Trafik Hukuku
Karayolları üzerinde bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma ve zararla sonuçlanmış olay mevzuatımızda trafik kazası olarak tanımlanmaktadır. Ülkemizde bazen yolların veya trafiğin durumu sonucu bazen de yayaların veya sürücülerin ihmali – kasıtlı davranışları sonucu trafik kazaları gerçekleşmekte ve buradan büyük zararlar doğmaktadır. Türk Borçlar Kanunu 49. maddesi ‘
kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür’ şeklindeki genel düzenleme ile haksız fiil sorumluluğunu düzenlemiştir. Buna göre zarar gören kişiler en genel anlamı ile Türk Mahkemelerinde ‘tazminat davası’ açarak zararlarının karşılanmasını talep edebileceklerdir. Trafik kazası zararları maddi olabileceği gibi bedensel de olabilmektedir. Zarar gören kişiler bu bağlamda maddi ve manevi tazminat davası açarak hak arama süreçlerini başlatmalıdırlar.

Trafik Hukukunu ilgilendiren bir uyuşmazlık söz konusu olduğunda ilgili uyuşmazlığın mevzuatta temas edecek olduğu bir çok kanun söz konusu olabilir. Bunlar Türk Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Kabahatler Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, Karayolları Trafik Yönetmeliği, Trafik Ceza Rehberleri vs. kanunlardır. Görüldüğü gibi mevzuatın bir çok yerinde Trafik Hukundan doğan uyuşmazlıklara yönelik hükümler mevcuttur. Bu bağlamda trafikte hukuki sonucu olacak bir olay gerçekleştiği zaman olaya uygulanacak hükümlerin veya hak talepleri söz konusu olduğunda dayanılacak kanun maddelerinin çok iyi biliniyor olması gerekir. Bunun için trafik olayları uyuşmazlıkları konusunda deneyim sahibi bir hukuk bürosundan hukuki yardım talep edilmesi olası hak kayıplarının önüne geçmek adına büyük bir avantaj olacaktır.

Trafik Hukuku kapsamında sadece trafik kazaları değil bazı trafik cezaları da söz konusu olabilir. Aşırı sürat, alkollü veya ehliyetsiz araç kullanma gibi durumlar yaptırıma tabi kılınmışlardır. Trafik kurallarına aykırı davranan kişiler bu bağlamda cezalandırılmaktadır. Burada kişiler cezai yaptırım benzeri durumlarla karşılaşırlar. Kendisine trafik cezası kesilen kişilerin bu cezalara karşı itiraz etme hakları olduğu gibi haklarını dava yoluyla arama imkanları da vardır.

TBK 49. madde çok genel bir düzenlemedir. Bunun yanında bir trafik kazası söz konusu olduğu zaman bir çok zarar kalemi doğmaktadır. Tedavi giderlerinden yoksun kalınan kara, cenaze giderlerinden çalışma gücünün kaybı sonucu uğranılan zararlara kadar birçok maddi ve manevi zarar kalemleri söz konusu olacaktır. Bunların nasıl ve ne şekilde talep edileceği kişilerin haklarını en etkili şekilde savunabilmeleri açısından önemli meselelerdir.

Trafik kazalarında ortaya çıkan sonuca göre tazminat davasının konusu da büyümektedir. Yaralanmalı trafik kazaları, ölümlü trafik kazaları veya sadece maddi hasarlı trafik kazaları arasında maddi sonuçları açısından farklılıklar söz konusudur.  

Söz konusu tazminat davalarında zamanaşımı süreleri önem arzeder. Bunların başlangıç ve özellikle bitiş tarihlerine dikkat edilmemesi halinde ciddi hak kayıpları ortaya çıkabilir. Trafik kazası sonucu zarar gören kişilerin, zararı ve faili öğrendiği tarihten itibaren başlayarak 2 yıllık zamanaşımı süresi içerisinde ilgili davaları açmaları gerekir.. Zarara uğrayanlar, faili ve zararı daha geç öğrenseler bile her halükarda fiilin işlenmesinden itibaren 10 yıllık zamanaşımı süresi söz konusudur.

Süreler kadar davaların kime yöneltileceği, hangi mahkemelerde açılacağı gibi hususlar da önemlidir. Bütün bu süreçlerin birbiri ile bağlantılı olarak hızlı ve etkin bir şekilde yönetilebilmesi bu alanda deneyim sahibi avukatlardan hukuki yardım talebinde bulunulmasına bağlıdır.

Mıhcı Hukuk & Danışmanlık Trafik Hukukundan Doğan Uyuşmazlıklarda Ne Gibi Çalışmalar Yürütüyor? Mıhcı Hukuk olarak, müvekkillerimiz trafik hukukundan doğan tazminat ve ceza davalarını en hızlı ve etkin şekilde sonuçlandırma gayreti içerisindeyiz.

Trafik Hukuku Alanında Verdiğimiz Hizmetlerimiz

 1. Maddi ve Bedeni Hasarlı Trafik Davalarında Temsil Hizmeti
 2. Ölümlü Trafik Davalarının Takibi
 3. Maddi-Manevi Tazminat Davalarının Takibi
 4. Trafik Kazası Sonucu Başlatılan Ceza Soruşturmaları ve Dava Süreci Takibi
 5. Trafik Cezalarına Yapılacak İtirazlar ve Gerekli Dava Takipleri ile Danışmanlık Hizmeti
 6. Sigorta Alacakları  – Rücu Davaları Takibi ve Danışmanlık Hizmeti
 7. İlamlı – İlamsız İcra Takiplerinin Yapılması ve En Hızlı Şekilde Sonuçlandırılması

Avukat Danışma

Yazıyı Paylaş
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

© 2019 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

Gizlilik Politikası

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: