Güncelleme Tarihi:

 

Şirket Değerleme
                                                              Şirket Değerleme 

Değerleme, para haricindeki varlıkların değerinin para olarak belirlenmesi işlemidir. Şirket değerleme ise kamulaştırma, devletleştirme, özelleştirme, vergi alacağının adaletli ve güven içinde tahsil edilmesi ile şirkete yatırımda bulunacak olan yatırımcıların haklarını koruma açısından önemli bir işlemdir.  Şirketimin değeri ne kadar diyen bir şirket sahibinin bu hizmeti alması gerekir.

Şirket değerleme kavramını en genel, kapsamlı ve maddesel şekilde tanımlamak gerekirse;

 • Şirketin geçmiş, bugünkü ve gelecekteki faaliyetlerinin incelenmesi,
 • Şirketin inde bulunduğu ulusal ve uluslar arası çevrenin incelenmesi,
 • Şirketin rekabet içinde bulunduğu sektörün ya da sektörlerin incelenmesi,
 • Şirketin mali bilgilerinin incelenmesidir.

Yapılan bu incelemeler sonucunda da şirket değerleme yöntemi ya da yöntemlerinin kullanılarak işlemlerin yapıldığı tarihteki bir kanaat işlemidir.

Şirket Değerleme (Valuation) ve Yöntemleri

Şirket değerleme işlemleri yapılırken şirket için en doğru ve rasyonel değerin bulunması için birçok değerleme yöntemleri mevcuttur. Bu esnada bu değerleme yöntemlerinden istediğiniz birini kullanabileceğiniz gibi birden fazla yöntem de  kullanabilirsiniz. Şirket değerleme yöntemleri açısından önemli olan sizin beklentilerinize ve durumunuza en uygun yöntemle hareket etmektir. Böylelikle de yapılan işlemleri amacına ulaşabilmektedir. Genel olarak kullanılan yöntemler şunlardır;

1-Göreceli veya karşılaştırmalı yöntemler

2-Varlık temelli yöntemler

a)Defter (bilanço) değeri yöntemi

b)Tasfiye (likidasyon) değeri yöntemi

c)Net aktif değeri yöntemi

d)Amortize edilmiş yenileme değeri yöntemi

e)Yeniden kurma değeri yöntemi

f)Tobin q modeli yöntemi

3-Kazançlara dayalı yöntemler

a)Kazançların kapitalizasyonu yöntemi

b)Fazla kazanç yöntemi

4-Opsiyon fiyatlama teorisini baz alan yöntem

5-Gelecekteki beklentilere dayanan yöntemler

a)Temettü indirgeme modeli yöntemi

b)İndirgenmiş nakit akımları yöntemi

Şirket Değerlemenin Püf Noktaları

İşlemlerin gerçekleştirilmesi sırasında dikkat edilmesi gereken bazı durumlar mevcuttur. Bu durumlar şunlardır;

1-İşlemlerinin yapılabilmesi için öncelikli olarak değerlemeye tabi tutulacak ekonomik bir varlığın mevcudiyeti gereklidir. Ekonomik varlık ise şirketin servetine dâhil olan varlıklar, alacaklar ve haklar ile borçlardır.

2-Gerçekleştirilmek istenen amaç, şirketin uygun, makul ve gerçek bir piyasa değeridir. Uygun, makul ve gerçek bir piyasa değeri ile kastedilen ise şirketin piyasada değeri konusunda tam bilgiye sahip, herhangi bir zorlama altında olmayan, istekli alıcı ve satıcı arasında el değiştirdiği fiyat olmaktadır.

3-Şirket değerleme sırasında hazırlık, bilgi, tecrübe ve yoğun bir çalışma gibi çabalar sarf edilmektedir.

4-Önemli olan, işlemin amacı ve içerisinde bulunulan şartlara uygun değerleme yöntem veya yöntemlerinin bulunmasıdır.

5-İşlemlerin yapıldığı sırada bir değerleme tarihi belirlenmesi gerekmektedir. Hem şirketin diğer bir tarihteki değerlemesi arasındaki farkı ölçmek hem de genel ekonomik durumdaki şirket değerleme işleminin etkisini belirleme açısından önemli bir durumdur.

Şirket Değerleme ve Kullanılan Durumlar

Şirket değerleme işlemleri genel olarak aşağıdaki durumların varlığı halinde kullanılmaktadır. Bu durumlar şunlardır;

1-İşi bırakma, tasfiye ve iflas durumlarında değerleme ve envanter işlemleri genel olarak birlikte yapılmaktadır.

2-Şirket birleşme ve devralmalarında ve şirket ortağının ortaklıktan çıkarılması durumlarında özellikle dikkat edilen bir durumdur.

3-Borsada hisse senetleri işlem gören şirketlerde finansal göstergelerini etkilediğinden ayrıca önemlidir.

4-Yatırım projelerini değerlendirmesi sırasında, yeni finansman ihtiyacında yabancı veya öz kaynak değerlendirmesi yaparken ve halka açılırken de sıklıkla dikkat edilen bir işlemdir.

5-İşletmelerin arasındaki ve kendi içindeki düzenlemelerde rasyonel karar alınmasında ve yatay ve dikey büyüme esnasında önemli olan bir kavramdır.

Şirket Değerleme ve Hukuk

Bu işlemler her ne kadar belirli bir standarda sahipmiş gibi görünse de her değerleme işlemi kendine özgüdür ve kullanılacak yöntemler ve yapılacak değerleme işlemleri de şirketin kendine özgü durumuna göre tespit edilmesi gerekmektedir. Bu açıdan vizyon sahibi bir avukat ile çalışarak şirket değerleme işlemlerinin yapılması en realist işlemdir. Ayrıca şirket değerleme işlemlerini bir hukukçu gözüyle görmeniz size daha sonrasında yapacağınız şirketin hukuki işlemlerinde ayaklarınızın daha fazla yere basmasını sağlayacağı da kaçınılmazdır.

Yazıyı Paylaş
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Yorum Yap

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

© 2018 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

Gizlilik Politikası

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: