Güncelleme Tarihi:
Vasiyetnamenin İptali Davası
                                                         Vasiyetnamenin İptali Davası

Vasiyetnamenin iptali konusundan önce vasiyetnamenin kısa bir tanımını yapmak gerekmektedir. Hukukta vasiyetname, kişinin vefatı veya gaipliği halinde mal varlığının kimlere bırakıldığını gösteren tek taraflı bir hukuki muameledir. Vasiyetname yapma hakkı şahsa sıkı sıkıya bağlı olan haklardan olup kanuni veya akdi temsil bu işlemin düzenlenmesi için geçerli olmamaktadır. Yani miras bırakan vasiyetname düzenleme işlemlerini şahsen gerçekleştirmesi gerekmektedir. Ancak miras bırakan ölmeden önce vasiyetname düzenlerken kimlere ve ne şekilde paylaştırılması gerektiği konusunda tek başına tasarrufta bulunurken bazı durumlarda mirasçılarının hakları açısından zedelenme durumu oluşabilmektedir. Bu durumlarda ilgili kişiler tarafından vasiyetnamenin iptali davası açılabilmektedir.

Vasiyetnamenin iptaline ilişkin yasal mevzuata ilişkin düzenlemeler, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 557.,558. ve 559.maddelerinde düzenlenmiştir.

Vasiyetnamenin İptali Sebepleri

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 557.maddesinde ölüme bağlı bir tasarruf olarak düzenlenen vasiyetnamenin iptali için şu nedenler belirtilmektedir;

1-Ehliyetsizlik; yaş küçüklüğü, akıl hastalığı, akıl zayıflığı, sarhoşluk vb. sebeplerle akla uygun biçimde davranma yeteneğinden yoksun olan yani ayırt etme gücü bulunmayanların fiil ehliyeti de bulunmadığından yaptığı vasiyetname hukuki bir sonuç doğurmamaktadır.

Kişinin genel itibariyle vasiyetname düzenleyebilmesi için 15 yaşını doldurmuş ve ayırt etme gücüne sahip olması gerektiği de bilinmelidir.

2-İrade Sakatlığı; yanılma, aldatma, korku, zorlama gibi durumların sonucunda vasiyeti düzenleyen kişinin doğru beyanlarda bulunmayarak kendi isteği dışında düzenlemek zorunda kaldığı vasiyetnamenin iptali istenebilmektedir.  Ancak miras bırakan yanıldığını veya aldatıldığını öğrendiği yahut korkutulduğu günden itibaren 1 yıl içinde iptalini isteyebilmektedir. Miras bırakanın ölümünden sonra mirasçılarının bu duruma dayanarak iptal hususunda dava açma hakları ise bulunmamaktadır.

3-Hukuka veya Ahlaka Aykırılık; vasiyetnamenin içeriği, yüklendiği durum veya bağlandığı koşullar hukuka veya ahlaka aykırıysa vasiyetnamenin iptali davası bu duruma dayandırılarak açılabilmektedir.

4-Şekle Aykırılık; Vasiyetnamenin kanunda belirtilen şekli düzenlemelere uyulmadan yapıldığı durumlarda da vasiyetnamenin iptali davası açılabilmektedir.

Vasiyetname; resmi şekilde, el yazısıyla veya istisnai olarak sözlü yapılabilmektedir.

Resmi vasiyetname düzenlenirken vasiyetçi vasiyetin isteklerine uygun olarak düzenlediğini 2 tanık huzurunda beyan etmelidir. El yazılı olarak düzenlenen vasiyetname de ise, baştan sona vasiyetçinin el yazısıyla yazılmalı ve vasiyetnamede tarih bulunması zorunlu bir unsurdur. Bunların eksiklikleri şekle aykırılık kapsamında değerlendirilerek vasiyetnamenin iptali istenebilmektedir.

Vasiyetnamenin İptali Davası Açma

Vasiyetnamenin iptali davası açmak için dikkat edilmesi gereken en temel husus, mirasçıların vasiyetin iptalini istediği durumlarda miras bırakanın hayatta olmamasıdır. Daha sonrasında davada inceleme yapılabilmesi için vasiyetnamenin açılıp açılmadığına bakılmaktadır. Ardından da yapılan inceleme de vasiyetin aslı üzerinden geçerlilik şekil şartlarına uygun olup olmadığına bakılmaktadır.

Vasiyetnamenin iptali davasını vasiyetin iptalinde çıkarı bulunan yasal veya atanmış mirasçılar, vasiyet alacaklıları, mirasçı sıfatıyla hazine tarafından açılabilmektedir. Dava ise vasiyetname açıklandığı takdirde bundan menfaat gören yani vasiyetten faydalanan kişilere karşı açılmaktadır. İptal talep eden kişi veya kişiler taleplerini kanun önünde ispatlamak zorundadırlar.

Ayrıca vasiyetnamenin iptali davası, ölüme bağlı tasarrufların tamamına veya bir kısmının iptaline karşı da açılabilmektedir.

Vasiyetnamenin İptali Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Bu dava türünde görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesidir. Ayrıca yetkili mahkeme ise miras malları nerede olursa olsun, miras bırakanın yerleşim yeri mahkemesi olmaktadır.

Vasiyetnamenin İptali Davasında Süre

Vasiyetnamenin iptali davası, davayı açmaya yetkili olan kişilerin iptal sebebini öğrendiği tarihten itibaren başlayarak 1 yıl hak düşürücü süreye tabidir. Vasiyetname usulünce açılıp ilgililere tebliğ edilmeden 1 yıllık hak düşürücü süre ise başlamamaktadır.

Vasiyetnamenin iptali davası açma hakkı, her halde, vasiyetname açılma tarihinin üzerinden iyi niyetli davalılara karşı 10 yıl, iyi niyetli olmayan davalılara karşı 20 yıl geçmekle düşmektedir.

Ayrıca mahkemenin verdiği karar geçmişe etkili olup vasiyeti yapıldığı andan itibaren ortadan kaldırmaktadır. Ancak vasiyetnamenin iptali davasını açmayan kişiler yönünden hüküm ve sonuç doğurmamakta olup sadece davanın taraflarını bağlamaktadır.

Vasiyetname iptali davasını bir avukat, özellikle miras avukatı ile yada bu alanda çalışan bir hukuk bürosu ile açmanız davayı olası usul ve esas hatalarından kurtararak kazanma olasılığınızı oldukça artıracaktır.

Yazıyı Paylaş
 • 4
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  4
  Shares
 • 4
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 1. 17 Mayıs 2017

  babam 76 yaşında yaşlı ve alzaymır hastası bir adam. diğer çocuklar babama zorla el yazısı ile vasiyet yazdırmışlar ve bir çok şeyi kendi üzerine geçecek şekilde yaptırmışlar. Bunun iptali mümkün mü babam ne yaptığını bilmez durumda. Vasiyetnamenin bir kopyasını bir şekilde aldım bende.

  • 21 Mayıs 2017

   Merhaba, bahsettiğiniz durumun ispatı ile vasiyetnamenin iptali söz konusudur. Bunun için dava yoluna gitmeniz gerekecektir.

Yorum Yap

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

© 2018 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

Gizlilik Politikası

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: