Sosyal Güvenlik Hukuku
Sosyal güvenlik; bireylerin hayatın akışı içerisinde risk doğuran olaylara karşı bir güvence arayışı sonucu ortaya çıkmıştır. Hastalık, malüllük, işsizlik gibi hallerde bu risk doğmuş olur. Buna bağlı olarak gelir ve kazanç kaybına uğrayan kişilere belli yardımlarda bulunularak mağdur olmuş kişilerin insan onuruna yaraşır asgari bir yaşam sürmelerini sağlar. Sosyal güvenlik sistemimiz bu amaç doğrultusunda hareket etmektedir. Bu bağlamda sosyal yardımlar ve sosyal hizmetlerin yanında sosyal sigortalar da söz konusudur.

Sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler ile sosyal sigortalar arasındaki fark sosyal yardım – sosyal hizmet grubunda ilgililerin maddi katkısının olmamasıdır. Buradaki maddi döngü devlet desteği ile sağlanmaktadır. Sosyal sigortalar grubunda ise yardımdan faydalanacak kişiler, sistemin maddi döngüsünü sağlarlar. Bu bağlamda sosyal sigortalardan faydalanacak kişiler için prim borcu doğar. Buradan yola çıkılarak Türkiye’de sosyal sigortalar düzeni  ‘primli rejim’, sosyal yardım ve sosyal hizmet grubu ise ‘primsiz rejim’ olarak adlandırılmıştır.

Sosyal güvenlik, bir hak olarak İnsan Hakları Hukuku içerisinde de yer almıştır. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 22. maddesinde her insanın sosyal güvenlik hakkı olduğu hükme bağlamıştır. Bu esas Anayasamızın 60. maddesinde de yer almıştır. Sosyal güvenlik hakkı, kişinin elinden alınamaz denilerek Anayasal zeminde düzenlenmiştir. Aynı zamanda sosyal güvenlik hakkından vazgeçmek de mümkün değildir. Sosyal güvenlik hakkı herkes içindir. Daha açık bir anlatımla Devlet, sosyal güvenlik faaliyeti yürütürken vatandaşlar ayrımcılık yapamaz. Sosyal güvenlik düzeni herkes için ve aynı şartlarda sağlanmalıdır.

Kişilerin yaşamı içerisinde bir çok riskler söz konusu olması hasebiyle, gerek sosyal sigortaları gerekse Anayasal hakları olan sosyal yardımlar ile hizmet hakları vazgeçilmez ve önem arz eden işlerdendir. Kimi zaman gerçekleşen riziko çok yüksek olabilmekte ve bireylerin kaldırabileceğinin fazlasıyla üstünde bir zarar söz konusu olabilir. Ortaya çıkan zarar, bahsedildiği gibi çok yüksek meblağlarda olmasa bile vatandaşların söz konusu haklarını aramaları en mantıklı olandır. Bu nedenle ilgili sürecin etkin bir şekilde tabiki gerekir. Bunun için tecrübeli ve takip sorumluluğuna sahip bir avukatlık ofisinden hukuki yardım talebinde bulunulmalıdır.

Sosyal sigortalar içerisinde birçok sigorta türü yer almaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır; İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası, Hastalık ve Analık Sigortası, Malüllük Sigortası, Yaşlılık Sigortası, Ölüm Sigortası, İşsizlik Sigortası, Sağlık Sigortası, Bireysel Emeklilik Sistemi ve bu kapsamdaki diğer sigortalar.

Sosyal yardımların sosyal sigortalardan farkı, yardıma muhtaç duruma düşen vatandaşlara yapılacak para yardımının devlet bütçesinden çıkıyor olmasıdır. Türkiye’de hâlihazırda uygulanan sosyal yardımların bir kısmı şu şekilde sıralanabilir;

Sosyal Güvenlik Hukuku Alanında Verdiğimiz Hizmetler

 1. 65 yaşını doldurmuş, yardıma muhtaç ve kimsesiz Türk vatandaşlarına yapılan aylık ödeme
 2. İstiklal madalyası verilmiş kişilere aylık  şeref aylığı ödemesi yapılması
 3. Terörle mücadelede görev yapmış kişilere yapılan yardımlar
 4. Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının yardıma muhtaç ailelerine yapılan yardım
 5. Ülke içinde veya dışında belli başarılar elde etmiş sporcuları desteklemeye yönelik yardımlar
 6. Sosyal yardımlaşmayı ve dayanışmayı teşvik kapsamında gerçekleştirilen ödemeler  
 7. Öğretmenlik mesleğini desteklemeye yönelik olarak öğretmen ve eğitimci yetiştiren yükseköğretim kurumlarında öğrencilerin parasız yatılı – burslu öğrenim görmelerine yönelik faaliyetler

Sosyal hizmetler ise, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununda düzenleme alanı bulmuştur. Bireylerin ve ailelerin hayatın olağan akışından kaynaklanan veya kontrolleri dışında beklenmedik bir durumdan kaynaklanan maddi ve manevi kayıplarının giderilmesine ve muhtaçlık hallerinin bir nebze olsun giderilmesine yönelik olarak, ilgili sorunlarının çözümü için bir takım yardımlarda bulunulmasını ve olağan hayat standartlarının yeniden tesis edilmesini amaçlar. Bu kapsamda gerçekleştirilen bütün faaliyetler sosyal hizmet kapsamındadır.

Sosyal Güvenlik Hukukunun her alanında bilgi birikimine ve tecrübeye sahip ekibi ile Mıhcı Hukuk, müvekkillerini etkin şekilde temsil etme gayreti içerisindedir. Ayrıca verdiğimiz danışmanlık ile hem yaşayabileceğiniz hukuki problemlerin önüne geçme hem de yaşanan hukuki uyuşmazlılarda nasıl hareket edileceği konusunda müvekkillerimize hizmet sunmaktayız.

 1. İş Kazası ve Meslek Hastalığı Davalarının Takibi
 2. Tarım – Bağkur Sigortalılığı İşlemlerinin Takibi
 3. Muafiyet Halleri ve Borçlanmalarla ilgili İşlemlerin Takibi
 4. Sigortalıların Statüleri ile İlgili Uyuşmazlıklarının Çözümü
 5. Genel Sağlık Sigortası ile İlgili İşlemler ve Buradan Doğan Borçlara İtiraz
 6. Her Türlü Borçlanma İşlemlerinin Takibi
 7. Yabancıların Çalışma ve Oturma İzni İşlemlerinin Takibi
 8. Her Çeşit Emeklilik ve Sigorta İşlemlerinin Takibi

Avukat Danışma

Yazıyı Paylaş
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

© 2019 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

Gizlilik Politikası

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: