Güncelleme Tarihi:
Tapu İptal ve Tescil Davası
Tapu İptal ve Tescil Davası

Tapu sicili taşınmazlar(gayrimenkul) üzerindeki mevcut hakları açıklar. Bu hakların tesis edilmesini ve devirlerini sağlamak için devlet tarafından tutulur. Devlet tarafından tutulduğu gibi devletin sorumluluğu altındadır.

Tapu sicili ilgili herkes tarafından incelenebilir yani kamuya açıktır. Dolayısıyla tapu sicilleri büyük öneme sahiptir. Bu öneme binaen bir aynî hakkın(örneğin mülkiyet hakkı) tapu siciline yolsuz; yani geçerli bir hukuki sebebe dayanmadan tescili, değiştirilmesi veya tapu sicilinden terkini durumunda tapu iptal ve tescil davası açılabilir.

Tapu İptal ve Tescil Davası Hangi Nedenlerle Açılabilir?

Bir aynî hakkın tapu siciline yolsuz olarak tescil edilmesi durumunda, söz konusu hakkın hukuki anlamda gerçek sahibi olan kimselerin hakkı zarar görür. Bu hak kaybının giderilmesi bakımından tapu iptal ve tescil davası söz konusu olur. Bahsedilen yolsuz tescil halleri çok sayıdadır. Günlük hayatta çok defa görülen örnekler olsa da, bunları sınırlamak mümkün değildir. Tapu iptal ve tescil davası açılmasına sebebiyet veren belli başlı yolsuz tescil halleri ise şunlardır:

Mirastan Mal Kaçırma(Muris Muvazaası) Sebebiyle Tapu İptal ve Tescil Davası:   

Miras bırakan kız çocuklara miras bırakmak istememesi, birden fazla defa evlilik yapmış ise son eşinin çocuklarını kayırması, yaşlı veya hasta ise ölmeye yakın iken etki altında kalması veyahut sevdiği mirasçısını kayırma amacıyla bu kimselere tapuda satışmış gibi göstererek, aslında söz konusu taşınmazı gizli bir anlaşma ile bağışlayıp, devredebilir. Bu durumda muvazaa(danışıklık) söz konusu olur, hukuka aykırıdır ve yolsuz tescildir. Dolayısıyla tapu iptal ve tescil davası açılabilir.

Aile Konutu Sebebiyle Tapu İptal ve Tescil Davası: 

Bir taşınmaz, aile konutu olarak tapu siciline şerh edildiyse, işlendiyse o taşınmaz ile ilgili bazı işlemlerin yapılması hukuka aykırı olur. Örneğin; tapulu taşınmazın tapuda maliki görünen kişinin eşi, bu taşınmazı aile konutu olarak tapu siciline şerh ettirebilir. Eğer taşınmaza aile konutu şerhi konulursa taşınmazın maliki olan eş, diğer eşin rızası olmadan taşınmazı satamaz, devredemez. Ederse yolsuz tescil olur; tapu iptal ve tescil davası açılabilir. Aynı şekilde kiralanan taşınmazlarda da, taşınmaz aile konutu olarak oturulmak üzere kiralandıysa kiracı, eşinin açık rızası olmadıkça kira sözleşmesini feshedemez.

Vekalet Görevinin Kötüye Kullanılması Sebebiyle Tapu İptal ve Tescil Davası: 

Vekil, vekalet verene karşı sadakat ve özen yükümlülüğü borcu altındadır. Onu zarara uğratacak işlemler yapamaz. Vekil kötü niyetli olarak vekalet görevini kötüye kullanırsa ve bu yolla taşınmaz üzerinde bir hak değişikliği veya devri tesis ederse, bu tescil de yolsuz olur. Tapu iptal ve tescil davası açılabilir. Tabi burada üçüncü kişinin kötü niyetli olup olmamasına göre çeşitli ihtimaller söz konusu olabilmektedir.

Bu ana başlıklar dışında noter önünde yapılan taşınmaz satış vaadi sözleşmesi tapuya şerh edildiği takdirde, bu hak üçüncü kişilere karşı da ileri sürülebilir. Yani taşınmazı satmayı taahhüt eden taraf, taşınmazı üçüncü bir kişiye devrederse, bu halde de tapu iptal ve tescil davasının koşulları oluşabilir.

Ek olarak Tapu iptal ve tescil davalarında;

ve daha bir çok durumda yolsuz tescil söz konusu olabilir. Bu tescil sebebiyle kişiler hak kaybına uğrayabilir. Sonuç olarak tapu iptal ve tescil davası, bu hak kaybını ortadan kaldırmak üzere açılabilecektir.

Tapu İptal ve Tescil Davasını Kimler Açabilir?

Ortada haklı bir hukuki sebep olmadan, bir tescil yapılması, bir tescilin değiştirilmesi (tadili) veya terkini ile bir ayni hakkı zedelenmiş-zarar görmüş olan kimseler tapu iptal ve tescil davası açabilir.

Tapu İptal ve Tescil Davası Kime Karşı Açılabilir? 

Tapu iptal ve tescil davası, tapuda adına yolsuz tescil yapıldığı iddia edilen kişiye karşı açılır. Bunun yanında tapu iptaline ek olarak, tescil istemi de öne sürülüyor ise, Hazine, belediyeler, muhtarlıklar gibi kurumların da karşı taraf olarak gösterilmesi söz konusu olabilir.

Son olarak dava, taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılır. Davada hakim, yazılı belgeler, tanık beyanları, bilirkişi, keşif ve diğer her türlü delilden yararlanarak tapu kayıtları, kayıt nedenlerini ve bu nedenlerin hukuki bir sebebe dayanıp dayanmadığını araştırarak karar verecektir.

Gayrimenkul davaları teknik detay içerdiğinden ve davaların kaybedilmesi durumunda zararın büyük olmasından gayrimenkul davaları konusundan uzman bir avukat ile davayı açmanız hak kaybı yaşamanızın önüne geçecektir.

Yazıyı Paylaş
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 1. 19 Eylül 2018

  Bir tarla aldım. Sonradan yan komşu burdan genel yol geçiyor diye tapu iptal ve tescil davası açtı bana. Yol istiyor. Keşif olacak yakında. Ne yapmalıyım?

  • 25 Ekim 2018

   Merhaba,
   Bu süreçte yapabileceğiniz bir şey bulunmamaktadır. Davanın sonuçlanmasını beklemeniz gerekmektedir.

 2. 17 Mayıs 2017

  aynı yukarıda bahsettiğiniz gibi son eşin üzerine mirasın tamamının kaydırılması durumu var burada tapu iptal davası açsak kazanır mıyız avukat bey?

  • 21 Mayıs 2017

   Merhaba burada bahsettiğiniz durum muris muvazaası olarak değerlendirilmektedir ve miras kalması durumunda muvazaa durumunu ileri sürüp tapu iptal ve tescilini sağlayabilirsiniz.

 3. 12 Nisan 2017

  Iyi günler. Benimde bi sorum olacaktı yaklaşık 40 yıldır ikamet ettiğimiz ewin tapusu var ama maligin nüfusa kaydı yok ve hiç bir yakini da yok. Yaklaşık olarakda yine 40 yıl önce vefat etti. Hiç bo dava açmadık. Tescili için ne yapmalıyız .
  Teşekürler iyi calismalar

Yorum Yap

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

© 2018 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

Gizlilik Politikası

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: