Güncelleme Tarihi:
Tehdit Suçu TCK 106
                                     Tehdit Suçu ve Cezası TCK 106

Günlük hayatta en fazla maruz kalınan ve bir anlık tepkilerle şüphelisi olmaya en yakın olunan suç türüdür. Tehdit suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 106.maddesinde tanımlanmaktadır. İletişim araçlarının artması ve özellikle cep telefonu ve internetin yaygın olarak kullanılması ile de işlenme oranının giderek arttığı görülmektedir.

Tehdit Suçu Türleri (Türk Ceza Kanunu Madde 106)

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 106.maddesine bakıldığında genel itibariyle üç tür olarak belirlenmiştir. Böylelikle de türlerinden hangisinin somut olayda var olduğu tespit edildiğinde karşı tarafın alacağı ceza ya da maruz kalınabilecek ceza da değişmektedir.

Tehdit suçu, karşı tarafın maruz kaldığı tehdit unsurunun yöneltildiği varlıklar açısından üç çeşittir. Bunlar;

1-Basit Tehdit Suçu;

Genel itibariyle kişinin mal varlığının tehdit edildiği türdür. Tehdit suçları türleri arasında sadece şikâyete bağlı olan çeşididir. Yani karşı taraf hakkında ilgili ceza davası açılması ve ceza alması işlemlerinin yapılması için suçtan zarar gören kimsenin ya da mağdurun karşı tarafı bu suçu işlediğine dair ilgili Cumhuriyet Savcılığına altı ay içerisinde şikâyet etmesi gerekmektedir. Aksi takdirde bu süre hak düşürücü olup daha sonra basit haline ilişkin suçtan zarar görenin ve mağdurun şikâyet hakkı ortadan kalkmaktadır. Bu suçu işleyenin cezası ise altı aya kadar hapis cezası ya da adli para cezasıdır.

2-Tehdit Suçu;

Kişinin kendisinin veya yakınının hayatı, vücut veya cinsel dokunulmazlığının tehdit edildiği tehdit suçu türüdür. Tehdit suçu, şikâyete tabi olmayıp bu konu resmi makamlara ulaştığı takdirde suçun varlığına ilişkin emarelerin var olması neticesinde ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından kendiliğinden ve herhangi bir süreye bağlı olmaksızın işlem yapılmaktadır. Ayrıca yürütülen ceza davası sonucu suçu işleyen kişi hakkında verilebilecek ceza ise altı aydan iki yıla kadar hapis cezasıdır.

3-Nitelikli Tehdit Suçu;

Kanunda özellikle belirtilen bazı hallerin varlığı halinde, nitelikli işlendiği tespit edilmektedir ve nitelikli olarak işleyen kimseye verilecek olan ceza ise iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasıdır.  Ayrıca somut olayda nitelikli hali ile birlikte diğer tehdit suçları türlerinin de varlığı halinde bu suçları işleyen kimse hakkında nitelikli tehdit suçu cezası ile birlikte diğer tehdit suçlarından da ayrı olarak cezai işlemler gerçekleştirilmektedir. Nitelikli hali, şikâyete tabi olmayıp bu konu resmi makamlara ulaştığı takdirde ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından kendiliğinden ve herhangi bir süreye tabi olmadan suç duyurusu işlemleri gerçekleştirilerek ilgili ceza davası açılmaktadır.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 106.maddesinde belirtilen nitelikli tehdit suçu oluşturan haller ise şunlardır;

 1. Silahla,
 2. Kişinin yani suçu işleyenin kendisini tanınmayacak bir hale koyması şekliyle imzasız mektupla veya özel işaretlerle,
 3. Birden fazla kişi tarafından birlikte,
 4. Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak işlenmesi şeklindeki hallerdir.

Tehdit Suçu İşlenme Şekli

İşlenme şekline yönelik mevzuatta herhangi sınırlayıcı bir unsur bulunmamaktadır. Bu nedenle tehdit suçu yüz yüze işlenebilmekle birlikte, telefon görüşmeleri sırasında, internet ortamında ve sosyal paylaşım sitelerinde (whatsapp, facebook, e-mail, twitter, instagram vs. ) de işlenebilinmektedir. Böylelikle genel itibariyle; söz, yazı, resim, şekil veya işaret ile de işlenebilecek bir suç türüdür.

Tehdit Suçu ve Unsurları TCK 106

Tehdit suçu türlerinin oluşabilmesi ve ilgili soruşturma gerçekleştirilip ceza davası açılması için genel itibariyle somut olayda bulunması gereken unsurlar mevcuttur. Böylelikle suçun oluşabilmesi için gerekli hususlar ise şunlardır;

 • Tehdit, mağdur bakımından objektif olarak korku ve endişe oluşturabilir olmalıdır.
 • Mağdurun iç huzuru ve psikolojisini etkileyebilecek düzeyde olmalıdır.
 • Tehdit, mağdur iradesini sakatlayabilecek derecede olmalıdır.
 • Bu suçu gerçekleştiren kimse yani fail, tehdidi bilerek ve isteyerek gerçekleştirmelidir.
 • Mağdur ve suçtan zarar göreni ile faili yani bu suçu işleyen kişiler,  herkes olabilmektedir.
 • Belirli bir kişiye karşı işlenebilecek iken toplu olarak birden çok kişiye karşı da işlenebilecek olan bir suç türüdür.

Tehdit Suçu ve Şikâyet 

Kendisine karşı tck 106’dan işlenen suçla ile ilgili zarar gördüğünü düşünen herkes öncelikle iyi bir ceza avukatından yardım almalıdır. Karşı tarafın bir daha bu suçu işlememesi ve daha fazla zarar görmemeniz adına en doğru çözüm yolu budur.

Ayrıca açılmış olan tehdit davasına muhatap olmanız durumunda da yani suçun sizi işlediğinize yönelik bir durum mevzu bahis olduğunda da söz konusu suç ile ilgili ceza hürriyeti bağlayıcı bir ceza olduğundan başarılı ve işin uzmanı bir ceza avukatından yardım almak daha da önem arz etmektedir. Çünkü özgürlük bu hayattaki en değerli şeydir.

Bunlarla birlikte, basit tehdit suçu ile ilgili zarar gördüğünü ve bu suça maruz kaldığını düşünen herkes, öncelikle ilgili Cumhuriyet Savcılığına bu durumu bildiren şikâyet dilekçesi ile başvurması gerekmektedir. Tehdit suçu ya da nitelikli tehdit suçu ile ilgili işlemler ise somut olay ilgili Cumhuriyet Savcılığı’na intikal ettiği andan itibaren kendiliğinden bu suçları işlediği düşünülen şüpheliler hakkında gerekli cezai işlemler yapılarak ilgili ceza davası açılacaktır. Basit halinin söz konusu olduğu durumlarda ise, olayın yaşanmasından itibaren altı ay içerisinde yetkili makamlara başvurulması gerekmektedir.

Ayrıca genel itibariyle TCK 106’ya ilişkin açılan davalar ilgili Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmektedir.

Yazıyı Paylaş
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 1. 9 Kasım 2016

  hakaret ve tehdit sucu işlemiş durumunda babam benim bosanma sırasında ofkeyle dile getirdiği cumleler var ve karşı taraf şikayetçi babamın daha önce hiç bir suç işlemiş olması ne kazandrır? ve ne yapmamız gerek karşı tarafın elinde deliller var ve avukatıyla birlikte iş halindeler. bizde avukatta yok durusma ertelendi onun şahitlerı var hakaret için ne olur yardımcı olun

  • 12 Kasım 2016

   deliller ve şahitler varsa muhtemelen hakaret ve tehdit suçundan ceza çıkacaktır. Ancak daha önce hiç suç işlememiş olması nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı çıkabilir.

Yorum Yap

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

© 2019 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

Gizlilik Politikası

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: