Turizm hukuku

Turizm Hukuku Tanım ve Amaç

Sosyal, kültürel, dini benzeri amaçlarla başka bir ülkeye yapılan, belirli süreli gezileri bireysel veya gruplar halinde yapan kişilere turist, turistlerin ve turistlere hizmet sağlayan kuruluşların tümünün yaptığı faaliyetler bütününe turizm denir. Teknolojinin gelişimiyle beraber ulaşım ağının hızlanması ve ulaşım hizmetinin maliyetinin düşmesi sonucu turizm yeryüzündeki en büyük sektörlerden biri haline gelmiştir. Bu sektörün milyonlarca kişi ve kuruluşu etkileyen devasa bir hizmet sektörü olmasından dolayı, sektöre sağlam temele dayanan hukuki zemin gerekmektedir. Turizm hukuku Bir hizmet endüstrisi olan turizm olayını düzenleyen turizm kurallarının toplamından ibaret bir hukuk dalıdır. Turisti ve turizm şirketlerini etkileyen ve düzenleyen yepyeni bir hukuk dalı olan bu alanda ülkemizde ne yazık ki yeterli avukat ve büro hizmet verememekte olup bu hizmetten faydalanan yerli yabancı birçok turist mağdur olmaktadır. Yüksek maliyetli olan bu hizmet sektörü, milyonlarca kişiyi ilgilendiren ve dolayısıyla sağlam temele dayalı bir hukuki zemin gerektiren bir alan olmuştur.

Turizm Hukukunda Kapsam

Seyahat acentaları, kar amacı ile turistlere turizm ile ilgili bilgiler vermeye, paket turları ve turları oluşturmaya, turizm amaçlı konaklama, ulaştırma, gezi, spor ve eğlence hizmetlerini görmeye yetkili olan, oluşturduğu ürünü kendi veya diğer seyahata acenteleri vasıtası ile pazarlayabilen ticari kuruluşlardır. Tur operatörleri, acentalar, oteller, turist rehberleri ve buna benzer, turizm sektörünün içerisinde yer alan diğer unsurlar turizm hukukunu ilgilendirir. Seyahat sürecinde nelerin hizmet kapsamında olup olmadığı, turizm hukukunda seyahat sigortası yükümlülüklerinin kimde olduğu, paket tur organizasyonlarının kapsamı ve nelerin pakette olmasının zorunlu olduğu, tarafların sorumluluklarının neler olduğu gibi turizm hukuku uyuşmazlıkları ve turizm hukuku anlaşmazlıkları ve de turizm hukuku ihtilafları da turizm hukukunun konusunu oluşturmaktadır.

Eğer sizde turizm hizmeti alırken mağdur edilmiş veya turizm şirketi aracılığıyla turizm sektöründe hizmet vermek amacında iseniz bu alanda uzmanlaşmış ve yeterli tecrübeye sahip avukat bulunduran bir avukatlık bürosundan yardım almalısınız. Turizm hukuku yeni ve bambaşka bir hukuk dalı olduğundan ve sürekli güncellendiğinden vatandaşların mağdur olmaması açısından avukatlık bürolarından yardım almaları gereklidir. Turizm sektörünün uluslararası bir yapıda olması ülke içi kanunlarla beraber milletlerarası hukuk dalında da uzmanlaşmış olmayı gerekli kılmaktadır. Unutulmamalıdır ki turizm sözleşmelerinde her bir kelimenin ehemmiyeti çok yüksektir. Bir tek yanlış kelime tarafları zor duruma sokabilecektir. Bu nedenle bu hukuk alanında çalıştığınız hukuk bürosunun hem milletlerarası hukuka hakim avukatlara hem de gerekli tüm yabancı dillere hakim avukatlara sahip olması gerekmektedir.

Mıhcı Hukuk Bürosu bünyesinden bulunan turizm hukuku ve uluslararası hukuk alanında uzman; İngilizce, Rusça, Fransızca, Arapça dillerine hakim avukatlar aracılığıyla turizm hukuku dalında verimli bir hizmet vermektedir.

Turizm hukuku kamu ve özel hukuk kurallarının iç içe uygulandığı bir hukuk dalıdır. Temelinde borçlar hukukuna dayalı olan turizm hukuku zaman içerisinde evrim geçirerek başlı başına bir dal haline gelmiştir.

Turizm hukukunu 1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu ile bu kanunlar uyarınca çıkarılmış tüzük ve yönetmelikler oluşturmaktadır.

Turizm genel anlamda insanların bireysel olarak veya gruplar halinde başka bir bölgeyi veya başka bir ülkeyi  gezmeleri, kültürel, sosyal edinimler sağlamaları ve bazen de burada bir süre konaklamalarının içinde bulunduğu faaliyetlerin tümüne verilen addır. Turizm sektörü içerisinde turistler, turist grupları, tur rehberleri, acentalar, oteller gibi unsurlar bulunmaktadır. Turizm hukuku tüm bu unsurlar ve bunların arasındaki ilişkiler ile bu ilişkilerden doğan ihtilaflarla ilgilenmektedir.

Bilindiği üzere ülkemiz ekonomik faaliyetlerinin en önemli paylarından biri de turizm sektörüne aittir. Her hangi bir sosyal veya ekonomik eğilim, gelişim sürecinde kendine özgü kurallar doğurmakta ve kuralların ihtiyaçlara cevap vermesi aranmaktadır. Turizm hukuku; Aile hukuku ya da Ceza Hukuku gibi kökenleri yıllar öncesine dayanan bir hukuk dalı değildir. Yeni yeni filizleniyor olması Turizm Hukuku alanında uzman avukatların sayısının azlığına sebebiyet olmaktadır. Sektördeki büyüklük ve hukuk sistemindeki yenilik mutlak suretle bir Turizm Hukuku avukatı ile birlikte çalışmayı gerekli kılmaktadır. Bunun yanında turizm sektörünün uluslararası bir yapı olması da ülke içi kanunlarla beraber milletler arası hukuk dalında da uzmanlaşmış olmayı gerekli kılmaktadır. Mıhcı Hukuk Bürosu Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve milletlerarası arası özel hukuk kurallarına hakim avukatlarıyla sizlere hizmet vermektedir.

Turist, iç turizm-dış turizm, günübirlikçi, seyahat acenteleri gibi ulusal ve uluslararası kavramlar hukuki bağlamda bir kelimeden öte derin anlamlar içermekte ve kullanımlarına göre değişik sonuçlar doğurabilmektedir. Unutulmamalıdır ki sözleşmelerde yersiz ya da yanlış kullanılan her bir kelime sözleşmede sakatlıklara ve hatta geçersizliklere sebebiyet verebilmektedir. Bu sebeplerden ötürü bir seyahat acentası, turizm hizmeti veren bir firma ya da hizmetten yararlanan her kim olursa olsun mutlaka sözleşmelerin hazırlanış sürecinde kurumumuz avukatlarının bilgi ve tecrübelerinden yararlanmalıdır. Bünyemizdeki Turizm Hukuku avukatlarının danışanlarının kendilerinden ne beklediğini bildiklerinden emin olabilirisiniz. Seyahat sürecinde nelerin hizmet kapsamında olup olmadığı, turizm hukukunda seyahat sigortası yükümlülüklerinin kimde olduğu, paket tur organizasyonlarının kapsamı ve nelerin pakette olmasının zorunlu olduğu, tarafların sorumluluklarının neler olduğu gibi turizm hukuku uyuşmazlıkları ve turizm hukuku anlaşmazlıkları ve de turizm hukuku ihtilaflarında hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz.

Turizm hukukunda 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ile 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu turizm hukukunun genel olarak üzerine kurulu olduğu kanunlardır.

Seyahat acentası kanuna göre kar amacı güderek turistlere bilgiler veren, paket turlar oluşturan, turizm amaçlı olarak gezi, spor, eğlence hizmetleri görmeye yetkili olan ve oluşturduğu etkinlikleri  kendisi veya başka acentalar aracılığıyla pazarlamaya yetkili olan ticari kuruluşlardır. Seyahat acentasının yaptığı bu işlerden kaynaklanan uyuşmazlıklar turizm hukukunun konusu içine girmektedir.

Tur operatörleri, acentalar, oteller, turist rehberleri ve buna benzer turizm sektörünün içinde yer alan diğer unsurlar ve bunlar arasındaki ilişkiler turizm hukukunu ilgilendirir.

Turizm mevzuatı içinde yer alan yükümlülüklerden doğan  sorunların çözümünde, sektör içindeki ilişkilerden kaynaklanan ihtilafların çözümünde ve her halde mevzuat hakkında, yapılacak sözleşmeler hakkında hukuki danışmanlık sağlanması turizm hukukuyla ilgilenen avukatın yaptığı işlerdendir.

Eğer siz de turizm alanında faaliyet gösteren bir şirket açmak niyetinde iseniz ve programlarınızdan faydalanan müşterilerinize karşı kanunlar ve uluslararası sözleşmeler çerçevesinde hangi yükümlülükler altında olduğunuzu, hizmetlerinizde nelerin yer alması gerektiğini, sözleşmelerin nasıl hazırlanması ve neler içermesi gerektiğini, müşterilerinize karşı Borçlar Kanunu çerçevesinde hangi Genel İşlem Şartlarını yazabileceğinizi mutlaka kurumumuz uzman avukatlarından öğrenmelisiniz. Yola çıkmadan öne yolunuzu aydınlatmak ve hukuki meselelerde önünüzü görmenizi sağlamak yegane amacımızdır. Sözleşmelerin hazırlanması sürecinde mutlaka bizden danışmanlık talep etmeniz faydanıza olacaktır.

‘Turizm acentem tarafından dolandırıldım.’, ‘Turizm hizmeti aldım. Ancak paketlerde vaat edilenler gerçekleşmedi. Ne yapabilirim?’, ‘Seyahat Şirketi kuracağım.Neler yapmalıyım?’, ‘Seyahat sözleşmesinde neler yer almalı?’, ‘Seyahat sigortalarını kim yaptırmak zorunda?’, ‘Turizm sektöründe danışmanlık hizmeti arıyorum.’, ‘Seyahat şirketi nasıl kurulur?’ gibi konu ve sorulara sahipseniz zaman kaybetmeden Mıhcı Hukuk  Bürosunun hizmetlerinden faydalanmalısınız.

Turizm Hukuku Alanında Verdiğimiz Hizmetler


-Seyahat acentesi ile otel arasındaki tüm ihtilaflar

-Turizm işletmelerinin kira işleri ve devir işlemleri

-Ecrimisile ilişkin ihtilaflar

-Turizm teşvik kanunu (2634 sayılı) ilişkin davalar

-Kıyı kanunu (3621 sayılı) ilişkin davalar

-Otel müşteri arasındaki ihtilafların çözümü

-Seyahat acentesi, otel, pansiyon vb. turizm işletmelerinin sözleşmelerinin hazırlanması

-Aktif danışmanlık

Yukarıda bulunan tüm hizmetlerimizden yararlanabilmek için iletişim sayfamızda yer alan iletişim kaynaklarından bize kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Avukat Danışma

Yazıyı Paylaş
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

© 2019 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

Gizlilik Politikası

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: