Gayrimenkul Hukuku
Gayrimenkul hukuku eşya hukukunun önemli ve uygulamada çok karşılaşılan bir dalıdır. İnceleme alanı gayrimenkulün eş anlamlısı olan taşınmazlar ve bu taşınmazların konu olduğu hukuki ilişkilerdir. Bu hukuki ilişkilerin öneminden dolayı gayrimenkul hukuku avukatı müvekkiline danışmanlık yapar ve bu ilişkinin müvekkilin lehine yürütülmesini sağlar.

Gayrimenkul Hukuku Avukatının Yaptığı İşler

 • Gayrimenkuller için satış sözleşmesi kurulması veya mevcut sözleşmenin gözden geçirilmesi
 • Alınmak veya satılmak istenen gayrimenkul için aracılık etmesi
 • Tapu işlemleri gerçekleştirmek, taşınmazın tapudaki kayıtlarının incelemesi ve tapuda ev, iş yeri gibi gayrimenkul üzerindeki şerh, ipotek gibi mükellefiyetlerin ve imar durumunun kontrol edilmesi
 • Gayrimenkulün hukuki durumunun araştırılması ve bu durumla ilgili müvekkile bilgi verilmesi
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesi düzenlenmesi veya bu sözleşmelerden kaynaklanan gayrimenkulun hiç yada sözleşmede kararlaştırdığı şekilde teslim edilmemesi nedeniyle açılacak davaların yürütülmesi
 • Kat karşılığı inşaat-satış vaadi sözleşmelerinin düzenlenmesi ve bu satış vaadi sözleşmesine dayanarak açılan tapu tescil davalarının yürütülmesi
 • Hile, hata veya özellikle taşınmazın mal kaçırmak veya başka gizlenen amaçlarla muvazaaya yada miras bırakanın yaptığı muris muvazaasına dayanan sebeplerle açılan tapu iptal davalarını yürütülmesi
 • Bedeli ödenmiş olmasına rağmen tapuda devri yapılmayan gayrimenkuller için açılan tapu tescil davalarını yürütmek
 • Satış vaadi sözleşmesine aykırı davranmak veya satış vaadine konu taşınmazın ayıplı olarak teslim edilmesinden kaynaklanan yada maketten ev satışında istenilen söz verilen evin teslim edilmemesi nedeniyle açılacak davaları yürütmek.
 • Malikin mülkiyet hakkına dayanarak açtığı istihkak ve tecavüzün meni davasının yürütülmesi,
 • Malikin taşınmazına yapılan haksız işgallerin önlenmesi için yapılabilecekler hakkında müvekkile bilgi vermek, müdahalenin men-i ( el atmanın önlenmesi ) davasının yürütülmesi
 • Ortaklığın giderilmesi ( izale-i şuyu davası ) davası açmak
 • Projelerin çevre ve imar mevzuatına uygun olup olmadığının denetlenmesi
 • İnşaat izni ve ruhsatı alınması için gerekli işlemlerin yapılması
 • Kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma durumlarında müvekkili bilgilendirmek, idari makamlar nezdinde olayları çözmek ve devamında davalarını yürütmek
 • Yabancılar hukukuna göre yabancıların mülk edinmesi Türk vatandaşlarının ediniş prosedüründen daha farklıdır. Yabancıların Türkiye’de gayrimenkul edinmesi için gerekli evraklar ve hukuki usulun ülkeden ülkeye de farklılık göstermesi nedeniyle bir gayrimenkul avukatının bu işlemleri yürütmesi hukuki açıdan daha sağlıklıdır.
 • Kentsel dönüşüm avukatı ile kentsel dönüşüm konusu hakkında danışmanlık vermek
 • Gayrimenkul Yatırım Ortaklarına dair işlemleri yürütmek
 • Kira sözleşmesinin hukuki olarak koruyan maddelerle birlikte düzenlenmesi veya kira ilişkisine dayanan tahliye talepli icra takibi ve tahliye davası açılması,  davanın yürütülmesi
 • Kira bedelinin artırılması veya düşürülmesi anlamında kira tespit davasını yürütülmesi
 • Kat mülkiyeti hukukuna göre yönetim planı hazırlanması, kat mülkiyeti ve kat irtifakından dolayı çıkan uyuşmazlıklar da gayrimenkul hukuku avukatının yaptığı işlemler arasındadır.

Yukarıda sayılan işlemler uygulamada en çok karşılaşılan işlemlerdir. Mıhcı Hukuk Bürosu olarak bunlarla sınırlı kalmadan gayrimenkulün yapılış aşamasından başlayarak bitişine, başkasına satılmasına veya aynı hak tesis edilmesine kadar geçen sürelerde oluşan tüm hukuki ilişkilerde ve bu ilişkilerden meydana gelen hukuki sorunlarda müvekkile yardımcı olmaktayız. Gayrimenkullerin değerinden dolayı bu işlemleri hukuki altyapıda gerçekleştirecek bir gayrimenkul hukuku alanında uzman avukatımızdan destek alınmalıdır.

Avukat Danışma

Yazıyı Paylaş
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Yorum Yap

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

© 2018 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: