Spor Hukuku

Spor Hukukunun Amacı ve Kapsamı

Spor hukuku, spor dallarındaki sporcuların, kulüp ve federasyonları ile ilgili olarak ortaya çıkan uyuşmazlıkları konu alan, spordan dolayı oluşan ilişkileri ve bu ilişkide yer alan gerçek ve tüzel kişileri kapsayan, kolektif ilişkileri inceleyen özel hukukun bir dalıdır. Ülkemizde güncel ve sosyal hayatta büyük yer kaplayan spor faaliyetleri, son yıllarda önemli bir disiplin haline gelmiştir. Aynı zamanda yıllardır devam eden uluslararası müsabakalarla birlikte sosyal olgu olmanın da ötesine geçmiş, devletler üstü bir otoriteye sahip olmuş bir alandır.

Dar anlamda spor hukuku;

 1. Sporcuların haklarını ve yükümlülüklerini düzenleyen kuralları;
 2. Spor kuruluşlarının yapısı venı, faaliyetleri ve aradaki ilişkileri,
 3. Antrenörler başta olmak üzere sportif yaşamı yönetenlerin eylemlerini, yükümlülüklerini ve sorumluluklarını,
 4. Sporda “fair play”i,
 5. Sporda yargı organlarının hukuki varlığını ve bunların ihtilaflarının çözüm usulleri,

Geniş anlamda spor hukuku;

 1. Bireyin spor yapma ve sportif faaliyetlere özgürce katılma hakkını,
 2. Sportif faaliyet ve ilişkilerinin sosyal güvenlik ve iş hukuku boyutunu,
 3. Profesyonel spor aktörlerinin hak ve ilişki düzenlemesini,
 4. Sporda şiddet, ceza, doping ve disiplin hukuku esaslarına giren eylemler gibi olumsuz davranışların önlenmesini,
 5. Sporda adalet ve barışın sağlanmasına yönelik her türlü önlem ve kurumu,
 6. Uluslararası spor yarışlarının yapılabilmesi için gerekli kişi, kurum, kuruluş ve devlet düzeyinde kuralları ve bunlar arasındaki ilişkiyi içerir.

Türkiye’de ise sporcuların hukuki durumları mevcut düzenlemeler gereğince Türkiye Futbol Federasyonu ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmektedir. Sporcu, Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliği gereğince her federasyon, faaliyet gösterdiği spor dalında spor yapacak sporcuların hukuki durumlarını çıkardığı talimatlarla düzenlemektedir. Sporcuların kulüpleriyle olan ilişkileri, özellikle kulüplerinden ayrılmaları veya bir kulüpten bir başka kulübe geçmelerinin şartları, her federasyon tarafından ayrı ayrı belirlenmektedir.

Türk hukukunda spor hukukunda uyuşmazlıkların tahkime götürülmesi zorunlu hale getirildiğinden, öncelikle tahkime başvurulur. Kanunkoyucu’nun bu zorunluluğu getirmesindeki amaç, uyuşmazlıkların en kısa sürede çözülmesini sağlamaktır. Tahkim kurulu TFF Statüsü ve talimatları uyarınca nihai karar vermek yetkisine sahip tüm kurulların verdiği hukuki sonuç doğuran kararları inceleyerek kesin olarak sonuçlandırır.

Sonuç olarak, spor dünyasını tüm Dünyanın yakından izlediği bir gerçektir. Bu sektörde birçok insan görev almaktadır, çok yönlü hukuksal sorunlar yaşanmaktadır. Zaman zaman ulusal hukuk kuralları ve yargı sistemleri hukuksal sorunlara cevap bulamamaktadır. Dolayısıyla sporun ilgili dalına özgü teknik özellik ve işleyişi de dikkate almanın zorunlu olduğu uluslararası bir hukuk alanını doğmuştur; bunun sonucunda spor hukukunda uzman olan hukukçulara ihtiyaç duyulmaktadır. Mıhcı Hukuk Bürosu olarak bu konuda uzmanlığımızı sunmaktayız.

Spor Hukukuk Alanında Verdiğimiz Hizmetler

 • Spor faaliyeti ile ilgili sponsorluk sözleşmeleri, yayıncı kuruluşlarla yapılan sözleşmeler gibi ticari nitelikteki ilişkilerden doğan uyuşmazlıklar,
 • Spor organizasyonları tarafından çalıştırılan personelle ilgili uyuşmazlıklar (kulübün sporcu ile yaptığı sözleşmeler; sporcuların, kulüplerin veya federasyonların yapmış oldukları sponsorluk sözleşmeleri; sporcuların sporcu temsilcileri ile kulüplerin teknik adamlarla veya masörlerle yaptıkları sözleşmeler),
 • Spor organizasyonlarının kendi aralarında çıkan sorunlara ilişkin uyuşmazlıklar,
 • Sporu düzenleyen organların sporculara verdikleri disiplin cezaları ile ilgili uyuşmazlıklar,
 • Sporcuların lisans alımları, transfer süreçleri yönetimi,
 • Sporcuların saha içinde ve dışında haksız fiil sorumlulukları hakkında danışmanlık hizmetleri,
 • Spordaki hak mahrumiyetleri hakkında danışmanlık hizmetleri,
 • Kulüp ve sporcuların isim hakları,
 • Profesyonel sporcuların ve Spor Kulüplerinin, CAS (Court Of Arbitration For Sport), FIFA Karar Mercileri, UEFA Karar Mercileri ve diğer tahkim kurumları önünde temsilleri,
 • Spor faaliyetlerinin yayın hakkının devri konusunda danışmanlık hizmetleri,
 • Menajerlik sözleşmeleri,
 • Spor alanında faaliyet gösteren kurumlara yönelik eğitim çalışmaları,

Daha ayrıntılı bilgi almak ve her türlü hukuki yardım için iletişim bölümünden bizimle irtibata geçiniz.

Avukat Danışma

Yazıyı Paylaş
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

© 2019 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

Gizlilik Politikası

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: