Taşeron Muvazaa Davası-Taşeron İşçi-Mıhcı Hukuk Bürosu
                                 Taşeron Muvazaa Davası-Taşeron İşçi 

Bu konu ile ilgili yazmış olduğum ve çok önemli olan “Taşeron muvazaa davası neden bir an önce açılmalı” konulu konusundaki makalemi tırnak içindeki bölümün üzerine tıklayarak okuyabilirsiniz.

Hali hazırda gelişmemiş ve daha gelişiyor bir ülke olmamızdan dolayı mıdır bilinmez ama kanunlara riayet edip, kurallar çerçevesinde yaşamaktansa onlara karşı nasıl ‘çözüm’ler bulacağımızı şaşırmış olmamız hukukumuza değişik kavramların girmesine sebep olmaktadır. Bu kavramlardan biri de iş hukukundaki taşeron muvazaa davası meselesidir. Taşeron(alt işveren) konusu kendi başına çözülememişken bir de bunun yanında kendi çalışanlarını muvazaalı olarak taşeron işçisi gibi gösteren işverenler çıkmıştır. Bu muvazaa sayesinde işveren normal işçinin sahip olup da taşeron işçinin sahip olamadığı haklardan işçisini mahrum bırakırken kendisi de çıkar elde edebiliyor.

Taşeronda Asıl İş- Yardımcı İş

Taşeronda muvazaaya girmeden önce aydınlatma amacıyla hangi işlerde taşeron işçinin kullanılabileceğini İş Kanunun çerçevesinde ve kurumumuz uzman İş Hukuku avukatlarının görüşleri nezdinde anlatmakta fayda var. Taşeron işçi çalıştırılabilecek işlerin başında asıl iş dışındaki yardımcı işler gelmektedir. Bunun dışında asıl işin uzmanlık gerektiren bir bölümünde de taşeron işçi kullanılabilir. Bu uzmanlık teknolojik sebeplerden ya da işin doğasından kaynaklanmalıdır. Bunlar dışında işveren, taşeron işçiye yönelemez. Kurallarına uyulmadan yapılan her alt işveren sözleşmesi (taşeron işçi çalıştırma) geçersizdir ve kurulduğu andan itibaren iş sözleşmesi çerçevesinde değerlendirilmektedir. Siz de bu çerçevenin dışında olmanıza rağmen taşeron işçi olarak çalıştırılıyorsanız zaman kaybetmeden Mıhcı Hukuk ve Danışmanlık Bürosu‘ nun uzman avukatlarına danışmanızı veya varsa sorularınızı avukata sor bölümünden sormanızı öneririz. Bu durumda taşeron muvazaa tespiti yapılması ve taşeron muvazaa davası açılması gerekmektedir.

Bu noktada teknolojik uzmanlık gerektiren iş meselesi gayet açıkken problem asıl iş-yardımcı iş ayrımında doğmaktadır. Bu ayrımı sağlıklı bir şekilde yapabilmek ancak uzmanlaşmış iş hukuku avukatının harcıdır diyebiliriz. Geçekten de Yargıtay kararları ve uygulama bu konuda derin bir havuza sahiptir. Böyle bir ayrımda Mıhcı Hukuk ve Danışmanlık Bürosu avukatlarına danışmanızı önermekteyiz. En önemli nokta da belediye işçiliğinde olmaktadır. Hangi işler belediyenin tüzel kişiliği gereği yapması gereken asıl işlerdir, hangi işler belediye için yardımcı iş sınıfına girer sorusu bugün dahi tartışmalı olabilmektedir. Bu sebeple de taşeron işçiliği konusunda belediye işçilerinin taraf olduğu davalar iş hukuku davalarında önemli bir ağırlığa sahiptir. Siz de bir taşeron belediye işçisi iseniz yaptığınız işin asıl iş mi yardımcı iş mi olduğunu öğrenmeli ve haklarınızı korumalısınız. Eğer haklarınız bu yolla kısıtlanıyorsa taşeron muvazaa davası açabilirsiniz.

Taşeron Muvazaa Tespiti

Gelelim taşeron muvazaası meselesine. Muvazaa, en basit anlatımla yapılanın ve yapılmış olanın birbirinden farklı olmasıdır. TDK’de danışıklılık olarak geçer. Amaç taraflar dışındakileri bir nevi kandırmaktır. Hukuk dünyasında muvazaa, genellikle tüm tarafları memnun etse de iş hukukundaki taşeron muvazaası ağırlıklı olarak işverenin çıkarınadır. Örneğin taşeron işçi normal işçi gibi iş yerinde çalışan işçi sayısını artırmamaktadır. Bu da işverenin belirli işçi sayısını geçtiği için kanunen bir takım yükümlülüklerin doğmasına sebep olur. İşte muvazaalı işçi işvereni bu yükümlülüklerden kurtarabilir. İşçi açısından da bir takım haklardan mahrum kalmak anlamına gelmektedir ki bu haklarını taşeron muvazaa davası açarak alabilir.

Alt İşverenlik Yönetmeliğinde;

1) İş yerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin asıl işin bir bölümünde uzmanlık gerektirmeyen işlerin alt işverene verilmesini,

2) Daha önce o iş yerinde çalıştırılan kimse ile kurulan alt işverenlik ilişkisini,

3) Asıl işveren işçilerinin alt işveren tarafından işe alınarak hakları kısıtlanmak suretiyle çalıştırılmaya devam ettirilmesini,

4) Kamusal yükümlülüklerden kaçınmak veya işçilerin iş sözleşmesi, toplu iş sözleşmesi yahut çalışma mevzuatından kaynaklanan haklarını kısıtlamak ya da ortadan kaldırmak gibi tarafların gerçek iradelerini gizlemeye yönelik işlemlerini ihtiva eden sözleşmeler iş hukuku bağlamında muvazaalı sayılmaktadır.

İş Kanunlarında bu sorunun önüne geçmek amaçlı bir takım önlemler alınmıştır. Taşeron işçiliğin dayandığı Alt işveren sözleşmesinin yazılı olması şartı da bunlardan biridir. Bunun dışında denetlemeler yapılmakta ve denetleme sonunda tutulan raporlarda taşeron gözüken işçinin asıl işi yapmakta olup olmadığı incelenmektedir.

Taşeron muvazaası olan bir iş yerinde çalışan işçi, taşeronun işçisi değil baştan itibaren asıl işverenin işçisi sayılır. Haklar bakımından ise de asıl işverenin işçisinin haklarına sahip olur. Bu işçi geriye dönük olarak tüm haklarını talep edebilir. Örneğin maaş farkının olması durumunda; asıl işverenin aynı işte çalışan işçisi 3000 TL taşeron işçi 1500 alıyorsa, işçi her ay için 1500 TL fark bedelini geriye dönük olarak talep edebilir. Bu maaş bakımındandır. Başkaca her türlü haklar bakımından da asıl işverenden taşeron muvaaza tespiti yaptırıp sonrasında taşeron muvazaa davası açarak talep hakkına sahip olur.

Kamuda çalışan taşeron işçilerde taşeron muvazaa davası ile kamu işçisi statüsüne geçebilirler. Muvazaanın tespiti ile baştan itibaren asıl işverenin işçisi olma  durumu mahkeme kararı ile tescil edildikten sonra; hukuk devletinde hangi kurum yada organ olursa olsun mahkeme kararlarını yerine getirmekle yükümlü olduğundan kadroya alınmak zorundadır. Kurumun asıl işçi olarak almama kararına karşı idari dava yolu açıktır.

Taşeron Muvazaa Davası Nasıl Açılır?

Eğer siz de ‘Taşeron işçisiyim ancak asıl işte çalışıyorum ne yapabilirim?’, ‘Kimler taşeron işçisi sayılmakta?’, ‘Taşeron işçisi gösterildiğimde hangi haklarım elimden alınıyor?’, ‘Taşeron işçisi olmadığımı nasıl ispat edebilirim?’ Taşeron muvazaası nasıl tespit edilir? Taşeron muvazaa davası nasıl açılır? gibi sorulara cevap arıyorsanız zaman kaybetmeden Mıhcı Hukuk Bürosu’ na başvurarak uzman avukatlarımızdan bilgi almalısınız.

Yazıyı Paylaş
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 1. 10 Ocak 2016

  7.hukuk dairesi işe iade davamızı muvazaa olgusu göz önüne alınarak iadenin sağlık bakanlığına yapılması dedi.muvazaa kesin tespit olmuş mudur. kadro alabilir miyiz özel güvenlikçi olarak..Asıl iş değil ama muvazaalı ise olur mu

  • 10 Ocak 2016

   Muvazaa tespit edilmiş. Asıl iş olup olmaması önemli değil muvazaaya karar verilmesi önemli. Asıl iş olmasa bile muvazaa tespit edilirse hem fark alacaklar hem de kadroya geçme mümkün.

 2. 10 Ocak 2016

  askeriyede yemek firmasında çalışıyorum. biyoloji lisans diploması ile işe alındım ancak biyolog olarak değil farklı pozisyonda çalısıyorum. sorum şu kurumda da biyolog çalısıyor. burada da muvazaa durumu var mıdır

  • 10 Ocak 2016

   ihale konusu işten farklı bir işte çalıştırılıyorsanız taşeron muvazaası vardır.

 3. 5 Şubat 2016

  İyi günler öncelikle Ben devletin ihaleyle taşerona verdiği bir tesiste çalışmaktayım. İşe girişim yaklaşık 3 ay oldu. Aynı bölgede aynı teknoloji ile devlet işçisinin çalıştığı tesis daha var. Bu nedenle taşaronda çalışanların açtığı dava kazanılmış. Benimde dava hakkım varmı dava açma durumunda işten çıkarılırsam hakkım kaybolurmu.

  • 5 Şubat 2016

   Diğer işçiler ile aynı durumda iseniz ve onlar kazandı ise yüksek ihtimalle siz de kazanırsınız. Dava açtığınızda işten çıkarılırsanız işe iade davası açabilirsiniz.

 4. 9 Şubat 2016

  Merhaba bir belediyede taşeron zabıta olarak çalışmaktayım.Temizlik şirketi adı altında zabıta memurluğu yapıyorum.Hiç bir şekilde fazla mesai, SDS fonu vs. gibi haklardan yararlanamıyoruz.Ayrıca maasımız neredeyse 3 de 1 şeklinde. Bizde muvazaalı duruma giriyor muyuz. e- devletten girip baktığımızda İş kolumuz ise metal olarak görünüyor. Asıl iş olma koşulunda sözleşme yani bizim temizlik şirketi adı altında çalışmamız dezavantajımız olur mu? Bilgi verirseniz sevinirim.İyi çalışmalar.

  • 9 Şubat 2016

   Taşeron muvazaa davası açmanız gerekir. Sizde açıkça muvazaa var. Bunu açıp kazanırsanız 3 de 1 maaş farklarınızı ve diğer yoksun kaldığınız haklarınızı alabilirsiniz. Ayrıca kadro için ise elinizde mahkeme kararı olur.

 5. 12 Şubat 2016

  Kamuda özel güvenlik olarak çalışmaktayım çalıştığım kurumda 657 ye tabi koruma güvenlik ve bekçi kadrosunda çalışan memurlar bulunmaktadır gün içerisinde yapılan gorevlendirmede aynı işi yapmaktayız sosyal haklardan muafim ve alınan ücret de eşitsizlik tespiti uygun olup her sene giriş çıkılar yapılmaktadır çalışma saatlerinde fazla calismaktayim dava acabilirmiyim sendikal uyeligim var davayı sendika avukatı ile mi acmam gerekli yoksa işçi avukatları ile mi daha uygun
  TEŞEKKÜRLER

  • 16 Şubat 2016

   güvenlik işi yardımcı iş ancak işçi temini varsa muvazaa var sayılır. emir ve talimatları kamu veriyor taşeron şirket hiç bir şeye karışmıyor ve göstermelik var ise muvazaa var demektir. Sendika harici avukat tutmak her zaman daha çok işe yarayacaktır. Davanızla daha çok ilgilenilir.

 6. 13 Şubat 2016

  Merhaba, mart ayında kimlerin kadroya geçeceği açıklanacak bildiğiniz gibi. biz hastane elemanları olarak müfettiş raporu aldık muvazaa lı çalıştırıldığımıza dair ve şimdi mahkemedeyiz. mahkeme süreci devam edenlerin avantajı olur mu, davalarımızı çekme karşılığında kadroya alabilirler mi bizi? teşekkür ederim.

  • 16 Şubat 2016

   muhtemelen avukatınız vardır. onun yerine dosyayı da bilmeden konuşmam doğru olmaz ancak haklarınızdan vazgeçmeyin kadro zaten hakkınız.

 7. 18 Şubat 2016

  merhaba özel sektörde taşeron firmada çalışıyorum teknık arıza bakım tesıs yapıyoruz üst işverenin bu işleri yapan personelide var muvazaalık durumu varmıdır.

  • 21 Şubat 2016

   Bu kadar bilgi muvazaa sorusunu cevaplamaya yeterli değil malesef.

 8. 19 Şubat 2016

  Merhabalar,gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğünde temizlik personeli olarak çalışıyorum ama temizlik yapmıyorum,gençlik merkezinde gençlik lideri olarak çalışıyorum,bu durumda benim işte muvazaalımıdır.şimdiden teşekkürler.bu arada da üniversite mezunuyum.

  • 20 Şubat 2016

   işçinin ihale olunan işten başka işte çalıştırılması muvazaa nedenidir.

 9. 26 Şubat 2016

  Bir Büyükşehir Belediyesinde mülakat yapılarak tekniker olarak işe alındık. İlk başlama süresinde sözleşmeli memur olarak sözleşmeleri imzaladık. Ancak 2-3 gün sonra sizi bir süre deneyeceğiz diyerek bir temizlik firması üzerinden başlattılar. ve bu firmanın ihale süresi bitince diğer bir firmadan giriş yaptılar . Arada bir haftaya yakın sigortasız bile çalıştık. Ancak 1 yıl oldu hala söz verilen statüde girişlerimiz yapılmadı ve yapılmayacak gibi duruyor. Aynı işi yapan ve aynı ünvana sahip olan kadrolu ve sözleşmeli memur çalışanlarda var. Hem sosyal haklar hemde maaş konusunda aramızda uçurum var. Bu konuda bir dava açmamız durumunda kazanma durumumuz var mı ? Böyle bir davayı farklı bir ilden avukat vekalet alıp adımıza takip edebilir mi acaba? Şimdiden teşekkürler iyi çalışmalar .

 10. 1 Nisan 2016

  Belediyede zabita destek personeli olarak zabita olarak calisiyoruz biz asil isi yapiyoruz muvazzali olarak diye düşünüyorum yaniliyorsam duzeltin ben tek basina mahkemeye verir isem 657 ye tabi kadrolu olarak ise geri donebilirmiyim ispat ettikten sonra ve bu süreç ne kadar sürer ???

  • 7 Mayıs 2016

   Asıl iştir ancak belediye asıl işi dahi taşerona verebilir. İşçi temini yasağı üzerinden yürümeniz gerekmektedir.

 11. 4 Nisan 2016

  merhaba ben belediye de çalışıyorum iş veren ve alt işveren uygulamalı olan bir ortamda kadrolunun cumartesi günleri çalışmayıp taşeronun çalıştırıldığı bir ortamda bulunuyorum kesici ve kırıcı aletler taşeron tarafından yapılıyor ve hiçbir belge istenilmiyor buna nazaran fark edilmiyor asıl olmuyor taşeron insanların hakları çalınıyor vasıf kullanıyor diye bedel ödenilmiyor ve aynı ortamda bakım onarım ve marangoz demirci vasıflı olarak gösterilip yüksek bedel ödeniliyor. belediye tarafından. taşerona ve aynı iş yeri altında çalışan temizlik işleri ve parkbaçede çalışan kesici ve kırıcı alet kullanan belgeli olmasına nazaran vasıflı gösterilmemektedir buna bedel ödenmiyor fark bedeli verilmiyor şişli belediyesi ve birkaç muvazaa davası açılmış olup haklarını kazanan davacılar var iken bu dava tüm belediyelerde taşeronun bu haklarının olduğunu adalet biliyorken dava sonucu beklenmesi mi gerekiyor göz göre göre müfettişler niye bilmiyor veya bu işçilerin hakları aranmıyor hesap sorulmuyor .

  • 7 Mayıs 2016

   Hakları için mücadele verip alanlar oluyorsa, siz de haklarınız için mücadele verin.

 12. 8 Nisan 2016

  İyi gunler. Ben bir universite hastanesinde 8 yildir taseron isci olarak calismaktayim. 2012 yilinda is mufettisi muvazaa raporu vermis olup hastane ve taseron sirket dava acmistir. Hastane kaybetmis fakat sirketin davasi devam etmektedir. Asil isci oldugumuz yargi karari ile sabit hale gelmistir. Kurum kadro vermeyecek muhtemelen cunku ozel sozlesmeli personel statusu gundemde. Ben ozel sozlesmeli personel sozlesmesini imzalamayi dusunmuyorum cunku gecmis haklardan feragat etmemiz isteniyor. 1. Sorum: Ben imzalamazsam kidem tazminati hakkimi alabilirmiyim? Kidem tazminati sartlari yerine gelmis olurmu? 2. Sorum: geriye donuk 8 yillik ne elde edebilirim? Kadrolu isci ile aramizdaki farklari talep edebiliyormusum fakat kurumda kadrolu isci yok. Kadrolu memurlar var. Memurlarla aramizda doner sermaye ek odeme haklari dahil edilirse yaklasik 1500 TL fark var. Geriye donuk her ay icin 1500 fark alabilirmiyim? Ya da ne alabilirim? Ne, neye gore hesaplanir? Uzun oldu biraz ama aydinlatirsaniz cok memnun olurum…

  • 7 Mayıs 2016

   Hali hazırda bulunan avukatınız varken cevaplamam doğru olmaz.

 13. 11 Nisan 2016

  Bir belediyede taşeron zabıta olarak çalışırken 2015 ocak ayında ben vearkadaslarım işten çıkarıldık.İşe iade davası ve muvaazanın tespit davasını, temyiz dahil olmak üzere kazandık.Belediye bizi işe başlatmadı.8 maaşlık mağduriyet tazminatını ödedi.muvazaa ya dayanan geriye dönük tazminat ve kıdem ve ihbar tazminatı davaları açıldı.Bu şartlar altında, mevzuu olan yasadan yararlanma hakkımız olabilirmi.Teşekkürler iyi çalışmalar.

  • 20 Nisan 2016

   Avukatınız varken ona danışmalısınız.

 14. 20 Nisan 2016

  Merhabalar özelleştirilen kurumda kadrolu çalışanım tam bu taserona kadro olayi basladi 1 mayista sirketin kendi kadrosu diye bir kandirmacayla taseronun taseronu konumuna dusurulmeye calisiliyoruz taseronun taseronu olmak niyetinde degiliz imzaladigimiz suanda calistigimiz sozlesme daimi sureli isci sozlesmesi nasil bir yol izlemeliyim

 15. 3 Mayıs 2016

  Merhaba ben belediyenin kendi şirketinde tır şoförü olarak çalışıyorum ben muavaza davası açabilir miyim ve ne zamana kadar acabilirim

 16. 17 Mayıs 2016

  merhaba ben 2011 09 zuncu ayında karayollarında yol sürveyanı olarak işe başladım.Ancak hizmet alımı ihalesine almadılar ama resmi evraklara karayolları adına imza attım ve halen çalışmaktayım şimdi ise karayol tünenilinde halen üretim evraklarına imza atıp teslim alıyorum.bizim girişlerimiz işi yapan firmalara yapılıyordu 2015 in mayıs ayında müşavir firmaya aldılar ve karayollarına iki defa kadro için evrak teslim ettik ve evrak teslim numarası verildi diyer arkadaşlarla aynı işi yapmamıza rağmen bizi ayrı tutuyorlar hizmet alımı deyilsiniz diyorlar elimde karayollarına çalıştığıma dair çok resmi evrak var mahkeme açsam kadro hakkım olurmu.

 17. 20 Mayıs 2016

  mrb,2009 yılında belediye işe başladım.teknik personel olmama rağmen (mühendisim) zabıta olarak 5 yıl çalıştım.2015 yılında hakkımı ssavunmak istedim başka bir birime gönderildim (görev yazısı verilmedi).farklı işlerde çalıştırılmak istendim kabul etmeyince yine görev yazısı olmadan yerim değişti.son olarak ta aynı şekilde görev yerim değişti bu sefer fen işlerine gönderildim mühendis olarak.Fakat taşeronda görev tanımı mühendis olarak gözükmemekte (fakat bir ade tutanak yedim.tutanagın içerinde görevlendirdiğimiz ”mühendis ‘ yazmakta)ve ücret te muhendis maaşı olarak yatmamakta.buradaki yöneticiler de memur ve sözleşmeli arkadaşlar , tavır ve tutumları bana sanki bir eleman gibi aşağılarcasına … bu şekilde devam etmek istemiyorum fakat tazminatı da almak istiyorum.Bu çalışmalardan ötürü muvazaa davası açabilirmiyim.bir de mobing davası ile tazminat almayı düşünüyorum(sabredip görev yerini değiştirirlerse yazı almadan gitmeyi düşünmüyorum.yazı aldıktan sonra da dava açmayı düşünüyorum)
  yardımlarınızı bekler teşekkür ederim …

 18. 20 Mart 2017

  Devlet hastanesinde alt iş verenle temizlik sözleşmesi adı altında yalnız sterilizasyonda calışmakdayım işden 1 yıl 2ay sonra cıkarıldım ve işe geri dönüş davası actım bende bu davayı acabilirmiyim.Teşekkürler

 19. 13 Eylül 2018

  merhaba
  yardımcı işlerde çalışan personellerin sevk ve idaresi tamamen asıl işverenin takibinde ise muvazaya girer mi? Tüm işlerin asıl işveren tarafından verilmesi, işe alımların asıl işverenin onayıyla gerçekleşmesi, mülakatlara asıl işveren yetkililerinin dahil olması ,aynı servisi kullanmak, yapılacak ödemelerin onayı (kıdem ihbar vs)satın almaların onayı asıl işveren yetkilileri tarafından veriliyor ise dava açabilir miyiz?

  • 6 Kasım 2018

   Merhaba.
   Elbette dava açma hakkınız bulunmaktadır. Somut olay incelendiğinde mevcut durum ile taşeronluk ilişkisi arasında objektif bağın bulunmadığının tespiti ve gerekçelendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu noktada hukuki ve teknik sorunlarla karşılaşmamak adına büromuzun avukatlarından yardım almanızı tavsiye ediyoruz. Bizimle telefon, mail ya da büromuzu ziyaret ederek iletişime geçebilirsiniz.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

© 2020 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

Gizlilik Politikası

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: