Güncelleme Tarihi:

Yıllık İzin Süreleri ve Yıllık İzin Ücreti
                                                              Yıllık İzin Süreleri ve Yıllık İzin Ücreti

Yıllık ücretli izin hakkı anayasal olarak belirlenen dinlenme hakkına dayanak olarak getirilmiş bir uygulamadır. Yıllık ücretli izne hak kazanabilmek için işyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olmak gerekir. Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçmek mümkün değildir. İşçi yıllık iznini kullanmak zorundadır.

Yıllık İzin Süreleri Ne Kadardır?

4857 sayılı İş Kanununun 53. maddesinde yıllık izin süreleri belirtilir. Buna göre yıllık izin süreleri ne kadardır? “İşçilere verilecek yıllık izin süreleri, hizmet süresi;

 1. a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara on dört günden,
 2. b) Beş yıldan fazla on beş yıldan az olanlara yirmi günden,
 3. c) On beş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmi altı günden,

Az olamaz.

Ancak on sekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz.”

Yıllık ücretli izin yukarıdaki maddede belirtilen miktarlardan fazla olarak belirlenebilir ancak işçi kabul etse dahi daha azı olarak kararlaştırılamaz. Yıllık izin süreleri biri 10 günden az olmamak üzere en çok 3’e bölünebilir. İşveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan diğer ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme ve hastalık izinleri yıllık izin gününden düşülmesi mümkün değildir. Ulusal bayram, hafta tatili ya da genel tatil günlerinden biri yıllık ücretli izin kullanılan günlerin içine denk gelirse, bu günler yıllık ücretli izinden sayılmaz. İşçi bulunduğu yerden başka bir yerde yıllık iznini kullanacaksa belgelendirmek kaydıyla dilerse işverenden yıllık izin sürelerine ek olarak 4 günlük ücretsiz “yol izni”de talep edebilir.

İşçi yıllık ücretli izinlerini, izne çıkmak istediği dönemden en az “bir ay” önce işverene yazılı olarak bildirir. İşçi yıllık izin dilekçesinde adı, soyadını, hangi tarihlerde iznini kullanmak istediğini ve ücretsiz yol izni isteyip istemediğini yazmalıdır. (Yıllık Ücr. İz. Yön. Md.7, 8) İşveren veya vekili işin ve işçinin durumunu değerlendirerek, yazılı olarak başvuran ve başvurmaya diğer işçilerin izin tarihlerini belirler. İşçi, işverenin uygun gördüğü tarihe uymak zorundadır. Bu konuda işçinin itirazı olamaz. Ancak işçi açıkça sadece kendisine çok ayrımcı olarak karar verildiğini düşünüyorsa, işverenin ayrımcılık yapma yasağına aykırı davranması nedeni ile işvereni dava ederek ve ispatlayarak 4 aylık maaşı tutarında tazminata hak kazanabilir.

Yıllık İzin Ücreti

4857 sayılı kanunun 57. maddesine göre “İşveren, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye, yıllık izin dönemine ilişkin ücretini ilgili işçinin izine başlamasından önce peşin olarak ödemek veya avans olarak vermek zorundadır.”  Yıllık izin ücretli izin olduğundan yıllık izne hak kazanmakla o dönemin ücretine peşinen hak kazanır. Bu yüzden yıllık izne çıkarken işçi o döneme ilişkin ücretini peşinen isteyebilir.

İş sözleşmesi herhangi bir sebeple sona ererse, işçinin kullanmadığı ya da işverenin kullandırmadığı yıllık izin süresine ait ücreti, işçinin son maaşı üzerinden kendisine ödenir. Bu durum iş sözleşmelerinin istifa veya işten çıkarma ile sona ermesi durumunda gündeme gelen işçilik alacakları içinde yer almaktadır. Yıllık izin ücreti ödenmediği durumlarda işçinin iş mahkemesinde dava hakkı vardır. Dava sürecinde işçinin yıllık izin kullandığının ve bu döneme ait yıllık izin ücretinin ödendiğinin ispatı işverende olmakla birlikte işçi de tanık göstererek bu durumun tespitini daha da güçlendirebilir.

Yazıyı Paylaş
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 1. 9 Nisan 2016

  Sayın avukat, 5 senedir aynı yerde çalışmama rağmen patron yıllık izinlerimizi vermiyor. Bu sene yazın yıllık izin hakkımı istedim ama yine yok izin falan diyerek geçiştirdi. Benim bu haklarım ne olacak. İşten çıkmadan bu haklarımı almanın veya yıllık iznimi kullanmanın bir yolu yok mu?

  • 10 Nisan 2016

   İş kanununa göre yıllık izin hakkınız var ancak işveren bunu kullandırmaması durumunda yapacak çok da bir şey yok. İşten ayrıldığınız zaman yıllık iznin verilmemesini dava edebilirsiniz. Onun dışında işvereni idareye şikayet ederek ceza almasını sağlayabilirsiniz. yada yıllık izinlerin verilmemesi nedeniyle istifa ederek yıllık izin ücretlerinizi hem de kıdem tazminatınızı alabilirsiniz.

Yorum Yap

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

© 2018 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

Gizlilik Politikası

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: