Güncelleme Tarihi:
Yabancıların Çalışma İzni
                                              Yabancıların Çalışma İzni

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bağımlı ya da bağımsız olarak çalışmak isteyen yabancıların çalışma izni alması gerekmektedir. Çalışma izni olarak da geçen bu müsaade müessesesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca işlerlik kazanır. Yani başvurular 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunda belirtilen usule ve esasa uygun olarak bakanlığa yapılacaktır. Ancak ikili veya çok taraflı uluslararası antlaşmalar ile taraflar bu durumun aksine de karar vermiş olabilirler. Ancak Türkiye Cumhuriyeti kanunları yabancıların çalışma izni alması yasak olan meslek grupları tespit etmiştir. Bu meslek grupları şunlardır;

 • Avukatlar,
 • Diş hekimleri,
 • Eczacılar,
 • Noterler,
 • Güvenlik Görevlileri,
 • Gümrük Müşavirleri,
 • Kabotaj Kanunu uyarınca kara suları içinde balık, istiridye, sünger, inci ihracı yahut dalgıçlık, arayıcılık, kaptanlık vs.
 • Özel hastanelerde sağlık yöneticiliği.

İlgili kanun yabancıların çalışma izni için düzenleme yaparken gerekli belgelerde ilgili yabancı uyruklu kişinin süreli mi, süresiz mi veya bağımsız çalışma izni mi (Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde şirket faaliyeti yürüterek ticaret hayatında yer almak isteyen kişiler) ya da ilgili yabancı kişinin çalışmak istediği sektöre göre farklı belgeler talep edebilmektedir. Ayrıca belirtmek gerekir ki izinsiz olarak çalışma hayatında yer alan yabancı uyruklu kişilere 7.500 Türk Lirası civarında idari para cezası öngörülmüştür. Bunun içindir ki yabancıların çalışma izni hususunda titiz ve acele davranmaları gerektiğinden bürokratik işlemlerin hızlandırılabilmesi için avukata vekalet verilmesi elzemdir.

Yabancıların Çalışma İzni Başvurusu Nasıl Yapılır?

4817 sayılı kanun yabancıların çalışma izni başvurusunda yetkili merci Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kılmıştır. Bakanlık izin için başvuruları yurt içi başvuruları ve yurt dışı başvuruları olmak üzere iki şekilde almaktadır. Yurt içi başvuruları bakanlığa, yurt dışı başvuruları ise ilgili ülkelerdeki temsilciliklerimize yapılır.

Yurt içinden yapılacak olan çalışma izni başvuruları için yabancıların ilk etapta oturma izni almış olmaları gerekmektedir. Bu oturma izni en az 6 aylık süre için alınmış olmalı ve bu süre bitmiş olmamalıdır. Türkiye’ye eğitim için gelen yabancıların oturma izni bu kapsamda yer almaz. İlgili oturma izni şartını sağlayan yabancılar hem de işverenleri çalışma izni için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına doğrudan başvuru yapacaktır. (Düzenleme: Artık oturma izni almadan yalnızca çalışma izni alarak da hem çalışma hem de oturma iznine sahip olabilirsiniz.)

Yeni mevzuat düzenlemesi yabancıların çalışma izni başvurusunu sanal ortamda yapmayı zorunlu kılmıştır. Elektronik ortamda başvuru yapan yabancılar bu başvuru üzerine alacakları barkodlu başvuru formunu hem kendileri hem de işverenine imzalatmalıdır ve yazdırmaları gereken diğer belgeleri bir araya getirerek bakanlığa teslim etmelidir. Bakanlık tarafından değerlendirmeye alınan çalışma izni başvurusunun sonucu ilgili yabancıya tebliğ edilir. Bu tebliğden itibaren yabancı 30 gün içerisinde “çalışma meşruhatlı ikamet tezkeresini” almak için ilgili emniyet birimlerine başvurmalıdır. Eğer ki yabancı bu başvuruyu gerçekleştirmezse verilen izin geçerlilik kazanamaz. İlgili kanun 7. maddesinde yurt içinden çalışma izni yapamayacak yabancıları saymıştır. Kanuna göre, turist vizesi sahipleri, çalışma amacıyla vize alan yabancılar, vize muafiyeti sayesinde Türkiye’de bulunan yabancılar Türkiye’den çalışma izni için başvuru yapamayacaktır.

Kanunun yabancıların çalışma izni başvuru yöntemi olarak esas tayin ettiği vasıta yolu yurt dışında ilgili ülkelerde bulunan temsilcilikleridir. Yurt içinden başvuru istisna yoldur. Türkiye Cumhuriyetinde çalışmak için başvuru yapmak isteyen yabancı hangi ülkede ikamet ediyorsa o ülkede yer alan Türk temsilciliğine başvuruda bulunmalıdır. Ancak karar merci Türkiye Cumhuriyeti temsilciliği değildir. Yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı son sözü söyleyecektir. Temsilcilik başvuru hakkında değerlendirmelerde bulunarak dosyayı bakanlığa iletir. İzin başvurusu ilgili kanun gereği elektronik ortamda gerçekleşecektir. Elektronik ortamda izin başvurusunu yapan yabancı uyruklu kişi başvuru sonrası yazdıracağı barkodlu başvuru formunu hem kendi hem de işverenine imzalatarak ve gerekli diğer belgeleri de temin ederek başvuru dosyasını temsilciliğe iletir ve temsilcilikte 10 iş günü içerisinde dosyayı bakanlığa ulaştırır. Temsilcilik aracılığıyla yani yurtdışından çalışma izni başvurusu yapan yabancılar için bakanlık tarafından onay çıkması halinde yabancı uyruklu kişi 90 gün içerisinde vize talebini gerçekleştirmelidir. Ülkeye giriş yaptıktan sonra ise 30 gün içerisinde ilgili yabancı uyruklu kişinin oturma izni başvurusu için T.C. İçişleri Bakanlığına başvuruda bulunması gerekir.

Yabancıların Çalışma İzni Başvurusu Reddine İtiraz

Çalışma izninin verilmesine, iznin durdurulmasına, yabancıların çalışma izin sürelerinin uzatılmasına ve benzeri tüm yetkiler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındadır. Çalışma izni ile ilgili talepleri bakanlık değerlendirir ve karara bağlar. Ancak kanun bakanlığın kararlarına karşı itiraz yolları da öngörmüştür. İlk itiraz yolumuz bakanlığın verdiği kararın ilgili yabancıya tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde bakanlığa bir itiraz dilekçesi ile yapılacak başvurudur. Bu itiraz başvurusundan da sonuç alamayan yabancı için yani bakanlığın yabancı ile ilgili olumsuz kararının devam etmesi halinde idari yargı yolu açıktır.

Yazıyı Paylaş
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Yorum Yap

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

© 2018 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

Gizlilik Politikası

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: