Ceza Hukuku

Ceza Hukuku Tanım Kapsam ve Amaç

Ceza hukuku suç ve ceza kavramlarını inceleyen kamu hukuku bölümüdür. Ceza hukukunun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir.

Ceza hukuku tüm hukuk alanlarının en geniş kapsamlı dallarından biridir. Özellikle ülkemizde vatandaşların en fazla mağdur edildiği hukuk alanı olarak dikkat çeken bu alan Türk Ceza Kanununda (5237 sayılı) yer alan tüm suçların soruşturma, kovuşturma ve infaz evrelerini barındırır. Kanunda suçlar 4  temel kısım olarak incelenmiş olup bu kısımlar şöyle sıralanmaktadır: Uluslararası suçlar, Kişilere karşı suçlar, Topluma karşı suçlar, Millete ve Devlete karşı suçlar. Uluslararası suçlar; soykırım, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti vb. suçlardan oluşmaktadır. Kişilere karşı suçlar; kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki, cinsel taciz, tehdit, şantaj, hakaret, hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, haberleşme gizliliğinin ihlali, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verilerin kaydedilmesi vb. suçlardan oluşmaktadır. Topluma karşı suçlar; genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, çocuğun soybağını değiştirme, ihaleye fesat karıştırma vb. suçlardan oluşmaktadır. Millete ve devlete karşı suçlar; iftira, yalan tanıklık, suç uydurma, suç üstlenme, zimmet, rüşvet vb. suçlardan oluşmaktadır.

Ceza Muhakemesi kanunu (5271 sayılı) ise yakalama, el koyma, telefon dinlemesi, teknik araçla takip, mobil iletişim tespiti, arama, gözaltı, tutuklama, kişiden saç, tırnak vb. biyolojik örnek alınması, otopsi işlemleri vb. birçok adli işlemi inceler ve düzenler. Ceza hukukunda olağan kanun yolları (İtiraz, İstinaf, Temyiz) olduğu gibi olağanüstü kanun yolları da (Kanun yararına bozma, yargılanmanın yenilenmesi) mevcuttur.

Ceza Hukukunda Mahkemeler ve Görevleri

Ceza mahkemeleri, her il merkezi ile bölgelerin coğrafi durumları ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak belirlenen ilçelerde Hakimler ve Savcılar Kurulunun olumlu görüşü alınarak Adalet Bakanlığınca kurulur.

1-Sulh Ceza Hakimliği

-Yürütülen soruşturmalarda hakim tarafından verilmesi gerekli kararları almak, işleri yapmak ve bunlara karşı yapılan itirazları incelemek amacıyla kurulmuştur.

2-Asliye Ceza Mahkemesi

-Sulh ceza hakimliği ağır ceza mahkemelerinin görevleri dışında kalan dava ve işlere asliye ceza mahkemlerince bakılır.

3-Ağır Ceza Mahkemesi

-Türk Ceza Kanununda yer alan yağma, irtikap, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, hileli iflas suçları, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılan davalar ile ağırlaştırılmış müebbet hapis müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren suçlarla ilgili dava ve işlere bakmakla ağır ceza mahkemeleri görevlidir.

Ceza Hukukunda Avukatın Önemi

Ceza hukuk diğer hukuk alanlarına göre çok daha özel ve hassas bir alandır. Zira hukukun diğer alanları maddi konularla alakalı olduğu halde ceza hukuku doğrudan kişi hürriyetini ve adli sicili etkileyen bir hukuk dalıdır. İşte bu nedenle ceza davalarında kaliteli bir hukuk bürosundan yardım almak bir anlamda zorunlu hale gelmiştir. Ceza hukuku alanında avukatlar şüpheliyi, sanığı, mağduru, suçtan zarar göreni, katılanı, suçtan sorumlu olan diğer kişileri temsil ederler. Bu bağlamda adliyede, kolluk makamlarında veya suç için önemli diğer mahallerde bulunurlar, ifade ve sorguya katılırlar, isnatla ilgili bilgilendirmeyi sağlarlar, dilekçeler vasıtası ile ya da sözlü olarak hakları koruma altında tutarlar. Tüm bu sebeplerden dolayı ceza avukatı seçimi titizlikle yapılmalıdır.

Mıhcı Hukuk Bürosu Türk Ceza Kanununda yer alan tüm suçlar kapsamında danışmanlık, mağdur avukatlığı ve şüpheli veya sanıklara müdafilik hizmeti vermektedir. Hukuk büromuz Ceza hukuk alanının geniş kapsamı dolayısıyla hizmet anlayışını günümüz şartlarına adapte ederek bu alandaki misyonunu daha spesifik ve verimli gerçekleştirmek adına birden fazla hizmet türünde farklı departmanlarda eleman çalıştırmakta olup bilhassa aşağıdaki hizmetlerde uzmanlaşmıştır:

Ceza Hukuku Alanında Verdiğimiz Hizmetlerimiz;


Dava Hizmetleri:

-Ağır Ceza Davalarında sanık ve müşteki vekilliği

-Sulh Ceza Davalarında sanık ve müşteki vekilliği

-Asliye Ceza Davalarında sanık ve müşteki vekilliği

-İstinaf ve Temyiz aşamaları

-Kambiyo (Çek yasası) Fikri ve Sınai Mülkiyet haklarından kaynaklarından cezai takipler ve davalarda sanık ve müşteki vekilliği

Danışmanlık Hizmetleri:

-Fiil ve hareketlerin cezai bakımından incelenmesi ve çözümü

-Ceza hukuku hakkında bilgilendirme

-Ceza dosyası inceleme ve görüş bildirme

Dosya-Dilekçe ve Diğer Hizmetler:

-Yakalama, arama, gözaltı vb. tüm koruma tedbirlerine itiraz

-Tutuklama aşamasında itiraz başvurusu

-Savunma dilekçesi, itiraz dilekçesi vb. tüm dilekçe hizmetleri

-İnfaz kanunundan doğan tüm uyuşmazlıklar, (676 sayılı Khk) mağduriyetleri

-Sabıka kayıtlarının ve sicillerin zaman aşımı ve hukuki nedenlerle silinmesi talepleri

-İnternetten haber kaldırma işlemleri

-Adli kontrol kararına itiraz ve takip işlemleri

-Soruşturma dosyası ile ilgili yayın yasağı kararı aldırma veya yasağa itiraz işlemleri

-Suç duyurusunda bulunma, Cumhuriyet Savcılığı hazırlık soruşturması sırasındaki takip ve müdahaleler

-Trafik kazalarından kaynaklanan, ceza davaları, kusur oranına karşı itiraz ve tespitler

Yukarıda bulunan tüm hizmetlerimizden yararlanabilmek için iletişim sayfamızda bulunan iletişim kaynaklarından bize kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Avukat Danışma

Yazıyı Paylaş
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

© 2019 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

Gizlilik Politikası

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: