Güncelleme Tarihi:

Tutuklamaya İtiraz Nasıl Yapılır?
                                               Tutuklamaya İtiraz Nasıl Yapılır?

Tutuklama Ceza Muhakemesi Kanununda öngörülen bir tedbir olup, şüphelinin soruşturma ve kovuşturma aşamasında mahkeme tarafından uygulanabilir. Ancak mahkemenin bu karara varabilmesi yani şüphelinin tutuklanması yönünde karar alabilmesi için Ceza Muhakemesi Kanunu bazı şartlar öne sürmüştür. Bu şartlar,

 • Şüphelinin yahut sanığın kaçma şüphesi veya saklanması şüphesini uyandıran somut olguların varlığı hali,
 • Şüphelinin delilleri karartmaya veya mağdur üzerinde baskı kurmaya çabalaması halidir.

Ancak tutuklama kararının verilebilmesi için maddi şartların yanında şekli şartlarında oluşması gerekmektedir. Bu şartlar ise,

 • Tutuklamaya dair yasak bulunmaması,
 • Tutuklamaya dair engelin bulunmaması,
 • Sanığa güvence belgesinin verilmemiş olması,
 • Tutuklamanın iddia edilen suçla orantılı olması,
 • Hakim veya mahkeme kararının olmasıdır.

Cumhuriyet savcısının talebi üzerine hakim veya mahkemenin takdir yetkisine bırakılmış olan tutuklama talebinin hakim veya mahkeme tarafından onaylanması halinde bu karara itiraz yolu açıktır. Tutuklama kararını takip eden yedi gün içerisinde şüpheli bu karara itiraz etmelidir. Şüpheli hakkında verilen tutuklama kararını bu kararı veren mahkemeye yapmalıdır.

Soruşturma Evresinde Tutuklamaya İtiraz Nasıl Yapılır?

Hukuk sistemimizde tutuklamaya itiraz hukuki kurumu iki evrede kullanılmaktadır. Bunlardan biri hakkında tutuklama kararı alınan ve daha soruşturma evresinde olup tutuklanan şüpheliler için soruşturma evresinde tutuklamaya itirazdır. Ceza muhakemesi kanununa göre cumhuriyet savcısının şüphelinin tutuklanmasını ve adli kontrolünü gereksiz görmesi halinde resen şüpheliyi serbest bırakabilir. Bunun haricinde soruşturma evresindeki tutuklu şüpheli kendisi de veya müdafisi aracılığıyla tutukluluğuna mahkeme veya hakim üzerinden itiraz edebilir ve serbest bırakılmasını talep edebilir.

Böyle bir durumda yani tutuklu şüphelinin serbest bırakılmayı talep edeceği bir durumda ilk yapacağı iş belki de en önemlisi gelişi güzel hazırlanmış tutuklamaya itiraz dilekçesi vermekten kaçınmasıdır. İnternet ortamında yer alan dilekçe örnekleri veya adliye yakınlarında yer alan arzuhalcilere hazırlatılmış dilekçeler çoğu zaman yetersiz kalabilmektedir. Tutuklu şüpheliye isnat edilmeye çalışılan suç durumunu iyi kavrayarak teknik hukuki bilgisiyle durum değerlendirmesi yapıp en etkili tutuklamaya itiraz dilekçesini hazırlayacak ve somut delilleri değerlendirebilecek bir ceza hukuku avukatı şüpheli için en iyi destek olacaktır.

Soruşturma evresinde tutuklu şüphelinin tutukluluk halinin devamının gerekliliğini savcının istemiyle sulh ceza hakimi, en geç 30’ar günlük aralarla değerlendirir. Yahut şüphelinin kendisi veya müdafisi de tutuklamaya itiraz da bulunabilir. Soruşturma evresinde sulh ceza hakimi kendiliğinden herhangi bir değerlendirme de bulunamaz.

İlgili kanun yani Ceza Muhakemesi Kanunu tutuklamaya itiraz edecek olan şüpheli veya şüphelinin ceza avukatının tutuklama kararının verildiği günden itibaren 7 gün içerisinde itirazın yapılması gerektiğini söylemiştir. Hakim veya ilgili mahkeme bu itirazı 3 gün içerisinde değerlendirip kararını vermelidir. Hakim veya ilgili mahkeme tutuklamanın devamına karar verirse bu karara karşı da itiraz yolu açık olup, itirazın yapılması halinde ilgili merci en kısa sürede değerlendirmesini yapacak ve kararını verecektir. İtiraz merciinin vereceği karara itiraz yolu kapalıdır. Tutuklamaya itiraza karşı verilecek bir serbest bırakma kararına karşı cumhuriyet savcısının itiraz yolu kapalıdır.

Kovuşturma Evresinde Tutuklamaya İtiraz Nasıl Yapılır?

Soruşturma evresinde yapılabilen tutuklamaya itiraz, kovuşturma evresinde de yapılabilmektedir. Ancak şüphelinin tutukluluğunun devamı için illaki talep şart değildir. Her mahkeme oturumunda bu durum hakim ve mahkemece değerlendirilir. Tutuklamaya itirazın olduğu durumlarda mahkemeye sunulacak tutuklamaya itiraz ve tahliye talep dilekçesinde taleplerinin hukuki sebepleri açıkça belirtilerek profesyonel bir dilekçe hazırlanmalıdır.

Tutuklamaya İtiraz Dilekçesi Nasıl Hazırlanmalıdır?

Tutukluğa itiraz hem soruşturma hem de kovuşturma yani ceza davası evresinde yapılabilmektedir. Bu itirazın dilekçesi hazırlanırken titiz davranmak gerekmektedir. Dikkat edilmesi gereken hususlar, soruşturma veya ceza davasının konusunun belli bir sistematik ve olay örgüsü içinde ele alınıp bütün vakıalar tarihsel sıralama içerisinde yer almalıdır. Çok kısa ya da çok uzun olmamasına dikkat edilmesi gereken tutuklamaya itiraz dilekçesinde somut deliller üzerinden ilerlenmeli ve soruşturma ile kovuşturma evresindeki usul eksiklikleri ile esasa yönelik itirazlar yer almalıdır. Ayrıca dilekçede tutuklama kararı ile tutuklu şüphelinin mağduriyete uğrayıp uğramadığı, suçu tutuklamayı gerektirir nitelikte olup olmadığı irdelenmelidir.

Haksız Tutuklama Nedeniyle Tazminat Talebi

Tutukluk kararına itirazı reddedilen ve kanuna aykırı biçimde tutuklamasına karar verildiğini, tutukevinde haksız yere tutuklu yargıladığını iddia eden ilgili kişiler, karar veya hükmün kesinleşmesinden ve bu karar veya hükmün kendisine tebliğinden itibaren 3 ay içerisinde ve her halde karar veya hükmün kesinleşmesinden itibaren 1 sene içerisinde tutuklanan tazminat talebinde bulunabilir.

Tazminat talebi, haksız tutuklananın ve zarara uğrayanın yerleşim yerindeki ağır ceza mahkemesine yöneltilecektir. Mahkemeye yöneltilen bu talep için duruşmada karşı taraf hazine olacaktır ve hazineyi duruşmada atanan bir temsilci temsil edecektir.

Tazminat hesaplanırken tazminat hukukuna göre hareket edilecektir. O yüzden ilgili kişi uğradığı zararı ispat edecek olgu ve delillerini dosyasında bulundurmalı ve mahkemeye sunmalıdır.

Yazıyı Paylaş
 • 6
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  6
  Shares
 • 6
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 1. 18 Mayıs 2017

  tutuklamaya itiraz dilekçesi örneği sizde mevcut mudur? tutuklamaya itiraz dilekçesinde ne yazacağız?

  • 20 Mayıs 2017

   Halis Bey, özgürlük gibi bir konuda örnek dilekçe ile itiraz etmemelisiniz. Bunun için bir avukattan yardım alın. Durumun değerlendirilmesi tutuklama sebeplerinin varlığı, sanığın ve cezanın durumu gibi her türlü durum değerlendirilip buna uygun bir tutuklamaya itiraz dilekçesi hazırlanmalıdır.

Yorum Yap

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

© 2018 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

Gizlilik Politikası

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: