Sözleşmeler Hukuku

Sözleşmeler Hukukunun Kapsamı ve Amacı

Sözleşme, iki ya da daha fazla taraf arasında yapılan anlaşmalardır. Geniş anlamda hukuki ilişkilerle dar anlamda sözleşmelerle kurulan borç ilişkisi, hukuki anlamda ancak gerçek ve tüzel kişiler arasında kurulabilir. Sözleşme kurulabilmesi için karşılıklı iradeleri uyuşması gerekir. Sözleşmeler hukuku; Borçlar hukuku, Ticaret hukuku, Medeni hukukla yakından ilişkilidir.

Hukukumuzda sözleşme serbestisi mevcuttur. Sözleşme serbestisi, kişilerin diledikleri sözleşmeyi yapabilmek hususunda, iradelerine bağlı olarak sahip oldukları özgürlüktür. İrade beyanları açık yapılabileceği gibi, örtülü de yapılabilir. Zira, hem Türk Borçlar Kanunu madde 26’daki “Taraflar, bir sözleşmenin içeriğini kanunda öngörülen sınırlar içinde özgürce belirleyebilirler.” hükmü, hem de Anayasa’nın 48. maddesindeki “Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir” şeklindeki hüküm sözleşme özgürlüğü ilkesini göstermektedir. Ancak bu serbesti kişilere sınırsız bir hak bahşetmez. Zira Türk Borçlar Kanunu madde 27’ye göre kanunun emredici hükümlerine, ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı veya konusu imkansız olan sözleşmeler kesin hükümsüzdür. Kesin hükümsüz olan sözleşmeler kavramı ile kast edilen, taraflar arasında yapılan sözleşmenin herhangi bir anlam ifade etmemesi ve hukuki olarak geçersiz olmasıdır.

Kendi aralarında sözleşme kuran tarafların aynı zamanda sözleşmeyi tamamen sona erdirme özgürlükleri olduğu gibi bir kısmını da sona erdirme özgürlükleri de vardır.

Aynı zamanda taraflar sözleşme serbestisi ilkesinin bir sonucu olarak taraflar sözleşmenin şeklini diledikleri gibi belirleyebilirler. Kanunun geçerlilik şekli aradığı durumlarda üç tür şekil ortaya çıkmaktadır; resmi şekil, yazılı şekil ve sözlü şekil.

Sözleşmenin temelini oluşturan irade beyanlarını sakatlayan durumlar mevcuttur. Bunlar; hata, hile, korkutmadır. Bu sakatlıklar sözleşmeyi hükümsüz hale getirir.

Sözleşmeler hukukunda her ne kadar genel ilkeler bunlar olsa da sözleşmenin hazırlanmasında dikkate alınması gereken hususlar vardır. Öncelikle tarafların ne istediklerinin tam olarak belirli olması gerekir. Hazırlanması istenen sözleşmenin hukuki niteliği belirlenmeli, muhtemel sonuçları da öngörülebilir olmalıdır. Öncelikle bir sözleşme taslağı hazırlanmalı, bu taslak açık ve anlaşılır olmalıdır. Sözleşme hazırlanmadan önce söz konusu olan hükümlerin yasaya uygun olup olmadığı araştırılmalı, tarafların taleplerine yeteri önem gösterilmeli ve de son olarak tarafların taleplerinin tam anlamıyla sözleşmeye aktarıldığına emin olunması gerekir.  

Var olan bir hukuki ilişkinin temelinde sözleşme vardır, dolayısıyla müvekkillerimize bu çerçevede, kurulacak hukuki ilişkinin temeline uygun bir biçimde bir sözleşme hazırlamakta, sözleşmelerde kaynaklanan hukuki uyuşmazlıklara uygun bir biçimde hizmet ve destek vermekteyiz.

Günümüz dünyasında en çok karşılaşılan sözleşmeler ise şunlardır;

 • Alım satım sözleşmeleri,
 • Hizmet sözleşmeleri,
 • Alt işverenlik sözleşmeleri,
 • Acentelik sözleşmeleri,
 • Mal değişimleri sözleşmeleri,
 • Bağışlama sözleşmeleri,
 • Kira sözleşmeleri,
 • Finansal Kiralama sözleşmeleri,
 • Kullanım ödüncü sözleşmeleri,
 • İşbirliği sözleşmeleri,
 • Tüketim ödüncü sözleşmeleri,
 • Gizlilik sözleşmeleri,
 • Tahkim sözleşmesi,
 • Miras sözleşmesi,
 • Evlilik (mal rejimi) sözleşmesi,
 • Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi,
 • Joint Venture (ortak girişim) sözleşmesi,
 • Pazarlamacılık sözleşmesi,
 • Evde hizmet sözleşmesi,
 • Eser – istisna sözleşmesi,
 • Vekalet sözleşmesi,
 • Simsarlık sözleşmesi,
 • Komisyon sözleşmesi,
 • Kefalet sözleşmesi,
 • Leasing sözleşmesi,
 • Evlilik sözleşmesi,
 • Devremülk sözleşmesi,
 • Factoring sözleşmesi,
 • Diğer güvence sözleşmeleri (aval, garanti vb.)

Sözleşmeler Hukuku Alanında Verdiğimiz Hizmetler

 • Sözleşmelere ilişkin müzakereler yapılması, sözleşme metninin hazırlanması,
 • Sözleşmelerin düzeltilmesi, yeniden düzenlenmesi,
 • Sözleşmenin ihlali halinde tazminat ve cezai şart hükümlerinin talep ve dava edilmesi,
 • Sözleşmenin fesih hükümlerine uygun olarak feshi,
 • İş sözleşmelerinin feshi halinde özlük haklarının talep ve dava edilmesi,
 • Kira sözleşmesinden kaynaklanan davaların açılması ve takibinin yapılması,
 • Sözleşmelerden kaynaklı maddi ve manevi tazminat davaları ve takibinin yapılması,
 • Vekalet sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü,
 • Sui-generis (franchising, know-how, sponsorluk) sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Şirket ana sözleşmeleri, sözleşme değişiklikleri hazırlanması ve danışmanlığı,
 • Eser sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü,
 • Sözleşmelerin iptali, cayma hakkı ve cezai sorumluluklar hakkında danışmanlık verilmesi,
 • Hizmet sözleşmeleri ve daha birçok alanda ihtiyaç duyulabilecek sözleşmelerin hazırlanmasında; kurulmuş olan sözleşmelerde ortaya çıkan hukuki uyuşmazlıklarda her türlü danışmanlık hizmeti,
 • Müvekkillerimizin aleyhine haksız sonuç doğurabilecek hususların tespiti konusunda bireysel ve kurumsal hizmet sunmaktayız.

Daha fazla bilgi almak için iletişim bölümünden irtibata geçebilirsiniz.

Avukat Danışma

Yazıyı Paylaş
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

© 2019 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

Gizlilik Politikası

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: