Tekstil Hukuku

Tekstil Hukuku Amaç ve Kapsam

Modern zamanın en taze hukuk dallarından olan Tekstil hukuku, Türk yerli yabancı ticaretinin en büyük pay sahiplerinden olan tekstil sektörünü düzenlemektedir. Tekstil sektörü, ticaretteki birçok sektöre göre daha fazla yabancı sermaye ve insan kaynağı barındırmakta dolayısıyla hukuki ilişki içermektedir. Tekstil sektöründeki insan kaynağı ve büyük miktarda sermaye ilişkisi, bu sektörde hukuku elzem kılmakta, müphem ilişki ağına bir nizam getirmek adına hukuk ihtiyacı doğurmaktadır. Tekstil hukuku; Sözleşmeler hukuku Uluslararası Ticaret Hukuku, Rekabet Hukuku, Reklam hukuku, İş hukuku ve Fikri mülkiyet hukuku olmak üzere birçok hukuku dalını kapsamaktadır. Tekstil sektöründeki iş sözleşmeleri, ticari ilişkiler ve fikri mülkiyet hakları epeyce sorunu beraberinde getirmektedir. İşte son yıllarda ehemmiyeti iyiden iyiye artan bu hukuk dalı tüm bu ihtiyaçlara yanıt verme adına özelleşmiş taze bir hukuk dalıdır.

Tekstil Hukuku ve Fikri Mülkiyet Haklarının İlişkisi

Fikri mülkiyet, bir eser üzerinde maddi ve manevi açıdan iddia edilebilecek bütün sahiplik haklarını ifade eder. Fikri mülkiyet bir kişi veyahut bir kuruluşa ait fikir ürünüdür. Bu kişi veyahut kuruluş bu ürünü serbest ve bağımsız olarak paylaşabilme hakkına sahiptir. İşte bu fikri mülkiyet hakları bilhassa Tekstil hukuku dalında büyük bir ehemmiyete sahiptir. Tekstil hukuku geniş anlamda fikri mülkiyet haklarını ve kapsamını inceler ve bu haklardan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde etkin rol oynamaya aday bir hukuk dalıdır. Diğer bir deyişle, Tekstil hukukunun fikri mülkiyet hakları ve onların korunması bakımından bu haklarla sıkı sıkıya bir ilişkisi vardır. Fikri ve Sınai haklardan Tekstil hukukunu doğrudan ilgilendiren haklar şöyle sıralanabilir;

1-Fikri sanat eserleri,

2-Patent,

3-Endüstriyel tasarım,

4-Marka,

5-Coğrafi işaretler.

Bu hukukta bilhassa fikri mülkiyet hakları korunmaya çalışılmış ve inceleme altına alınmıştır. Tekstil endüstrisi; rekabet, markalaşma, tasarım, dağıtım-lojistik, üretim ve pazarlama aşamalarının hepsini barındırmakta olduğundan, bu alanda çok mümbit bir hukuki altyapıya ihtiyaç vardır. Tekstil hukuku tüm bu aşamaların hepsinde, pragmatik yollarla kombinasyon sağlayıp en hızlı ve en adil hizmeti vermeyi şiar edinmelidir.

Mıhcı Hukuk Bürosu bu taze ve önemli hukuk dalına ayrıca bir değer vermekte olup yeterli altyapıyı oluşturmuştur. Bu hukuk alanında yeterli hizmet verebilmek adına Marka patent hukuku, İş hukuku, Reklam-Rekabet hukuku ve Fikri mülkiyet hukuku alanlarında uzman kadro ile çalışmayı elzem bulmuştur.

Mıhcı Hukuk Bürosu, tekstil sektörünün sorunlarını ve ihtiyaçlarını inceleyerek bu sektörün diğer birçok sektöre göre daha fazla yabancılık unsuru içerdiğini tespit etmiştir. Tekstil sektöründeki bu yabancılık unsuru, küreselleşen bir sektör olmasından mütevellit yabancı uyruklu işçi ve yabancı sermaye barındırmasından kaynaklanmaktadır. Mıhcı Hukuk Bürosu bu soruna, yabancı dil bilgisine sahip avukatlarla çalışarak çözüm bulma amacındadır. Mıhcı Avukatlık Bürosunda Rusça, İngilizce, Arapça ve Fransızca dillerinde sorunsuz hukuki hizmet sağlanmaktadır.

Tekstil Hukuku Alanında Verdiğimiz Hizmetler:


-Telif hakkı uyuşmazlıkları çözümü

-İş sözleşmelerinin hazırlanması

-Haksız rekabetin önlenmesi adına uyuşmazlık çözümü

-Ulusal ve uluslararası alanda tescil işlemleri

-Yatırım teşvikleri ve yabancı sermaye transferi konusunda hukuki danışmanlık hizmeti

-Distribütörlük anlaşmaları hazırlamak

-Reklam kuruluna başvurular

-Markaya tecavüz nedeniyle tazminat davası

-Patent iptali davaları

-Tecavüz fiillerinin durdurulması davası

-Ticari sırların kötüye kullanılmasının engellenmesi

-Lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve lisans alma/verme görüşmelerinde danışmanlık hizmeti verilmesi

-El konulan ürün üzerinde mülkiyet hakkı tanınması davası

Yukarıda bulunan tüm hizmetlerimizden yararlanabilmek için iletişim sayfamızda bulunan iletişim kaynaklarından bize kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Avukat Danışma

Yazıyı Paylaş
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

© 2019 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

Gizlilik Politikası

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: