Şirketler ve Ticaret Hukuku

Ticari işletmelerin, şirketlerin ekonomi içinde önemli bir parça olmalarından dolayı bunları ilgilendiren işlemlerin hukuki bir zeminde yürütülmesi de ayrı bir önem taşımaktadır. Şirketlerin kuruluş aşamalarından başlayarak geçirdikleri her süreç ve bu sırada meydana gelen ihtilaflar şirketler ve ticaret hukuku kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu’ nun bunlarla ilgili kısımlarına göre yürütülmelidir.

Öncelikle, şirketler hukuku avukatı şirketin kuruluşu için gerekli olan işlemlerle, şirketin ana sözleşmesinin hukuka uygun olup olmadığı incelemelidir. Değilse bunları hukuka uygun hale getirmelidir. Bu inceleme hukuki yerindelik incelemesidir. Şirketin varsa noksan olduğu kısımları, bu noksanlıkların giderilmesi için yapılması gerekenleri şirketin yada ticari işletmenin yöneticilerine bildirmeli, bunların giderilmemesi halinde karşılaşılabilecek riskleri de yöneticinin bilgisine sunmalıdır. Muhtemel riskler hakkında Türk Ticaret Kanunu uyarınca riskleri belirlemek, bunlara önlem almak da şirketler ve ticaret hukuku alanında uzman Mıhcı Hukuk Bürosu avukatlarınca yapılmaktadır.

Şirketler ve ticaret hukuku kapsamında yürürlüğe giren yeni mevzuat hakkında sürekli araştırmalar yaparak bununla ilgili bilgilendirme ve yapılması gerekli olan değişiklikler varsa yeni mevzuata uygun olarak bu değişiklikleri yapma noktasında Mıhcı Hukuk Bürosu titizlikli çalışmaktadır.

Şirketlerin düzenledikleri genel kurul toplantılarının ve bu toplantıda alınan kararların kanun hükümlerine uygun yapılması gibi bu süreçlerin takibi avukat tarafından yapılmaktadır. Genel Kurul kararlarına karşı açılan iptal davalarının takibi de yapılan işlerdendir. Şirket kuruluşu,  şirket birleşmesi (şirket evlilikleri), şirket bölünmesi, şirketin tür değiştirmesi, sermaye artırılması ya da azaltılması hakkında müvekkil bilgilendirilerek bunlar için gerekenler şirket adına avukat tarafından hazırlanmaktadır.

Aşağıda yazılanlarla sayılı olmamakla birlikte Mıhcı Hukuk Bürosu olarak Şirketler ve Ticaret Hukuku uzmanı avukatlarımız şu işlemleri de yürütür :

Şirketler ve Ticaret Hukuku Hizmetleri

 • Kıymetli evraklar (çek,  bono, poliçe)  ile ilgili yapılan işlemler  hakkında müvekkili bilgilendirmek, bunlardan doğan uyuşmazlıklarda dava takibi yapmak
 • Haksız rekabetin önlenmesi için açılacak davalarda takip yapmak
 • Hisse senetleri ile tahvillerle alakalı işlemler
 • Şirket yönetimi için açılan davaları yürütmek
 • İrtibat büroları kurmak
 • Şirket esas sözleşmesinin hazırlamak, revize etmek
 • Sermaye Piyasası kapsamında danışmanlık yapmak
 • Due Dilligence denilen hukuki durumu bildiren rapor hazırlanması, müvekkile sunulması.

Avukat Danışma

  Yazıyı Paylaş
  •  
  •  
  •  
  •  
  •