Tazminat Hukuku

Tazminat hukuku‘nda önceki dönemlerde kısasa kısas olarak değerlendirilen, kişilerin verdikleri zararlara katlanması usulü daha sonra hukuk sisteminin gelişmesi ile birlikte yerini kusurlu davranışı ile başkalarına zarar verenin bu zararı tazmin etmesi gerektiği anlayışına bırakmıştır. Tazminat hukuku diğer adıyla sorumluluk hukukunun temeli buna dayanır.

Sorumluluğun iki türü mevcuttur : Birincisi kusurlu sorumluluktur. Bu sorumluluk türüne göre kişi kusurlu olarak yaptığı veya yapmadığı eylemden doğan zararı tazmin etmelidir. Kusursuz sorumluluk anlayışı ise ya işin mahiyetinden vardır ya da yarar sağlayanın işin zararına da katlanması gerektiği anlayışına dayanır.

Kişide maddi zarar meydana gelmesi durumunda tazmin aynen veya nakden olabilir. Aynen tazmin zarara uğrayan mal varlığı değerinin yerine aynısının koyulması ile gerçekleşir. Nakden tazmin ise söz konusu zararın yerine eski hale getirmek adına yapılacak işlemlerin bedelinin ödenmesi veya zarara uğrayanın uğradığı zarar içindir.

Zararı meydana getiren olayın kişinin üzüntü, keder ve ıstıraba kapılmasına sebep olması durumunda kişi manevi tazminat talep edebilecektir. Bu etkenler olayın mahiyetine göre kişinin yakınlarında meydana geliyorsa manevi tazminatı bu kişiler talep edecektir.

Tazminat hukuku için avukatın temel kaynağı Türk Borçlar Kanunudur.

Tazminat hukuku avukatı trafik kazalarından kaynaklanan tazminatlarda hangi taleplerin öne sürülebileceğini, maddi ve manevi tazminatların yanında eğer şartları haizse destekten yoksun kalma tazminatı ve bu tazminatın hesaplanması usulünü bilmesi ve ona uygun olarak dava dilekçesini düzenlemelidir.

 Sözleşme yükümlülüklerinin hiç yada gereği gibi yerine getirilmemesinden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davalarında, cezai şartlarda veya sözleşmedeki tazminat içeren maddelerin ihlalinden dolayı tazminat davaları açılması durumunda söz konusu sözleşme incelenerek ve dava öncesi yollar tüketilerek sonrasında dava yoluna gidilmelidir.

Haksız fiil hukuka aykırı bir fiille başkasının mal varlığında, kendisine veya kişilik varlığında zarar meydana getiren fiildir. Haksız fiillerden kaynaklanan zararların giderilmesi için haksız fiil tazminatı talep edilir. Bazı fiiller hem hukuk davasına hem ceza davasına konu olabilir. Örneğin;  iftira hem ceza hukuku anlamında suçtur hem de kişilik haklarını ihlal etmesi sebebiyle bir haksız fiildir.  Bu tarz fiillerden kaynaklanan tazminat talepleri için de Mıhcı Hukuk Bürosu hukuki danışmanlık ve dava hizmetleri vermektedir.

Uğranılan zarar sonucu zarardan sorumlu olan gerçek kişi, tüzel kişi veya kamu kurumlarına açılacak tazminat veya tam yargı davalarında tazminat hukuku avukatı dava takibi yapar.

Özel kanunlarda düzenlenmiş Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı,  gibi tazminat türleri talep etmek için gerekli olan şartlar avukatın hukuki desteği sayesinde yerine getirilebilecektir.

Sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte kişinin zarara uğradığı her türlü olayda tazmin hakkı vardır. Mıhcı Hukuk Bürosu tazminat hakkı olan kişi ya da şirketlerin tazminat hukuku kapsamında hukuki olarak savunmasını en iyi şekilde yapmayı kendisine ilke edinmiştir.

Avukat Danışma

Yazıyı Paylaş
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

© 2018 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

Gizlilik Politikası

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: