Vasiyetname Hazırlama ve Yazımı
                                          Vasiyetname Hazırlama ve Yazımı

Her insan, mirasını kimlere bırakacağını ve ne şekilde paylaştıracağına vasiyetname yardımı ile karar verebilmektedir. Vasiyetname, mirasını bırakacak kişinin tek taraflı iradesiyle ölümünden sonra geçerli olarak mirasının kimlere kalacağını belirlemesidir.

Vasiyetname Nasıl Hazırlanır?

Vasiyetname hazırlama, kişinin tek taraflı iradesi ile gerçekleşse de miras hukuku bu konuda bazı şekil şartları ve yaptırımlar getirmiştir.  Bu nedenle geçerli bir vasiyetname için, kanunda öngörülen şekil şartlarına uyulması gerekmektedir. Böylelikle hazırlama ve yazım sürecinde uzman ve işinde ehil bir avukattan yardım almak gerekmektedir. Avukat yardımı ile daha sonrasında vasiyet ile ilgili sorun çıkartması engellenmiş olmakta,  mirasçılar arasında husumete neden olmamakta ve vasiyetname en başından geçersizlik ile karşı karşıya kalmamaktadır.

Vasiyetname hazırlama, kişiye sıkı sıkıya bağlı olan haklardandır. Bu nedenle de vasiyetname hazırlama sürecinde kişinin kendisi etkin bir rol oynamaktadır. Ayrıca bir kişinin bu işlemleri gerçekleştirebilmesi için şu özelliklerin ikisini de barındırmalıdır. Bunlar;

 • Kişinin ayırt etme gücüne sahip olması gerekmektedir.
 • Kişinin 15 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir.

Vasiyetname Hazırlama (Yazımı) Şartları

Vasiyetname hazırlama konusunda mevzuatta öngörülen bazı şekil şartları mevcuttur. Bunlardan bazıları şunlardır;

 1. Vasiyetnameyi hazırlayacak kişinin bunu gerçekleştirebilmesi için bir önceki paragrafta bahsedilen özellikleri taşıması gerektiğidir.
 2. Vasiyetnameyi hazırlayan kişi kanunda öngörülen yasal mirasçılarının saklı paylarına dokunamadığı ve tasarrufta bulunamadığından dolayı buna uygun şekilde bir vasiyetname hazırlaması gerektiğidir.
 3. Vasiyetname hazırlandıktan sonra vasiyetnameyi hazırlayan istediği takdirde vasiyetnameye konu mirası üzerinde istediği gibi işlem yapabilmekte, satabilmekte yani tasarrufta bulunabilmektedir.
 4. Vasiyetnameyi düzenleyen kişi istediği zaman hazırladığı vasiyetnameden dönebilmektedir. Vasiyetnamenin tamamından dönebileceği gibi bir kısmından da dönebilmektedir.

Vasiyetname Çeşitleri

Vasiyetname yazımı, üç şekilde gerçekleşmektedir. Bu çeşitler şunlardır;

1-Resmi Vasiyetname; vasiyeti hazırlattıran miras bırakan ve iki tanık ile birlikte noterde düzenlenilen vasiyetname şeklidir.

En sağlıklı vasiyetname hazırlama yöntemidir. Kaybolmaz, yırtılmaz, okunmama ihtimali oluşmaz ve miras bırakanın mümeyyiz olmadığı iddialarına maruz kalınmamaktadır.

Genellikle noter, sulh hakimi veya kanunda belirtilmiş yetkili memur önünde resmi vasiyetname hazırlanmaktadır. Kişi kendi el yazısı ile hazırladığı vasiyetini bu makamlara sunarak tasdik ettirebileceği gibi bu makamların karşılarında açıkça ifade de verebilmektedir.  Yani miras bırakanın resmi vasiyetname hazırlama işlemlerini gerçekleştirebilmesi için okuma yazma bilmesi gerekmemektedir.

Resmi vasiyetname yazımı işlemleri sırasında iki tanığın bulunması mecburidir. Bu tanıklarında fiil ehliyetlerinin olması, okuryazar olması ve miras bırakanın akrabası olmaması gerekmektedir. Tanıkların resmi vasiyetname hazırlama sürecindeki işlevi, vasiyetin noter huzurunda okunduğunu ve metnin miras bırakanın arzularına uygun olduğunu ve ehil olduğuna tanıklık etmektir. Bu nedenle hazırlanan resmi vasiyetname, tanıklara okunmaz. Ama miras bırakanın ama olması, felçli olması ve ya buna benzer hallerin olduğu durumlarda hazırlanan vasiyetname tanıklar huzurunda okunmaktadır.

2-El Yazılı Vasiyetname; vasiyetçinin baştan sonra bizzat kendi el yazısı ile hazırlanan, imzalanan ve düzenleme yeri ve tarihinin yıl ay ve gün olarak belirtildiği vasiyetnamedir. Şart olmamakla birlikte saklanmak üzere de açık veya kapalı olarak notere, sulh hâkimine veya kanunda belirtilen yetkili bir memura bırakılabilinmektedir. Ancak vasiyetname hazırlama şekli olarak el yazılı vasiyetname şeklinde hazırlanan vasiyetnameyi bulan kişinin bunu sulh hâkimine teslim etmesi mecburidir.

Vasiyetname hazırlama şekillerinden el yazılı vasiyetname şeklinde vasiyetnamenin hazırlanabilinmesi için; miras bırakanın yani vasiyeti hazırlayanın okuryazar olması gerekmektedir. Ayrıca miras bırakan, el yazısı ile vasiyetname hazırlama işlemlerini gerçekleştirecek ise arzularını açık ve anlaşılır biçimde anlatması gerekmektedir.

3-Sözlü Vasiyetname; ölüm tehlikesi, bulaşıcı hastalık, ulaşımın kesilmesi, deprem, savaş gibi bazı olağanüstü durumlarda diğer iki şeklinin gerçekleştirilemediği hallerde vasiyetçinin iki tanık ile birlikte sözlü olarak vasiyette bulunmasıdır.

Sözlü vasiyetname şeklinde hazırlanan vasiyetnamedeki tanıklar, en kısa sürede yaşanılanları açıklayan ve miras bırakanın sözle belirlediği vasiyetnameyi yer ve tarih belirterek ve iki tanığın imzası olacak şekilde bir tutanakla birlikte en yakın sulh hâkimine bildirmelidir.  Ayrıca tanıklar okuryazar olmalı ve mirastan yararlanacak kişilerden olmamalıdır. Tanıklar istediği takdirde, kendilerine anlatılanları yazmayıp en yakın sulh hâkimine sözlü olarak ifade verip zapta da geçirebilmektedir.

Vasiyetname hazırlama şekillerinden sözlü vasiyetname, diğer yöntemlerden farklı olarak miras bırakanın 1 ay içinde vefat etmesi halinde geçerli olmaktadır. Miras bırakan sözlü vasiyetnameyi hazırladığı andan itibaren bir ay içinde vefat etmediği takdirde daha sonrasında diğer şekillerde vasiyetname hazırlama olanağı oluştuğu düşünüldüğünden sözlü vasiyetname hükümden düşmektedir.

Eğer vasiyetname yazdırmak istiyorsanız vasiyetnamenin geçerliliği ve usulüne uygunluğu açısından ve içeriğinin uygunluğu açısından bunu bir avukat aracılığı ile yapmanız size ve mirasçılarınıza faydası olacaktır. Aksi halde mirasçılar vasiyetnamenin iptali, saklı paylar veya diğer hususlar için uyuşmazlık çıkarıp dava yoluna gidebilirler.

Yazıyı Paylaş
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 1. 17 Mayıs 2017

  avukat bey vasiyetname hazırlamak istiyorum ancak bahsettiğiniz gibi saklı paylar konusunda sıkıntı çıkmasın istiyorum bu konuda nelere dikkat etmeliyim?

  • 20 Mayıs 2017

   Merhaba, vasiyetname hazırlanması konusunun en önemli hususlarından biri saklı paylar konusudur. Aksi durum vasiyetnamenin iptalini gerektirebilir. Bu konu ile ilgili vasiyetnamenin iptali yazımı okuyabilirsiniz. Vasiyetnamenin hazırlanması konusunda sadece saklı paylar değil genel olarak miras hukuku kapsamında değerlendirme yapılarak hazırlanması en uygun yol olacaktır.

 2. 30 Ekim 2018

  Vasiyetnameyi saklı paylara müdahale edecek şekilde hazırlamak istiyorum. Haklı gerekçelerle saklı pay sahiplerden biri ve alt soyunu mirastan çıkarmak için ne yapmam gerekir?

  • 31 Ekim 2018

   Merhabalar, saklı pay kurumu mirasçıların hakkını korumak için oluşturulmuştur. Bu sebeple saklı pay sahiplerini mirastan mahrum bırakacak şekilde vasiyetname hazırlamak mümkün değildir.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

© 2020 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

Gizlilik Politikası

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: