Kadastro Tespitine İtiraz

Tapu Nedir?

Tapu Sicil Müdürlüğü tarafından düzenlenen, toprak parçasının veya üzerine inşa edilen bağımsız parçanın malikinin kim olduğunu gösteren resmi belgeye tapu denilmektedir. Tapunun doğruluğu karine olarak kabul edilmektedir.

Kadastro Nedir?

Ülke çapındaki arazilerin ve taşınmaz malların sınırlarını, hukuki durumlarını belirleyen; belirlenen sınırlamalar ile yapılan işlemler kesinleştiğinde tapuya tescilin gerçekleştirilip hak sahiplerine tapu belgelerinin verildiği genel işlemler için kadastro tanımı kullanılmaktadır.

Kadastronun amacı; ülke çapındaki taşınmaz malları, tapu sicil sistemi altında devlet güvencesine almaktır. Ve sonuç olarak taşınmazların, kadastral haritada görülebilmesi sağlanmış olur.

Kadastro Tespitine İtiraz

3402 sayılı Kadastro Kanunun 4. ve 9. maddelerinde itiraz konusu ele alınmıştır. Kadastro yetkilileri, çalışmanın yapılacağı araziyi en az 15 gün önceden ilan ederler. Kadastro teknisyenlerinin belirlediği sınıra yedi gün içerisinde itiraz edilebilir. Sınırlama aşamasına gelinmeden, yani kadastro ekibinin çalışmaları bitinceye dek, tespitlere itirazda bulunulabilir. Yapılacak itirazlar ancak ilgili bir belgeye dayanıyor ise değerlendirmeye alınabilecektir.  9. maddeye bakıldığında itiraz eden kimsenin dava hakkının da saklı tutulduğunu söylemek mümkün olacaktır. Yapılan itiraz komisyon tarafından değerlendirmeye alınır ve sonuç askı ilanı ile birlikte ilgililere duyurulur. 30 gün sürenin sonunda ilana karşı dava açılmazsa tüm sınırlandırma ve tespitler kesinleşir. Müdürlük yapılan itiraza ret kararı verirse talepte bulunan, yedi gün içinde Kadastro Mahkemesine dava açabilir. Mahkemeye dava açılırken ilgili tapu kayıtları mahkemeye sunulmalıdır. Kadastro mahkemesi, açılan dava hakkında, 15 gün içinde, dosya üzerinden inceleme ve gerekirse keşif yaparak karar vermelidir. Mahkemenin verdiği karar kesindir bu nedenle verilen karara karşı kanun yolu açık değildir.

Kadastro Tespiti Davalarında  Zamanaşımı Süresi

Kural olarak kadastro davalarında zamanaşımı süresi öngörülmemiştir. Kanun koyucu genel bir hüküm olarak 10 yıllık hak düşürücü süre öngörmüştür. Bu süre davacı tarafın devlet kurumları olması durumunda dikkate alınmayacağı hükmü 12.05.2011 tarihli Anayasa Mahkemesi kararıyla iptal edilmiştir.

Kadastro Tespiti Davalarında Görevli Yetkili Mahkeme

Tapu ve kadastro davalarında görevli mahkeme Kadastro Mahkemeleridir. Hukuk Muhakemeleri Kanununda özel yetki kuralı ile belirlenen yetkili mahkeme ise taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir.

Mıhcı hukuk iletişim

Avukat Danışma

  Yazıyı Paylaş
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  Write a comment:

  *

  Your email address will not be published.

  © 2020 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

  Gizlilik Politikası

  logo-footer

  SOSYAL MEDYADA BİZ: