Vakıflar Hukuku Avukatı
                                                         Vakıflar Hukuku Avukatı

Vakıflar hukuku avukatı ve verdiğimiz hizmetler konusundan önce kısaca vakıflar hakkında bilgi vermek gerekecektir. Vakıfçılık, ülkemizde tarihten gelen bir alışkanlık ve yardım ve şefkat duygusunun bir sonucudur. Ayrıca önceki zaman dilimlerinde dini sebeplerle de kurulmuştur. Bu nedenle vakıf, topluma yararlı hizmet gerçekleştirmek için kurulmuş yasal topluluklardır.

Anayasa’nın 33.maddesine göre herkesin önceden izin almaksızın vakıf kurma hakkı bulunmaktadır. Ancak vakıfların kötü niyete müsait yapıları sebebiyle de hukukumuzda sıkı denetim şartları öngörülmüş ve herhangi bir prosedür eksikliğinde ciddi para ve hapis cezaları hükme bağlanmıştır. Bu nedenle vakıf kuruluş işlemlerinden başlayarak diğer tüm işlemlerinde mevzuata hakim ve tecrübeli bir vakıflar hukuku avukatı ya da hukuk bürosuna danışarak işlemlerin gerçekleştirilmesi ya da onların vekilliği ile işlemlerin gerçekleştirilmesi en doğru sonuçların en hızlı bir biçimde alınmasını sağlayacaktır.

Vakıflar Hukuku

Vakıflar ile ilgili temel hukuki kaynak, T.C. Anayasası’dır. Bunun yanında 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 5737 sayılı Vakıflar Kanunu, Vakıflar Yönetmeliği, 5072 sayılı Vakıf ve Derneklerin Kamu Kurum ve Kuruluşları İle İlişkilerine Dair Kanun, 26.04.2013 tarihli ve 28629 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Vakıfların Tescil ve İlanı Hakkında Tüzük, Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu, Kadastro Kanunu, İmar Kanunu, Mera Kanunu, Belediye Kanunu, Vergi Mevzuatına İlişkin Kanunlar ve Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği gibi hukuki düzenlemelerde vakıflara ilişkin hukuki düzenlemeler mevcuttur.

Vakıf

Hukukumuza göre vakıf, bireylerin veya kurum ya da kuruluşların yeterli mal ve hakları belirlenmiş sürekli bir amacı gerçekleştirmek niyetiyle oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip mal topluluklarıdır. Bu nedenle dernekler de olduğu gibi belirli sayıda kişi ya da kuruluş tarafından kurulma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak hukukumuzda belirtilen özel düzenlemeler gereğince sadece tam ehliyete sahip kişiler tarafından vakıf kurulabilmektedir.  Bunun tek istisnası ise vasiyetname yolu ile vakıf kurulmasıdır. Bu durumda 15 yaşını doldurmuş ve ayırt etme gücüne sahip kişiler bu şekild kurabilmektedir. Kurumların kurmak istemesi halinde ise yetkili organları vasıtası ile kuruluş statülerine vakfa mal verebileceğine dair hükümler eklenerek yapılabilmektedir.

Kurulmak istenilen vakfın amacı da hukuka, genel ahlaka, milli birliğe, milli menfaatlere aykırı olmamalıdır. Ayrıca vakfa özgülenen mal varlığı da amaca yeterli nitelikte olmalıdır. Bu durumların var olması halinde vakıf, iki şekilde kurulmaktadır. Bunlar; vakıf senedi ve vasiyetnamedir.

Vakıf senedi, noterden temsilciler aracılığıyla bazı şartlara ve bulundurması gereken bazı içeriklere göre hazırlanması gerekmektedir. Ayrıca vakfa bazı mal varlığı değerleri özgülenmelidir. Vakfa özgülenen mal varlığı nakit para ise paranın vakıf adına Türkiye’de kurulmuş olan bir bankaya kurucuların her birinin hesabına ayrı ayrı yatırılıp vakıf adına bloke edilerek dekontunun tescil başvurusu sırasında mahkemeye ibrazı gerekmektedir. Vakfa özgülenen mal varlığı taşınmaz ya da taşınır bir malvarlığı ise değer tespitinin mahkeme tarafından yaptırılması ve ilgili sicillerine vakıf adına tescili sağlanmaktadır.

Vakıf senedinin bir örneği, noterde onaylanmasının ardından 7 gün içerisinde Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesi gerekmektedir. Bir örneği de vakfın merkezinin bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesi’ne tescil işlemleri sırasında gönderilmektedir. Vakıf tescil edilmesinin ardından ilgili mahkemedeki sicile ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’ndeki merkezi sicile kaydedilerek Resmi Gazete’de ilan edilmektedir. Vakfın tescil işlemlerinin ardından da söz konusu vakıf, tüzel kişilik kazanmakta ve vakfa özgülenen mal ve haklar vakfa geçmektedir.

Bunlarla birlikte vakfın kurulması gereken zorunlu organları da vardır. Bunlar; Mütevelli Heyeti ve Denetim Birimi’dir. Ancak bunların yanında istenilmesi halinde başkaca organlar da kurulabilmektedir. Ayrıca kurulan organların kaç kişiden oluşacağı, toplantı ve karar yeter sayıları, görev ve yetki sınırlarının belirlenmesi de daha sonra herhangi bir uyuşmazlık oluşmaması adına uzmanlık gerektirmektedir.

Ayrıca vakıflarda, derneklerdeki gibi üyelik sistemi bulunmamaktadır.

Vakıflar Hukuku Avukatı ile Verdiğimiz Hukuki Danışmanlık Hizmetlerimiz

Ülkemizde Vakıflar Hukuku alanlarında uzman ve tecrübeli avukat ya da hukuk bürosu sayısı, bir elin parmaklarını geçemeyecek sayıdadır. Bu nedenle bu alanda avukat ya da hukuk bürosu araştırırken daha fazla dikkatli ve sizi doğru sonuca en hızlı şekilde oluşturabilecek avukat ya da hukuk bürosu ile çalışmakta fayda bulunmaktadır.

Vakıflar hukuku alanında, hukuk büromuz bu konuda uzman ve tecrübeli avukatları bularak bünyesine kazandırmış ve vereceği hizmetlerle de sizi en doğru sonuca en kısa sürede ulaştırmak için çalışmaktadır. Vakıflar hukuku alanında verdiğimiz faaliyetlerimiz ise şunlardır;

 1. Vakıflar hukuku avukatı ile vakıflara ve yöneticilerine danışmanlık hizmeti verilmesi,
 2. Vakfın adına yönelik davaların açılması, takip edilmesi ve başarılı bir şekilde sonuçlandırılması,
 3. Vakıf kuruluş işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve yabancı kişilerin vakıf kurma işlemlerini gerçekleştirmesine yardımcı olmak,
 4. Vakıf senedi ya da vasiyetname hazırlanması işlemlerine yardımcı olmak ya da düzenlemek,
 5. Yöneticileri hakkında açılacak ceza ya da tazminat davalarında ya da diğer davalarda vekillik görevini üstlenerek davaların başarılı şekilde sonuçlandırılması,
 6. İşlemleri sırasında alınması gereken izinlerin alınarak faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,
 7. Organlarının oluşturulması, toplantıların takibinin yapılması ve organların kararlarının hukuki denetimini gerçekleştirmek,
 8. Mütevelli Heyeti’ne ve diğer organlarına danışmanlık hizmeti vermek,
 9. Vakıfların feshine ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi ve açılan davaların takibini gerçekleştirmek,
 10. Vakıfların amaçları nedeniyle açılan davaların takibini gerçekleştirerek başarıyla sonuçlandırılmasını sağlamak,
 11. Devlet adına intikal ettirilmiş olan vakıf gayrimenkullerinin geri alınması ve vakıf adına tescili için gerekli davaların açılması ve dava sürecinin takip edilerek sonuçlandırılması,
 12. Evladiye alacağı davasının açılarak davanın başarıyla sonuçlandırılması,
 13. Vakıf evlatlarının galle fazlası alacağı davası açılarak davanın başarıyla sonuçlandırılması,
 14. Vakıf gayrimenkul alım-satım işlemlerinin yapılması,
 15. Mallarının yönetimi, tasfiyesi, alıkoyma vb. davalarda vekillik yapılması, davaların takibinin yapılması ve davaların başarıyla sonuçlandırılması,
 16. Vakıf bünyesinde iktisadi işletmeler kurulması ve gerekli işlemlerin yapılması,
 17. Her türlü sözleşmenin denetlenmesi ve düzenlenmesidir.
Yazıyı Paylaş
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 1. 18 Mayıs 2017

  vakıf evladının tespiti davası açmak istiyoruz ama vakıf 500 yıllık kurucu ile soy bağımı nasıl ispat edeceğim bu imkansız bir şey.

  • 20 Mayıs 2017

   merhaba bununla ilgili vakıf evladının tespiti davası yazımızı okuyabilirsiniz. Vakfın ilk kurucusu ile soy bağınızı ispat etmenize gerek yok diğer vakıf evlatlarından herhangi biri ile soy bağınızı ispat ettiğiniz takdirde sizin de vakıf evladı olduğunu tespit edilir.

 2. 11 Ekim 2018

  merhaba biz vakifmali olan okulda ihale ile kantin kiraladik buraya ait olan diger okulu isimleri aynı olan ek bina ihaleye cikarmi vakıf malı olan okul ayrilirmi bize verdiler ayrı ayrı para istiyorlar bu suç değil mi aydinlatirsaniz memnun olurum teşekkür ederim

  • 6 Kasım 2018

   Merhaba.
   Diğer işletmenin niteliği konusunda kesin bir kanıya varmak gerekir. Olay örgüsünün daha detaylı anlatılması için bizimle mail ya da telefon yoluyla iletişime geçmenizi tavsiye ediyoruz.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

© 2020 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

Gizlilik Politikası

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: