları,
 • Tapu kayıtlarında mevcut hataların düzeltilmesi davası,
 • Kentsel dönüşüm yasasından kaynaklı davalar,
 • Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının yönetimi,
 • Taşınmazların intifa, ipotek, irtifak gibi ayni haklarının tesisi ve terkini,
 • Tapu sicil ve kadastro müdürlükleri ve belediyeler nezdinde kayıt tetkik işlemleri ve gayrimenkullerin değer tespitleri,
 • Toplu konut projeleri, kooperatifler, kat mülkiyeti kurulması ve uyuşmazlıkları, vakıf taşınmaz tahsis işlemleri ve mortgage işlemleri hizmeti,
 • Durum tespit raporu, hukuki değerlendirme ve risk analizi,
 • Yabancıların mülk edinebilmesi için hukuki danışmanlıki,
 • Gayrimenkul finansmanı konusunda danışmanlık,
 • Satış ve sınırlı ayni hakların tesisine ilişkin “resmi senet” formunda sözleşmeler; alım, önalım, geri alım, alt kira, sat ve geri kirala, miras taksim, devremülk, sigorta poliçeleri, niyet mektupları, garanti, kefalet ve banka teminat mektuplarının düzenlenmesi,
 • Gayrimenkul yönetimi; yönetim, bakım sözleşmesi, kira ve alt kira sözleşmelerinin müzakereleri, düzenlenmesi, uygulanması, değiştirilmesi, ödenmeyen kira bedellerinin tahsili,
 • İş geliştirme, mimarlık, inşaat, inşaat yönetimi, proje yönetimi, pazarlama, işletme, lisans, aracılık, simsarlık sözleşmelerinin hazırlanması

Daha ayrıntılı bilgi almak için iletişim bölümünden bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Avukat Danışma

Yazıyı Paylaş
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

© 2019 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

Gizlilik Politikası

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: